Nr. 48 05.03.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

147. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (nr. 519-VII, 27 februarie 2013)

148. Lege cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (nr. 298, 21 decembrie 2012)

149. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 517-VII, 25 februarie 2013)

150. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 304, 26 decembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

207. Hotărîre cu privire la aprobarea formularului și modului de utilizare a mandatului avocatului și al avocatului stagiar (nr. 158, 28 februarie 2013)

208. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 159, 28 februarie 2013)

209. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea articolului 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013 nr. 251 din 8 noiembrie 2012 (nr. 160, 1 martie 2013)

210. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării al Regatului Maroc (nr. 161, 4 martie 2013)

211. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009, întocmit la Ialta la 28 septembrie 2012 (nr. 162, 4 martie 2013)

212. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind combaterea furtului mijloacelor de transport și asigurarea restituirii lor, întocmit la Moscova la 25 noiembrie 2005 (nr. 163, 4 martie 2013)

213. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 164, 4 martie 2013)

214. Hotărîre privind completarea anexei nr. 22 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 165, 4 martie 2013)

215. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 166, 5 martie 2013)

216. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Ion BODRUG (nr. 167, 5 martie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

250. Ordin cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare notarului public Parcalab Valentina (nr. 83, 28 februarie 2013)

251. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 88, 1 martie 2013)