Nr. 26 04.02.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

94. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 483-VII, 29 ianuarie 2013)

95. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 307, 26 decembrie 2012)

96. Decret privind eliberarea domnului Fiodor GONȚA din funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi (nr. 484-VII, 29 ianuarie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

127. Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2013 a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organismele internaționale și regionale (nr. 88, 1 februarie 2013)

128. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective (nr. 94, 1 februarie 2013)

129. Dispoziție (nr. 10-d, 30 ianuarie 2013)

130. Dispoziție (nr. 11-d, 31 ianuarie 2013)

131. Dispoziție (nr. 13-d, 31 ianuarie 2013)

132. Dispoziție (nr. 14-d, 1 februarie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

116. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 8, 29 ianuarie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

117. Ordin cu privire la aprobarea Standardelor de inspectare (control) financiară (nr. 172, 28 decembrie 2012)