Nr. 31-35 15.02.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

115. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 53 al Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 496-VII, 7 februarie 2013)

116. Lege pentru completarea articolului 53 al Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 294, 21 decembrie 2012)

117. Decret privind revocarea domnului Ion CEBANU din funcția de ministru al tineretului și sportului (nr. 495-VII, 7 februarie 2013)

118. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 497-VII, 8 februarie 2013)

119. Decret privind eliberarea domnului Grigore ZUBATI din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 498-VII, 8 februarie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

3. Hotărîre privind Raportul auditului tehnologiilor informaționale cu elemente de performanță Au fost atinse performanțele scontate în domeniul automatizării proceselor electorale? (nr. 3, 28 ianuarie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

149. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 (nr. 97, 1 februarie 2013)

150. Hotărîre cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova (nr. 101, 5 februarie 2013)

151. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1173 din 21 decembrie 2010 (nr. 103, 6 februarie 2013)

152. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 258 din 3 aprilie 2009 (nr. 106, 7 februarie 2013)

153. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (nr. 107, 7 februarie 2013)

154. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului cu privire la desființarea Consiliului interguvernamental pentru țiței și gaze, întocmit în orașul Ialta la 28 septembrie 2012 (nr. 108, 7 februarie 2013)

155. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale privind cooperarea în domeniul proprietății intelectuale, semnat la Chișinău la 22 octombrie 2012 (nr. 110, 7 februarie 2013)

156. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 (nr. 111, 7 februarie 2013)

157. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2013 (nr. 112, 7 februarie 2013)

158. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2013-2015 (nr. 113, 7 februarie 2013)

159. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți (nr. 114, 7 februarie 2013)

160. Hotărîre privind controlul nitraților în produsele alimentare de origine vegetală (nr. 115, 8 februarie 2013)

161. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvențe radio pe anii 2013-2020 (nr. 116, 11 februarie 2013)

162. Hotărîre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 (nr. 117, 11 februarie 2013)

163. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 118, 11 februarie 2013)

164. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. 119, 12 februarie 2013)

165. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos cu privire la cooperarea tehnică și acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 120, 12 februarie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

166. Hotărîre privind situația epidemiologică la gripă, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și infecții respiratorii acute severe și realizarea măsurilor de control și răspuns în sezonul 2012-2013 (nr. 1, 28 ianuarie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

133. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Gavriliuc Diana (nr. 49, 6 februarie 2013)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

134. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.01-2012 Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse (nr. 6, 23 ianuarie 2013)

135. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.05-2012 Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții (nr. 7, 23 ianuarie 2013)

136. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.03-2012 Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor (nr. 8, 23 ianuarie 2013)

137. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.06-2012 Norme de deviz pentru executarea lucrărilor de construcții-montaj pe timp friguros (nr. 9, 23 ianuarie 2013)

138. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.05-2012 Norme de deviz pentru construirea clădirilor și construcțiilor speciale provizorii (nr. 10, 23 ianuarie 2013)

139. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.02-2012 Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții (nr. 11, 23 ianuarie 2013)

Acte ale Consiliului Concurenței

140. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Concurenței (nr. 8, 28 decembrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

141. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecțiilor în teren privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare PARTENER BROKER S.R.L. (nr. 5/1, 8 februarie 2013)

142. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 5/2, 8 februarie 2013)

143. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 5/3, 8 februarie 2013)

144. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 5/4, 8 februarie 2013)

145. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/6, 8 februarie 2013)

146. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CREDOSUCCES (nr. 5/7, 8 februarie 2013)

147. Ordonanță cu privire la inițierea controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. VALEA PODULUI (nr. 5/8-O, 8 februarie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

148. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de vicepreședinte la Curțile de Apel Bălți și Comrat și la Judecătoria Criuleni (nr. 79/4, 29 ianuarie 2013)

149. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Anenii Noi (nr. 127/5, 5 februarie 2013)

150. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 78/4 din 29 ianuarie 2013 (nr. 78/4, 29 ianuarie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

151. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS nr. 1263 din 02.11.2012 (nr. 137, 31 ianuarie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

152. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea informației aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (nr. 18, 31 ianuarie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de act