Nr. 60-63 22.03.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

189. Hotărîre pe marginea audierilor privind unele acțiuni cu caracter reformator din domeniul ocrotirii sănătății (nr. 27, 1 martie 2013)

190. Hotărîre pentru completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 7 din 15 februarie 2013 privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaturilor la funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (nr. 34, 7 martie 2013)

191. Hotărîre privind numirea în funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (nr. 36, 7 martie 2013)

192. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Tudor ȘTIRBU (nr. 541-VII, 18 martie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

7. Hotărîre cu privire la Raportul auditului performanței Există oportunități de îmbunătățire a proceselor de realizare a Strategiei naționale de dezvoltare regională prin sporirea eficienței utilizării fondurilor alocate (nr. 6, 26 februarie 2013)

8. Hotărîre privind Raportul auditului regularității la Curtea de Conturi pe anul 2012 (nr. 8, 28 februarie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

253. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităților științifice (nr. 199, 13 martie 2013)

254. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 200, 13 martie 2013)

255. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social (nr. 201, 13 martie 2013)

256. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de consolidare a serviciului salvatori și pompieri în localitățile rurale ale Republicii Moldova (nr. 202, 14 martie 2013)

257. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri și inițierea proiectului de parteneriat public-privat pentru asigurarea colaboratorilor Academiei de Științe a Moldovei cu spațiu locativ (nr. 203, 18 martie 2013)

258. Hotărîre cu privire la dezvoltarea infrastructurii Universității de Stat din Moldova (nr. 204, 18 martie 2013)

259. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 205, 18 martie 2013)

260. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind importul unor autovehicule (nr. 206, 18 martie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

332. Ordin cu privire la aprobarea documentelor normative în calitate de reglementări de metrologie legală (norme de metrologie legală) (nr. 34, 7 martie 2013)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

333. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.01.01-2012 Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții (nr. 34, 4 martie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

334. Ordin cu privire la trecerea la autogestiune a serviciului stomatologic (nr. 244, 13 martie 2013)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

335. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 15, 15 martie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

336. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări ASTERRA GRUP S.A. (nr. 8/1, 1 martie 2013)

337. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania Mixtă de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 8/2, 1 martie 2013)

338. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni TRANSPORT (nr. 10/1, 15 martie 2013)

339. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare INVEST-BROKER S.R.L. (nr. 10/6, 15 martie 2013)

340. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 10/7, 15 martie 2013)

341. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 10/8, 15 martie 2013)

342. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni PISCICULTORUL (nr. 10/2-O, 15 martie 2013)

343. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. HОRTOPUL MIC, A.E.О. CRUGLIC și A.E.О. DUBĂSARII VECHI (nr. 10/4-O, 15 martie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

344. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Bender (nr. 226/9, 12 martie 2013)

345. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului, prin transfer, pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Bălți (nr. 227/9, 12 martie 2013)

346. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului, prin transfer, pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Cimișlia (nr. 228/9, 12 martie 2013)

347. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului, prin transfer, pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chișinău (nr. 230/9, 12 martie 2013)

348. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului, prin transfer, pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău (nr. 231/9, 12 martie 2013)

349. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 205/8 din 5 martie 2013 (nr. 205/8, 5 martie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte