Nr. 27-30 08.02.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

97. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 485-VII, 29 ianuarie 2013)

98. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 268, 29 noiembrie 2012)

99. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 182-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită și a modului de finanțare a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (nr. 487-VII, 30 ianuarie 2013)

100. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 182-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită și a modului de finanțare a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (nr. 289, 21 decembrie 2012)

101. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 488-VII, 30 ianuarie 2013)

102. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 290, 21 decembrie 2012)

103. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 486-VII, 30 ianuarie 2013)

104. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 306, 26 decembrie 2012)

105. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Memorandumul de înțelegere privind participarea și divizarea cheltuielilor în cadrul Registrului de chei publice al Organizației Internaționale a Aviației Civile pentru documentele de călătorie electronice mecanic lizibile (491-VII, 30 ianuarie 2013)

106. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Memorandumul de înțelegere privind participarea și divizarea cheltuielilor în cadrul Registrului de chei publice al Organizației Internaționale a Aviației Civile pentru documentele de călătorie electronice mecanic lizibile (nr. 310, 26 decembrie 2012)

107. Decret privind promulgarea Legii pentru formularea Declarației Republicii Moldova la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (nr. 493-VII, 30 ianuarie 2013)

108. Lege pentru formularea Declarației Republicii Moldova la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (nr. 311, 26 decembrie 2012)

109. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală (nr. 489-VII, 30 ianuarie 2013)

110. Lege pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală (nr. 312, 26 decembrie 2012)

111. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (nr. 490-VII, 30 ianuarie 2013)

112. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (nr. 317, 27 decembrie 2012)

113. Decret privind eliberarea doamnei Natalia CHISELIOVA din funcția de judecător la Judecătoria Strășeni (nr. 492-VII, 30 ianuarie 2013)

114. Decret pentru modificarea și completarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 244-VII din 21 august 2012 privind distincțiile Armatei Naționale (nr. 494-VII, 30 ianuarie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

133. Hotărîre cu privire la edificarea în orașul Cimișlia a monumentului în memoria victimelor represiunilor staliniste din anii 1940-1949 (nr. 85, 1 februarie 2013)

134. Hotărîre cu privire la edificarea în orașul Ialoveni a monumentului în memoria eroilor căzuți în luptele pentru independența și integritatea Republicii Moldova (nr. 86, 1 februarie 2013)

135. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 87, 1 februarie 2013)

136. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, întocmit la Doha la 10 decembrie 2012 (nr. 89, 1 februarie 2013)

137. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 288 din 4 mai 2012 (nr. 90, 1 februarie 2013)

138. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Indonezia privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu (nr. 91, 1 februarie 2013)

139. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și speciale, semnat la Doha la 10 decembrie 2012 (nr. 92, 1 februarie 2013)

140. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (nr. 93, 1 februarie 2013)

141. Hotărîre cu privire la aprobarea obiectivelor, cerințelor generale privind selectarea partenerului privat, precum și a condițiilor parteneriatului public-privat pentru renovarea unor cămine ale Universității de Stat din Moldova (nr. 95, 1 februarie 2013)

142. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 26 noiembrie 2009 (nr. 96, 1 februarie 2013)

143. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a normării muncii în ramurile economiei naționale (nr. 98, 4 februarie 2013)

144. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru reforma administrației publice (nr. 99, 4 februarie 2013)

145. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 972 din 18 octombrie 2010 (nr. 100, 5 februarie 2013)

146. Hotărîre cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030 (nr. 102, 5 februarie 2013)

147. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 (nr. 104, 6 februarie 2013)

148. Hotărîre privind suspendarea din funcție a domnului Gheorghe ȚURCANU (nr. 105, 6 februarie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

118. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului despre organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al instituției publice din sfera științei și inovării, față de care Ministerul exercită calitatea de fondator (nr. 18, 1 februarie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

119. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 1366, 28 decembrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

120. Hotărîre cu privire la unele măsuri pentru finalizarea procedurii de lichidare a genurilor de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare desfășurate anterior de unii participanți profesioniști (nr. 4/1, 1 februarie 2013)

121. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni ELEVATOR KELLEY GRAINS (nr. 4/2, 1 februarie 2013)

122. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni ELEVATORUL IARGARA (nr. 4/3, 1 februarie 2013)

123. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 4/4, 1 februarie 2013)

124. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni AZURIT (nr. 4/5, 1 februarie 2013)

125. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BĂLĂUREȘTI (nr. 4/6, 1 februarie 2013)

126. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părții sociale deținute de COMPANIA FIDUCIARĂ COLABORARE S.A. în proces de lichidare (nr. 4/7, 1 februarie 2013)

127. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări GALAS S.A. (nr. 4/11, 1 februarie 2013)

128. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 4/12, 1 februarie 2013)

129. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății pe Acțiuni MOLDASIG (nr. 4/13, 1 februarie 2013)

130. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. FURNICA-RĂZENI și A.E.О. HORĂȘTI (nr. 4/8-O, 1 februarie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

131. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 15, 31 ianuarie 2013)

132. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 16, 31 ianuarie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte