Nr. 15-17 22.01.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

62. Lege privind organizarea judecătorească (nr. 514-XIII, 6 iulie 1995)

63. Lege cu privire la statutul judecătorului (nr. 544-XIII, 20 iulie 1995)

64. Lege cu privire la Curtea Supermă de Justiție (nr. 789-XIII, 26 martie 1996)

65. Lege cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 947-XIII, 19 iulie 1996)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

74. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 14, 14 ianuarie 2013)

75. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 4 din Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000(nr. 15, 14 ianuarie 2013)

76. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (nr. 16, 14 ianuarie 2013)

77. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999 asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale (nr. 17, 14 ianuarie 2013)

78. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 24, 14 ianuarie 2013)

79. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 25, 14 ianuarie 2013)

80. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 28, 15 ianuarie 2013)

81. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 31, 15 ianuarie 2013)

82. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I, nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 și a Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 35, 15 ianuarie 2013)

83. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru, semnat la Roma la 29 noiembrie 2012 (nr. 42, 15 ianuarie 2013)

84. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru completarea și modificarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 44, 15 ianuarie 2013)

85. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea Legii privind protecțiamediului înconjurător nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 (nr. 45, 15 ianuarie 2013)

86. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți nr. 119-XV din 22 iunie 2004 (nr. 46, 15 ianuarie 2013)

87. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 20-XVI din 3 februarie 2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice (nr. 47, 15 ianuarie 2013)

88. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (nr. 48, 15 ianuarie 2013)

89. Hotărîre privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (nr. 51, 16 ianuarie 2013)

90. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situație de risc (nr. 52, 17 ianuarie 2013)

91. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Gheorghe GABERI (nr. 54, 18 ianuarie 2013)

92. Dispoziție (nr. 4-d, 16 ianuarie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

46. Hotărîre cu privire la prescrierea Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule de a respecta prevederile legislației (nr. 2/9, 17 ianuarie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

47. Ordin cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 22611 din Codul fiscal (nr. 16, 14 ianuarie 2013)