Nr. 41 27.02.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

136. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 511-VII, 22 februarie 2013)

137. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 295, 21 decembrie 2012)

138. Hotărîre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la Banca de Economii S.A. și a situației din domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova (nr. 16, 22 februarie 2013)

139. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Mihail CIOBANU (nr. 510-VII, 19 februarie 2013)

140. Decret privind numirea doamnei Angela BOSTAN în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești (nr. 512-VII, 22 februarie 2013)

141. Decret privind numirea domnului Gheorghe BURDUJAN în funcția de președinte al Judecătoriei Basarabeasca (nr. 513-VII, 22 februarie 2013)

142. Decret privind numirea domnului Vitali MIRONOV în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Sîngerei (nr. 514-VII, 22 februarie 2013)

143. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasile CERBUȘCA (nr. 515-VII, 22 februarie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

182. Hotărîre pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (nr. 147, 25 februarie 2013)

183. Hotărîre cu privire la împrospătarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat (nr. 151, 26 februarie 2013)

184. Hotărîre cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2013 (nr. 152, 26 februarie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

235. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 29, 22 februarie 2013)