Nr. 24-29 27.01.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

60. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în aprilie-iulie 2017 (nr. 38-VIII, 20 ianuarie 2017)

61. Decret privind desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 39-VIII, 20 ianuarie 2017)

62. Decret privind conferirea gradului de calificare al funcţionarului public domnului Nicolae POSTURUSU (nr. 40-VIII, 20 ianuarie 2017)

63. Decret privind demisia domnului Ion CEBAN, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politic, purtător de cuvînt (nr. 41-VIII, 23 ianuarie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

3. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din pct.34 al Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii (competența Guvernului de a reglementa sancţiuni) (sesizările nr. 73g/2016 şi 125g/2016) (nr. 29, 28 octombrie 2016)

4. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 98g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 77 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (stabilirea cuantumului amenzii pentru concurența neloială) (nr. 52, 6 septembrie 2016)

5. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 92a/2016 privind controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (autoritățile administrației publice ale mun. Chișinău) (nr. 60, 6 septembrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

45. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1456, 30 decembrie 2016)

46. Hotărîre pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale (nr. 1457, 30 decembrie 2016)

47. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind serviciile aeriene, întocmit la Doha la 27 noiembrie 2016 (nr. 5, 16 ianuarie 2017)

48. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 6, 18 ianuarie 2017)

49. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor secrete, întocmit la Chişinău la 29 noiembrie 2016 (nr. 7, 18 ianuarie 2017)

50. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 12, 19 ianuarie 2017)

51. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 (nr. 13, 19 ianuarie 2017)

52. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind călătoriile fără vize ale cetăţenilor, semnat la Erevan la 16 noiembrie 2016 (nr. 14, 19 ianuarie 2017)

53. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 15, 19 ianuarie 2017)

54. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind fondarea Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos” (nr. 16, 23 ianuarie 2017)

55. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 17, 23 ianuarie 2017)

56. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj (nr. 18, 23 ianuarie 2017)

57. Hotărîre privind abrogarea subpunctelor 2) și 3) ale punctului 59 din Statutul disciplinar al polițistului (nr. 19, 23 ianuarie 2017)

58. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 1241 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (nr. 20, 23 ianuarie 2017)

59. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.6 la Hotărîrea Guvernului nr. 423 din 23 iunie 1992 (nr. 21, 23 ianuarie 2017)

60. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 (nr. 22, 24 ianuarie 2017)

61. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 27, 25 ianuarie 2017)

62.Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 1 decembrie 2016 (nr. 28, 25 ianuarie 2017)

63. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea reciprocă a loturilor de pămînt pentru Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză şi Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica Moldova (nr. 29, 25 ianuarie 2017)

64. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului-cadru de parteneriat între Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și Oficiul Francez pentru Imigrare și Integrare al Republicii Franceze pentru punerea în aplicare a programului OFII de ajutor pentru reintegrare în Republica Moldova (nr. 30, 25 ianuarie 2017)

65. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 31, 25 ianuarie 2017)

66. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 20 din 20 ianuarie 2009 (nr. 32, 25 ianuarie 2017)

67. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind cooperarea organelor teritoriale în zonele de frontieră în lupta împotriva infracţiunilor economice (nr. 33, 25 ianuarie 2017)

68. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014 (nr. 34, 25 ianuarie 2017)

69. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 42 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 35, 25 ianuarie 2017)

70. Dispoziţie (1-d, 16 ianuarie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

80. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune (nr. 07, 17 ianuarie 2017)

81. Ordin cu privire la aprobarea standardului armonizat la Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate (nr. 08, 17 ianuarie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

82. Ordin cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015 (nr. 04, 9 ianuarie 2017)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

83. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM C.01.10:2016 „Proiectarea și construcția mansardelor” (nr. 10, 20 ianuarie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

84. Ordin despre aprobarea Regulamentului privind înregistrarea persoanei la medicul de familie din instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 1087/721A, 30 decembrie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

85. Ordin cu privire la aprobarea formularelor actelor necesare inițierii, derulării și încheierii procedurii de selectare a agentului economic partener la crearea zonei de control vamal (nr. 20-O, 20 ianuarie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

86. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare “B.S.C.E.-GRUP” S.R.L. (nr. 2/3, 20 ianuarie 2017)

87. Hotărîre cu privire la neprezentarea de către organizațiile de microfinanțare a rapoartelor specifice (nr. 2/5, 20 ianuarie 2017)

88. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 2/6, 20 ianuarie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

89. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 15/1 din 10 ianuarie 2017 cu privire la modificarea Hotărîrii CSM nr. 937/38 din 27 decembrie 2016.

90. Extras din Hotărîrea nr. 945/38 din 27 decembrie 2016 cu privire la demersul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești referitor la modalitatea de repartizare a dosarelor prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor între sediile instanțelor judecătorești nou-create.

91. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 14/1 din 10 ianuarie 2017 cu privire la anunțrea concursului pentru suplinirea funcției de inspector-judecător în cadrul Inspecției judiciare din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii.

92. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 21/1 din 10 ianuarie 2017 cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Acte ale Consiliului Concurenţei

93. Decizie (nr. ASR-1, 11 ianuarie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte