Nr. 22-25 01.02.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

79. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 23 al Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 (nr. 478-VII, 25 ianuarie 2013)

80. Lege pentru modificarea și completarea articolului 23 al Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 (nr. 284, 13 decembrie 2012)

81. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 479-VII, 25 ianuarie 2013)

82. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 291, 21 decembrie 2012)

83. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (nr. 475-VII, 22 ianuarie 2013)

84. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (nr. 296, 21 decembrie 2012)

85. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei de consolidare instituțională a Centrului Național Anticorupție (nr. 232, 25 octombrie 2012)

86. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 238, 26 octombrie 2012)

87. Hotărîre privind modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 258 din 9 noiembrie 2012 pentru constituirea unei comisii speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate (nr. 316, 26 decembrie 2012)

88. Hotărîre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23 decembrie 2012 care a avut loc în Rezervația naturală Pădurea Domnească (nr. 2, 21 ianuarie 2013)

89. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 476-VII, 22 ianuarie 2013)

90. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Dina ROȘCA (nr. 477-VII, 22 ianuarie 2013)

91. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 480-VII, 25 ianuarie 2013)

92. Decret privind conferirea de distincții de stat unor funcționari publici (nr. 481-VII, 25 ianuarie 2013)

93. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Nicolae GRIBINCEA (nr. 482-VII, 25 ianuarie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

3. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi ale articolului 60 alin. (3) și alin. (31) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (Sesizarea 27a/2012) (nr. 1, 15 ianuarie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

110. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la declararea anului 2013 Anul European al Cetățenilor (nr. 22, 14 ianuarie 2013)

111. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind distrugerea sau transmiterea cu titlu gratuit a unor mijloace de transport (nr. 66, 23 ianuarie 2013)

112. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind cooperarea economică, comercială și tehnică, întocmit la Doha la 10 decembrie 2012 (nr. 72, 24 ianuarie 2013)

113. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului de introducere a modificărilor în Acordul privind colaborarea în domeniul hidrometeorologiei din 8 februarie 1992, încheiat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011 (nr. 73, 24 ianuarie 2013)

114. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare, încheiat la Chișinău la 20 decembrie 2012, referitor la operarea unor modificări în Acordul privind colaborarea economică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare, semnat la Chișinău la 23 februarie 2010 (nr. 74, 24 ianuarie 2013)

115. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 75, 25 ianuarie 2013)

116. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensației în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice (nr. 76, 25 ianuarie 2013)

117. Hotărîre privind reorganizarea Оntreprinderii de Stat Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformității Produselor (nr. 77, 25 ianuarie 2013)

118. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea uniformei și însemnelor distinctive ale colaboratorilor Centrului Național Anticorupție (nr. 78, 25 ianuarie 2013)

119. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind Codul de conduită a angajatului Centrului Național Anticorupție (nr. 79, 25 ianuarie 2013)

120. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unui autovehicul (nr. 80, 28 ianuarie 2013)

121. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 81, 28 ianuarie 2013)

122. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiției (PNA 2012) (nr. 82, 29 ianuarie 2013)

123. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 482 din 29 martie 2008 (nr. 83, 29 ianuarie 2013)

124. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Ion LUPU (nr. 84, 30 ianuarie 2013)

125. Dispoziție (nr. 7-d, 24 ianuarie 2013)

126. Dispoziție (nr. 9-d, 28 ianuarie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

65. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 04, 21 ianuarie 2013)

66. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 05, 21 ianuarie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

67. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Obadă Constanța (nr. 15, 21 ianuarie 2013)

68. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Sofroniuc Svetlana (nr. 16, 21 ianuarie 2013)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

69. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.09-2012 Instrucțiuni privind formarea tarifelor pentru serviciile de întreținere tehnică a ascensoarelor (nr. 4, 22 ianuarie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

70. Ordin cu privire la aprobarea Listei varietăților de plante prezentate cu mai puțin de 10 soiuri în Catalogul Soiurilor de Plante (nr. 06, 23 ianuarie 2013)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

71. Raport privind utilizarea fondului rutier în perioada anului 2012.

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

72. Hotărîre cu privire la modificarea Anexei la Instrucțiunea privind plata de reglementare și monitorizare, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 17 din 2 iunie 2010 (nr. 02, 23 ianuarie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

73. Hotărîre privind tarifele pentru energia termică livrată consumatorilor (nr. 503, 28 ianuarie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

74. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea de Broker de Asigurare-Reasigurare SEMASIG-PRIM S.R.L. (nr. 3/4, 26 ianuarie 2013)

75. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare NOVA BROKER S.R.L. (nr. 3/6, 26 ianuarie 2013)

76. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurări BROKER EXPERT S.R.L. (nr. 3/7, 26 ianuarie 2013)

77. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. REZINA CREDIT (nr. 3/9, 26 ianuarie 2013)

78. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 29/6 din 16.06.2005 (nr. 3/10, 26 ianuarie 2013)

79. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 3/11, 26 ianuarie 2013)

80. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 3/12, 26 ianuarie 2013)

81. Hotărîre cu privire la respectarea legislației în vigoare de către societățile pe acțiuni PISCICULTORUL și RTS-SPICUȘOR (nr. 3/13, 26 ianuarie 2013)

82. Ordonanță cu privire la inițierea controlului tematic privind conținutul și executarea programului de reasigurare, respectarea limitei răspunderii asigurătorului în baza contractelor de asigurare încheiate de către unii asigurători (nr. 3/8-O, 26 ianuarie 2013)

83. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale ОNTREPRINDERII MIXTE MOLDO-LUXEMBURGHEZE VOLATIL-WEST COMPANY S.A. (nr. 3/14-O, 26 ianuarie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

84. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului repetat pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 14/2, 15 ianuarie 2013)

85. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 17/2, 15 ianuarie 2013)

86. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de vicepreședinte la Judecătoriile Ialoveni și Florești (nr. 20/2, 15 ianuarie 2013)

87. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea a două funcții de inspector-judecător în Inspecția judiciară de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 21/2, 15 ianuarie 2013)

88. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău (nr. 22/2, 15 ianuarie 2013)

89. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție (nr. 39/2, 15 ianuarie 2013)

90. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea a două funcții de judecător la Curtea Supremă de Justiție (nr. 41/3, 22 ianuarie 2013)

91. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Comrat (nr. 42/3, 22 ianuarie 2013)

92. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău (nr. 69/3, 22 ianuarie 2013)

93. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 27/2 din 15 ianuarie 2013 (nr. 27/2, 15 ianuarie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

94. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile (nr. 136, 21 septembrie 2012)

95. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile (nr. 145, 5 octombrie 2012)

96. Decizie cu privire la examinarea raportului de monitorizare efectuat de către Media Forest Moldova la capitolul respectării procentajului de muzică autohtonă în serviciile de programe ale posturilor de radio Hit FM, Radio Alla, Radio Stil/Стильное Радио, Radio Chișinău și Discovery FM (nr. 153, 2 noiembrie 2012)

97. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 98 din 19.07.2012 (nr. 163, 23 noiembrie 2012)

98. Decizie cu privire la modernizarea Centrului de monitorizare și dotarea tehnico-materială a Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 164, 23 noiembrie 2012)

99. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării respectării prevederilor legale de plasare a publicității de către posturile de televiziune Moldova 1, Prime, Bravo, Jurnal TV, TV 7, N 4, Mega TV, PRO TV CHIȘINĂU, Publika TV, TVC 21, 2 Plus, Busuioc TV, TV Com, ALT TV, Euro TV, Muzica TV, NOROC, RU-TV Moldova, Canal 3, Super TV și Ren-TV Moldova (nr. 167, 7 decembrie 2012)

100. Decizie cu privire la difuzarea spoturilor sociale privind Campania publică Joacă șah. Fii campion (nr. 168, 7 decembrie 2012)

101. Decizie cu privire la eliberarea licențelor de emisie pentru posturile TVD și REN Moldova (nr. 169, 7 decembrie 2012)

102. Decizie cu privire la activitatea postului de radio T.E.M.P. (nr. 170, 7 decembrie 2012)

103. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie (nr. 171, 7 decembrie 2012)

104. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizația de retransmisie (nr. 172, 7 decembrie 2012)

105. Decizie cu privire la difuzarea spoturilor sociale dedicate acțiunilor Academiei lui Moș Crăciun (nr. 175, 12 decembrie 2012)

106. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării respectării prevederilor legale de plasare a publicității de către posturile de televiziune TV 7, N 4, Publika TV, TV Com și Muzica TV (nr. 176, 21 decembrie 2012)

107. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 177, 21 decembrie 2012)

108. Decizie cu privire la examinarea sesizării deputatului Partidului Liberal Democrat din Moldova, Ion Balan (nr. 178, 21 decembrie 2012)

109. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 180, 21 decembrie 2012)

110. Decizie cu privire la reperfectarea licențelor de emisie prin schimbarea denumirii studiourilor Mega TV și TV Dixi în CTC Mega (nr. 181, 21 decembrie 2012)

111. Decizie cu privire la cesiunea canalului TV 38 Vădeni de la Flor-TV SRL către TV Comunicații Grup SRL (nr. 182, 21 decembrie 2012)

112. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 183, 21 decembrie 2012)

113. Decizie cu privire la examinarea sesizării membrilor CCA (nr. 186, 28 decembrie 2012)

114. Decizie cu privire la examinarea sesizării Procuraturii Generale a Republicii Moldova (nr. 187, 28 decembrie 2012)

115. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie eliberate ОCS PRIME TV SRL pentru postul Prime FM către MUZICAL-TV SRL (nr. 188, 28 decembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte