Nr. 42-47 01.03.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

144. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului (nr. 516-VII, 25 februarie 2013)

145. Lege cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului (nr. 320, 27 decembrie 2012)

146. Decret privind numirea domnului Octavian ȚОCU în funcția de ministru al tineretului și sportului (nr. 518-VII, 26 februarie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

4. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2012 (nr. 2, 31 ianuarie 2013)

5. Decizie de sistare a procesului pentru controlul constituționalității articolului 52 alin. (6) din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Sesizarea nr. 28a/2012) (nr. 1, 22 ianuarie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

6. Hotărîre privind Raportul auditului Proiectului Educația de calitate în mediul rural din Republica Moldova la Ministerul Educației pe perioada 2006-2012 (nr. 2, 25 ianuarie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

185. Hotărîre privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol și aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol (nr. 134, 22 februarie 2013)

186. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 8 la Regulamentul cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005 (nr. 135, 22 februarie 2013)

187. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 136, 22 februarie 2013)

188. Hotărîre cu privire la emiterea monedelor comemorative (nr. 137, 22 februarie 2013)

189. Hotărîre cu privire la edificarea în orașul Leova a monumentului în memoria victimelor represiunilor politice și ale regimului totalitar stalinist (nr. 138, 22 februarie 2013)

190. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 950 din 14 octombrie 1997 (nr. 139, 22 februarie 2013)

191. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului financiar dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană cu privire la reabilitarea rețelelor de transport electric ale О.S. Moldelectrica, semnat la Chișinău la 17 decembrie 2012 (nr. 140, 22 februarie 2013)

192. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale între Republica Moldova și Regatul Belgiei, semnat la Bruxelles la 12 septembrie 2012 (nr. 141, 25 februarie 2013)

193. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea amendamentului la anexa A la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (nr. 142, 25 februarie 2013)

194. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind registrele emisiilor și transferului poluanților, întocmit la Kiev la 21 mai 2003, la Convenția privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 (nr. 143, 25 februarie 2013)

195. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de stabilire a cadrului pentru participarea Republicii Moldova la operațiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, încheiat la Bruxelles la 13 decembrie 2012 (nr. 144, 25 februarie 2013)

196. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale (nr. 145, 25 februarie 2013)

197. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 2 și nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 40 din 26 ianuarie 2009 (nr. 146, 25 februarie 2013)

198. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 2011 (nr. 148, 25 februarie 2013)

199. Hotărîre cu privire la unele măsuri de executare a prevederilor Acordului privind colaborarea în domeniul protecției juridice și apărării proprietății intelectuale și crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protecției juridice și apărării proprietății intelectuale, semnat la Sankt Petersburg la 19 noiembrie 2010 și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 149, 25 februarie 2013)

200. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 150, 25 februarie 2013)

201. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Ion CEBANU (nr. 153, 27 februarie 2013)

202. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Ion DULSCHI (nr. 154, 27 februarie 2013)

203. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Vasile BAHĂU (nr. 155, 27 februarie 2013)

204. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de grant, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei în vederea realizării Proiectului Utilizarea Eficientă a Combustibilului Solid din Biomasă și acordarea deplinelor puteri dlui Vasile BUMACOV, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 156, 27 februarie 2013)

205. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind procedura de achiziție publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a rîului Prut din cadrul proiectului Conducta de interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcția Iași (România) Ungheni (Moldova) (nr. 157, 27 februarie 2013)

206. Dispoziție (nr. 20-d, 27 februarie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

236. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 19, 18 februarie 2013)

237. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 165 din 19 decembrie 2012 Cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2013 (nr. 20, 18 februarie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

238. Ordin cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea Colegiului disciplinar al notarilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 169 din 30 aprilie 2009 (nr. 57, 14 februarie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

239. Ordin cu privire la aprobarea Cartei Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova (nr. 01-p§2, 2 ianuarie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

240. Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 278 din 17 noiembrie 2009 (nr. 66, 29 noiembrie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

241. Hotărîre privind aprobarea Metodologiilor de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice (nr. 497, 20 decembrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

242. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/1, 22 februarie 2013)

243. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare BLAJCO ASIST S.R.L. (nr. 7/4, 22 februarie 2013)

244. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Agrovin Bulboaca (nr. 7/16, 22 februarie 2013)

245. Hotărîre cu privire la rezultatele verificării tranzacțiilor bursiere cu acțiunile emise de Compania Internațională de Asigurări ASITO S.A. (nr. 7/17, 22 februarie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

246. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 147 din 22.07.2003 (nr. 160, 15 februarie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

247. Hotărîre privind tarifele la gazele naturale (nr. 509, 27 februarie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

248. Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 19, 31 ianuarie 2013)

249. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile de piață deschisă ale Băncii Naționale a Moldovei cu valori mobiliare de stat (nr. 28, 22 februarie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte