Nr. 30-39 03.02.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

64. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016–2020 (nr. 44-VIII, 26 ianuarie 2017)

65. Lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016–2020 (nr. 239, 13 octombrie 2016)

66. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 118 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 43-VIII, 26 ianuarie 2017)

67. Lege pentru completarea articolului 118 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 294, 22 decembrie 2016)

68. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 55-VIII, 27 ianuarie 2017)

69. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 297, 22 decembrie 2016)

70. Decret pentru modificarea anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 13-VII din 5 aprilie 2012 (nr. 42-VIII, 26 ianuarie 2017)

71. Decret privind numirea domnului Gheorghe BURDUJAN în funcția de președinte al Judecătoriei Cimișlia (nr. 45-VIII, 27 ianuarie 2017)

72. Decret privind numirea doamnei Veronica CUPCEA în funcția de președinte al Judecătoriei Orhei (nr. 46-VIII, 27 ianuarie 2017)

73. Decret privind numirea domnului Vasile ȘCHIOPU în funcția de președinte al Judecătoriei Ungheni (nr. 47-VIII, 27 ianuarie 2017)

74. Decret privind numirea domnului Dumitru GHERASIM în funcția de președinte al Judecătoriei Bălți (nr. 48-VIII, 27 ianuarie 2017)

75. Decret privind numirea domnului Dmitrii FUJENCO în funcția de președinte al Judecătoriei Cahul (nr. 49-VIII, 27 ianuarie 2017)

76. Decret privind numirea domnului Marcel SOFICIUC în funcția de președinte al Judecătoriei Soroca (nr. 50-VIII, 27 ianuarie 2017)

77. Decret privind numirea unor judecători în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău (nr. 51-VIII, 27 ianuarie 2017)

78. Decret privind numirea domnului Valeriu PĂDURARI în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Bălți (nr. 52-VIII, 27 ianuarie 2017)

79. Decret privind numirea domnului Marcel JUGANARI în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești (nr. 53-VIII, 27 ianuarie 2017)

80. Decret privind numirea domnului Igor BOTEZATU în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat (nr. 54-VIII, 27 ianuarie 2017)

81. Decret privind conferirea Ordinului „Bogdan Întemeietorul” (nr. 56-VIII, 30 ianuarie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

6. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a art.73 alin.(4) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (încetarea valabilității autorizației de admitere temporară a mărfurilor care constituie obiectul contractului de leasing) (Sesizarea nr. 105g/2016) (nr. 31, 3 noiembrie 2016)

7. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul civil și Codul de procedură civilă ale Republicii Moldova (drepturile și libertățile persoanelor cu dizabilități mintale) (sesizările nr. 49a/56a/63g/90g/2016 (nr. 33, 17 noiembrie 2016)

8. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 74a/2016, 75a/2016 și 86a/2016 privind controlul constituționalității Legii nr. 136 din 17 iunie 2016 privind statutul municipiului Chişinău (nr. 59, 6 septembrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

71. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind Agenția recuperarea bunurilor infracționale (nr. 1380, 21 decembrie 2016)

72. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1381, 21 decembrie 2016)

73. Hotărîre privind aprobarea bugetului autorităţii administrative Agenţia Naţională Transport Auto pentru anul 2016 (nr. 23, 25 ianuarie 2017)

74. Hotărîre privind aprobarea bugetului autorităţii administrative Agenţia Naţională Transport Auto pentru anul 2017 (nr. 24, 25 ianuarie 2017)

75. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (nr. 25, 25 ianuarie 2017)

76. Hotărîre cu privire la completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 26, 25 ianuarie 2017)

77. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere (nr. 36, 30 ianuarie 2017)

78. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 370 din 12 aprilie 2006 (nr. 37, 30 ianuarie 2017)

79. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 (nr. 38, 30 ianuarie 2017)

80. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 39, 30 ianuarie 2017)

81. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 322 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (nr. 40, 30 ianuarie 2017)

82. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de la Paris, adoptat la 12 decembrie 2015 (nr. 41, 30 ianuarie 2017)

83. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Olga CÎRMA (nr. 44, 1 februarie 2017)

84. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Fiodor GAIDARJI (nr. 45, 1 februarie 2017)

85. Hotărîre cu privire la restabilirea în funcţie a domnului Nicolae UNCUŢĂ (nr. 46, 1 februarie 2017)

86. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind regulile de conduită a spectatorilor în cadrul desfășurării competițiilor sportive oficiale (nr. 47, 1 februarie 2017)

87. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 48, 1 februarie 2017)

88. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind sistemul de facilitare a comerțu lui reciproc, întocmit la Chișinău la 13 decembrie 2016 (nr. 49, 1 februarie 2017)

89. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 50, 1 februarie 2017)

90. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 51, 1 februarie 2017)

91. Hotărîre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 240 din 8 mai 2015 (nr. 52, 1 februarie 2017)

92. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 53, 1 februarie 2017)

93. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului legii cu privire la modificarea şi completarea articolului 17 din Legea nr. 344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) (nr. 54, 1 februarie 2017)

94. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita domnului Igor DODON, Preşedinte al Republicii Moldova, la instituţiile Uniunii Europene şi NATO (6-8 februarie 2017, Bruxelles, Regatul Belgiei) (nr. 55, 1 februarie 2017)

95. Dispoziţie (4-d, 29 ianuarie 2017)

96. Dispoziţie (5-d, 1 februarie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

94. Ordin despre aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucțiunii de completare a acesteia (nr. 5, 11 ianuarie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

95. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 58-T-01, 23 ianuarie 2017)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

96. Informaţie cu privire la determinarea valorii lucrărilor de proiectări și prospecțiuni începând cu 1 februarie 2017 (nr. 05-26/176, 31 ianuarie 2017)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

97. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 158 din 13.10.2014 (nr. 7, 24 ianuarie 2017)

98. Ordin cu privire la aprobarea confirmării de plată a taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716 (vinieta) (nr. 10, 26 ianuarie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

99. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 641 din 12 august 2016 (nr. 1007, 16 decembrie 2016)

100. Ordin cu privire la aprobarea Listei indicatorilor de performanță a activității instituției medico-sanitare publice și Regulamentului privind modul de evaluare a indicatorilor de performanță a activității instituției medico-sanitare publice (nr. 1038, 23 decembrie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

101. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, cu modificările şi completările ulterioare (nr. 27-O, 23 ianuarie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

102. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren privind respectarea de către Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” S.A. a legislației în domeniul asigurărilor la formarea rezervelor tehnice de asigurare și menținerea nivelului marjelor de solvabilitate și coeficientului de lichiditate (nr. 2/1, 20 ianuarie 2017)

103. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitatea de intermediere în domeniul asigurărilor și reasigurărilor unor brokeri de asigurare-reasigurare (nr. 2/2, 20 ianuarie 2017)

104. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „PRIMCREDIT” (nr. 2/4, 20 ianuarie 2017)

105. Hotărîre cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor (nr. 3/1, 27 ianuarie 2017)

106. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 3/4, 27 ianuarie 2017)

107. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 3/6, 27 ianuarie 2017)

108. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 3/7, 27 ianuarie 2017)

109. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 3/8, 27 ianuarie 2017)

110. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare – Reasigurare „CITY BROKER” S.R.L. (nr. 3/9, 27 ianuarie 2017)

111. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.40/4 din 05.08.2016 (nr. 3/13, 27 ianuarie 2017)

112. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii şi statelor de personal (nr. 3/14, 27 ianuarie 2017)

113. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operaţiunilor la conturile bancare ale Agentului de Asigurare „SEBCOS GRUP” S.R.L. (nr. 3/12-O, 27 ianuarie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

114. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 462, 22 octombrie 2016)

115. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 463, 22 octombrie 2016)

116. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea nr. 408 din 18 octombrie 2016 „Cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016” (nr. 464, 22 octombrie 2016)

117. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 391 din 14 octombrie 2016 „Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016” (nr. 465, 22 octombrie 2016)

118. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Seimului Republicii Lituania în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 466, 22 octombrie 2016)

119. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 379 din 11 octombrie 2016 „Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui Marian LUPU, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016” (nr. 467, 22 octombrie 2016)

120. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali și înregistrarea interpreților din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 468, 22 octombrie 2016)

121. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 193 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Briceni nr. 6” (nr. 469, 22 octombrie 2016)

122. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10/22 din 17 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon (nr. 470, 22 octombrie 2016)

123. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10/23 din 17 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Moțarschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Marian Lupu (nr. 471, 22 octombrie 2016)

124. Hotărîre cu privire la contestația nr.CEC-10/24 din 17 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Moțarschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Marian Lupu (nr. 472, 22 octombrie 2016)

125. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10/25 din 17 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Moțarschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Marian Lupu (nr. 473, 22 octombrie 2016)

126. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10/26 din 18 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon (nr. 474, 22 octombrie 2016)

127. Hotărîre pentru abrogarea unor hotărîri ale organelor electorale ca urmare a adoptării hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 437 din 21 octombrie 2016 „Cu privire la cererea de retragere din campania electorală pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova a dlui Andrei Năstase, candidat desemnat de Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” (nr. 475, 22 octombrie 2016)

128. Hotărîre cu privire la executarea deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 22 octombrie 2016 (nr. 476, 22 octombrie 2016)

129. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 389 din 14 octombrie 2016 „Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016” (nr. 477, 22 octombrie 2016)

130. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 478, 22 octombrie 2016)

131. Hotărîre cu privire la particularităţile participării la votare a alegătorilor care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă (nr. 479, 25 octombrie 2016)

132. Hotărîre cu privire la demersul Asociației Obștești Alianța INFONET pentru oferirea suportului logistic la implementarea proiectului ”Politici sociale pentru realizarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități” (nr. 480, 25 octombrie 2016)

133. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 201 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Drochia nr. 14” (nr. 481, 25 octombrie 2016)

134. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 222 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ungheni nr. 35” (nr. 482, 25 octombrie 2016)

135. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 483, 25 octombrie 2016)

136. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe „APOLLO”, pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 484, 25 octombrie 2016)

137. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea concurentului electoral la funcția de Președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, desemnat de către Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 485, 25 octombrie 2016)

138. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 486, 25 octombrie 2016)

139. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 487, 25 octombrie 2016)

140. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 488, 25 octombrie 2016)

141. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 489, 25 octombrie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

142. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 1/1, 27 ianuarie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

143. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător la Judecătoriile Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Edineț, Cahul, Soroca (nr. 47/2, 17 ianuarie 2017)

144. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Curtea de Apel Bălți, Curtea de Apel Comrat și Curtea de Apel Cahul (nr. 65/3, 24 ianuarie 2017.)

145. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 31/2 din 17 ianuarie 2017 privind anunțarea concursului pentru numirea membrilor în componența Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor din rîndul reprezentanților societății civile.

146. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 38/2 din 17 ianuarie 2017.

147. Extras din Hotărîrea nr. 55/3 din 24 ianuarie 2017.

148. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 58/3 din 24 ianuarie 2017 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Cimișlia (sediul Cimișlia)

149. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 59/3 din 24 ianuarie 2017 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Căușeni (sediul Căușeni)

150. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 69/3 din 24 ianuarie 2017.

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

151. Decizie (nr. 26-11/2-22/01-2017, 25 ianuarie 2017.)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

152. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Centrului de Medicină Legală de pe lîngă Ministerul Sănătății în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 491-IV.01, 23 noiembrie 2016)

153. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului familiei Juravschi în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 503-IV.01, 23 noiembrie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

154. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 20, 26 ianuarie 2017)

155. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 21, 26 ianuarie 2017)

156. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului Băncii de Economi S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/1, 30 ianuarie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte