Nr. 6-9 11.01.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

29. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 444-VII, 28 decembrie 2012)

30. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 262, 16 noiembrie 2012)

31. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 445-VII, 28 decembrie 2012)

32. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 278, 7 decembrie 2012)

33. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 453-VII, 2 ianuarie 2013)

34. Lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 324, 27 decembrie 2012)

35. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 443-VII, 28 decembrie 2012)

36. Decret privind eliberarea doamnei Aliona ROȘCA din funcția de judecător la Judecătoria Comercială de Circumscripție (nr. 447-VII, 28 decembrie 2012)

37. Decret privind numirea unor judecători la Curtea de Apel Chișinău (nr. 448-VII, 28 decembrie 2012)

38. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Eugeniu NAZARIA (nr. 449-VII, 28 decembrie 2012)

39. Decret privind conferirea Ordinului Republicii unor deputați în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea (nr. 450-VII, 28 decembrie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

1. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (Sesizarea nr. 20a/2012) (nr. 18, 11 decembrie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Cahul pe anul 2011 (nr. 53, 23 noiembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

33. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru ocuparea forței de muncă pe anul 2013 (nr. 1020, 28 decembrie 2012)

34. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura și condițiile de închiriere a locuințelor destinate străinilor beneficiari ai programelor de integrare și străinilor care au obținut o formă de protecție în Republica Moldova (nr. 1024, 28 decembrie 2012)

35. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului Național privind sănătatea mintală pentru anii 2012-2016 (nr. 1025, 28 decembrie 2012)

36. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de armonizare a legislației pentru anul 2013 (nr. 1026, 28 decembrie 2012)

37. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2013 (nr. 1027, 28 decembrie 2012)

38. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 1028, 28 decembrie 2012)

39. Hotărîre cu privire la aprobarea cuantumului plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a Autorității Aeronautice Civile (nr. 1, 4 ianuarie 2013)

40. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Autorității Aeronautice Civile pentru perioada mai decembrie a anului 2012 (nr. 2, 4 ianuarie 2013)

41. Hotărîre cu privire la deschiderea Ambasadei Republicii Moldova în Canada (nr. 3, 4 ianuarie 2013)

42. Hotărîre cu privire la deschiderea Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos (nr. 4, 4 ianuarie 2013)

43. Hotărîre cu privire la deschiderea Ambasadei Republicii Moldova în Statul Qatar (nr. 5, 4 ianuarie 2013)

44. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de Оnțelegere dintre Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și Serviciul de Monitorizare Financiară din cadrul Băncii Centrale a Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în schimbul de informații în scopul prevenirii legalizării mijloacelor bănești obținute ilegal sau altor bunuri și finanțării terorismului, semnat la Strasbourg la 4 decembrie 2012 (nr. 6, 4 ianuarie 2013)

45. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea Convenției de Cooperare Polițienească în Europa de Sud-Est, semnată la Viena la 5 mai 2006 (nr. 7, 4 ianuarie 2013)

46. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Deciziei Consiliului șefilor de guverne ale statelormembre ale Comunității Statelor Independente privind Concepția dezvoltării strategice a transportului feroviar al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente pînă în anul 2020 (nr. 8, 4 ianuarie 2013)

47. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 12 litera a) din Legea nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (nr. 9, 9 ianuarie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

14. Ordin cu privire la aprobarea standardelor naționale voluntare, în baza cărora se poate evalua conformitatea produselor: gemuri, jeleuri, dulcețuri, piureuri și alte produse similare (nr. 60, 19 aprilie 2012)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și ale Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

15. Regulamentul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor (nr. 3523, 13 septembrie 2012; nr. 6-10, 19 aprilie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

16. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 59 din 21.12.2010 (nr. 75, 27 decembrie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

17. Hotărîre privind tarifele la energia electrică furnizată de RED Nord S.A. nr. 501 din 3 ianuarie 2013 (nr. 501, 3 ianuarie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

18. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea a două funcții de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 824/40, 26 decembrie 2012)

19. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Bender (nr. 830/40, 26 decembrie 2012)

20. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 831/40, 26 decembrie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

21. Decizie cu privire la ponderea programelor autohtone în serviciile de programe audiovizuale (nr. 185, 28 decembrie 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

22. Ordin cu privire la completarea punctului 1 al Ordinului IFPS nr. 1524 din 30.11.2012 (nr. 1702, 27 decembrie 2012)

23. Ordin cu privire la completarea și modificarea Ordinului nr. 676 din 14.12.2007 Privind aprobarea formularelor ce atestă reținerea impozitului pe venit la sursa de plată (nr. 1704, 28 decembrie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

24. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 307, 27 decembrie 2012)

25. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor (nr. 310, 27 decembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte