Nr. 10-14 18.01.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

40. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 454-VII, 9 ianuarie 2013)

41. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 101, 13 decembrie 2012)

42. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 455-VII, 11 ianuarie 2013)

43. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 270, 30 noiembrie 2012)

44. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 463-VII, 15 ianuarie 2013)

45. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 285, 13 decembrie 2012)

46. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 446-VII, 28 decembrie 2012)

47. Lege pentru completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 287, 14 decembrie 2012)

48. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ecuador privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 456-VII, 11 ianuarie 2013)

49. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ecuador privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 300, 21 decembrie 2012)

50. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 151 al Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 464-VII, 15 ianuarie 2013)

51. Lege pentru modificarea articolului 151 al Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 301, 21 decembrie 2012)

52. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23 decembrie 2011 (nr. 465-VII, 16 ianuarie 2013)

53. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23 decembrie 2011 (nr. 309, 26 decembrie 2012)

54. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 165 din 11 iulie 2012 cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 461-VII, 14 ianuarie 2013)

55. Lege pentru modificarea Legii nr. 165 din 11 iulie 2012 cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 323, 27 decembrie 2012)

56. Hotărîre privind Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public în anul 2011 (nr. 286, 13 decembrie 2012)

57. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 326, 27 decembrie 2012)

58. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Boris GHERASIM (nr. 457-VII, 11 ianuarie 2013)

59. Decret privind înființarea Ambasadei Republicii Moldova în Statul Qatar (nr. 458-VII, 14 ianuarie 2013)

60. Decret privind înființarea Ambasadei Republicii Moldova în Canada (nr. 459-VII, 14 ianuarie 2013)

61. Decret privind înființarea Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos (nr. 460-VII, 14 ianuarie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

48. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 1029, 28 decembrie 2012)

49. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății și Serviciilor Sociale al Regatului Norvegiei privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 10, 9 ianuarie 2013)

50. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Sociale al Republicii Estonia privind cooperarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 11, 9 ianuarie 2013)

51. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat (nr. 12, 10 ianuarie 2013)

52. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 13, 14 ianuarie 2013)

53. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii cu privire la completarea Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (nr. 18, 14 ianuarie 2013)

54. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 19, 14 ianuarie 2013)

55. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 20, 14 ianuarie 2013)

56. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 21, 14 ianuarie 2013)

57. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 23, 14 ianuarie 2013)

58. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 26, 15 ianuarie 2013)

59. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 27, 15 ianuarie 2013)

60. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 (nr. 29, 15 ianuarie 2013)

61. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 (nr. 30, 15 ianuarie 2013)

62. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 32, 15 ianuarie 2013)

63. Hotărîre cu privire la transmiterea și modificarea destinației unor terenuri (nr. 33, 15 ianuarie 2013)

64. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de susținere a elevilor dotați (nr. 34, 15 ianuarie 2013)

65. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (nr. 36, 15 ianuarie 2013)

66. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 37, 15 ianuarie 2013)

67. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la ajutoarele de stat pentru publicațiile periodice (nr. 38, 15 ianuarie 2013)

68. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 28 februarie 2012 (nr. 39, 15 ianuarie 2013)

69. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 61 din 24 ianuarie 2002 (nr. 40, 15 ianuarie 2013)

70. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la oamenii de creație și uniunile de creație (nr. 41, 15 ianuarie 2013)

71. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind testarea și admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante (nr. 43, 15 ianuarie 2013)

72. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de evaluare a conformității produselor industriale din domeniul reglementat (module) (nr. 49, 15 ianuarie 2013)

73. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor (nr. 50, 15 ianuarie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

26. Ordin cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor (nr. 169, 28 decembrie 2012)

27. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 170, 28 decembrie 2012)

28. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor (nr. 171, 28 decembrie 2012)

29. Extras din Registrul de stat al auditorilor care dețin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul companiilor de asigurare (AA), auditul instituțiilor financiare (AIF), auditul participanților profesioniști la piața financiară nebancară (APFN) conform situației din 1 ianuarie 2013

30. Extras din Registrul de stat al societăților de audit, al auditorilor întreprinzători individuali conform situației din 1 ianuarie 2013

31. Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditului companiilor de asigurare (AA) și auditului participanților profesioniști la piața financiară nebancară (APFN) este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, conform situației din 1 ianuarie 2013

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

32. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Postovan Ala (nr. 1, 4 ianuarie 2013)

33. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a doamnei Jomir Eudochia (nr. 2, 9 ianuarie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

34. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 50/1 din 30.11.2012 (nr. 1/1, 11 ianuarie 2013)

35. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată A.E.О. CREDOSUCCES de a prezenta raportul specializat pentru trimestrul III al anului de gestiune 2012 (nr. 1/2, 11 ianuarie 2013)

36. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 1/4, 11 ianuarie 2013)

37. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 1/5, 11 ianuarie 2013)

38. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 1/8, 11 ianuarie 2013)

39. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății pe Acțiuni MOLDASIG (nr. 1/9, 11 ianuarie 2013)

40. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 1/10, 11 ianuarie 2013)

41. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale A.E.О. CREDOSUCCES (nr. 1/3-O, 11 ianuarie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

42. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 1/1, 10 ianuarie 2013)

43. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 825/40, 26 decembrie 2012.

44. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii privind desfășurarea concursului pentru desemnarea membrilor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor din rîndul reprezentanților societății civile nr. 835/40, 26 decembrie 2012.

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control

45. Decizie (nr. 26-11/2-22/02-2012, 24 decembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte