Nr. 56-59 15.03.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

168. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 536-VII, 13 martie 2013)

169. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 9, 22 februarie 2013)

170. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 530-VII, 6 martie 2013)

171. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 12, 22 februarie 2013)

172. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 537-VII, 13 martie 2013)

173. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 13, 22 februarie 2013)

174. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor fotolii rulante pentru persoane cu dizabilități locomotorii (nr. 538-VII, 13 martie 2013)

175. Lege privind importul unor fotolii rulante pentru persoane cu dizabilități locomotorii (nr. 14, 22 februarie 2013)

176. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 529-VII, 6 martie 2013)

177. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 15, 22 februarie 2013)

178. Decret privind promulgarea Legii pentru retragerea parțială a rezervei formulate la Acordul privind colaborarea umanitară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 528-VII, 6 martie 2013)

179. Lege pentru retragerea parțială a rezervei formulate la Acordul privind colaborarea umanitară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 18, 28 februarie 2013)

180. Hotărîre pentru completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 25, 1 martie 2013)

181. Hotărîre pentru completarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 276 din 6 decembrie 2012 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2013 (nr. 35, 7 martie 2013)

182. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Alexandru GROPA și Anatolie POPUȘOI (nr. 531-VII, 6 martie 2013)

183. Decret privind conferirea medaliei Mihai Eminescu Centrului Cultural Moldav din Portugalia (nr. 532-VII, 7 martie 2013)

184. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 533-VII, 7 martie 2013)

185. Decret privind demisia Guvernului (nr. 534-VII, 8 martie 2013)

186. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii (nr. 535-VII, 8 martie 2013)

187. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Tudor RUSU (nr. 539-VII, 13 martie 2013)

188. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă (nr. 540-VII, 13 martie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

219. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind testarea medicamentelor de uz veterinar (nr. 169, 6 martie 2013)

220. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind impozitul agricol (nr. 170, 7 martie 2013)

221. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 171, 7 martie 2013)

222. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 172, 7 martie 2013)

223. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1404 din 30 decembrie 2005 (nr. 173, 7 martie 2013)

224. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 949 din 12 octombrie 2010 (nr. 174, 7 martie 2013)

225. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea unor acte legislative (nr. 175, 7 martie 2013)

226. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Alexei SECRIERU (nr. 176, 7 martie 2013)

227. Hotărîre cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat (nr. 177, 7 martie 2013)

228. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 492 din 14 iunie 2010 (nr. 178, 11 martie 2013)

229. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 14 septembrie 2012 (nr. 179, 11 martie 2013)

230. Hotărîre cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare (nr. 180, 11 martie 2013)

231. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 181, 13 martie 2013)

232. Hotărîre privind aprobarea Listei organizațiilor și întreprinderilor societăților orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse și serviciilor prestate (nr. 182, 13 martie 2013)

233. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (nr. 183, 13 martie 2013)

234. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 184, 13 martie 2013)

235. Hotărîre cu privire la transmiterea unei instituții rezidențiale (nr. 185, 13 martie 2013)

236. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 (nr. 186, 13 martie 2013)

237. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 16 iunie 2003 (nr. 187, 13 martie 2013)

238. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1137 din 18 octombrie 2007 (nr. 188, 13 martie 2013)

239. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului de Reformă a Educației din Moldova, semnat la Chișinău la 7 februarie 2013 (nr. 189, 13 martie 2013)

240. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 434 din 19 iunie 2012 (nr. 190, 13 martie 2013)

241. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectelor acordurilor, încheiate prin schimb de note, între Guvernul Japoniei și Guvernul Republicii Moldova pentru finanțarea Proiectului de îmbunătățire a serviciilor medicale (nr. 191, 13 martie 2013)

242. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 192, 13 martie 2013)

243. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații de asigurări sociale (nr. 193, 13 martie 2013)

244. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2012 ianuarie 2013 și încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2013 (nr. 194, 13 martie 2013)

245. Hotărîre privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățămînt superior de stat cu autonomie financiară (nr. 195, 13 martie 2013)

246. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 196, 13 martie 2013)

247. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 197, 13 martie 2013)

248. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosință gratuită (comodat) către asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații (nr. 198, 13 martie 2013)

249. Dispoziție (nr. 23-d, 7 martie 2013)

250. Dispoziție (nr. 24-d, 11 martie 2013)

251. Dispoziție (nr. 25-d, 11 martie 2013)

252. Dispoziție (nr. 26-d, 11 martie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

320. Ordin (nr. 33, 4 martie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

321. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 24, 1 martie 2013)

322. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 25, 1 martie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

323. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc (nr. 107, 11 martie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

324. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Fertilizanți minerali. Cerințe esențiale (nr. 48, 5 martie 2013)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova, Asociației Patronale a Serviciilor Publice din Republica Moldova și ale Comitetului Republican al Sindicatului Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri Sindindcomservice

325. Modificări și completări în Convenția colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2010-2013

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

326. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni tipografia ROTODONOR (nr. 9/1, 7 martie 2013)

327. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 9/2, 7 martie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

328. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 197/8, 5 martie 2013)

329. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de vicepreședinte la Judecătoriile Ialoveni și Florești (nr. 202/8, 5 martie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

330. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS nr. 566 din 7 noiembrie 2007 și abrogarea Ordinului IFPS nr. 488 din 20 august 2007 (nr. 273, 7 martie 2013)

331. Ordin privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere și a instrucțiunilor privind modul de completare a acestora (nr. 274, 7 martie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte