Nr. 64-68 29.03.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

193. Legea viei și vinului (nr. 57-XVI, 10 martie 2006)

194. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 548-VII, 22 martie 2013)

195. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 303, 26 decembrie 2012)

196. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la reutilizarea informațiilor din sectorul public (nr. 549-VII, 22 martie 2013)

197. Lege cu privire la reutilizarea informațiilor din sectorul public (nr. 305, 26 decembrie 2012)

198. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 3621 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 551-VII, 22 martie 2013)

199. Lege pentru completarea articolului 3621 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 20, 1 martie 2013)

200. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație (nr. 552-VII, 22 martie 2013)

201. Lege cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație (nr. 21, 1 martie 2013)

202. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind comemorarea bărbăției și eroismului popoarelor statelor membre ale Comunității Statelor Independente în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 (nr. 542-VII, 20 martie 2013)

203. Lege pentru ratificarea Acordului privind comemorarea bărbăției și eroismului popoarelor statelor membre ale Comunității Statelor Independente în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 (nr. 22, 1 martie 2013)

204. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 12 din Legea nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (nr. 545-VII, 21 martie 2013)

205. Lege pentru modificarea articolului 12 din Legea nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (nr. 23, 1 martie 2013)

206. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (nr. 544-VII, 21 martie 2013)

207. Lege pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (nr. 24, 1 martie 2013)

208. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 550-VII, 22 martie 2013)

209. Lege pentru completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 33, 7 martie 2013)

210. Decret privind inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 543-VII, 20 martie 2013)

211. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului domnului Igor DOLEA (nr. 546-VII, 21 martie 2013)

212. Decret privind instituirea Zilei Poliției de Frontieră (nr. 547-VII, 21 martie 2013)

213. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Leonid POPESCU (nr. 553-VII, 22 martie 2013)

214. Decret privind conferirea medaliei Mihai Eminescu domnului Petre GURAN (nr. 554-VII, 22 martie 2013)

215. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Keith SHANNON (nr. 555-VII, 26 martie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

9. Hotărîre privind rezultatele auditului administrării patrimoniului public de către Ministerul Economiei, unele entități din subordine, întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni din administrarea Ministerului Economiei în perioada 2011-2012 (9 luni) (nr. 5, 22 februarie 2013)

10. Hotărîre privind Raportul auditului regularității efectuat la Agențiile de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud pe perioada de gestiune 2011-2012 (nr. 7, 26 februarie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

261. Hotărîre cu privire la schimbul și modificarea destinației unor terenuri (nr. 207, 19 martie 2013)

262. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru determinarea nivelului de micotoxine în produsele alimentare (nr. 208, 20 martie 2013)

263. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Agenției Rezerve Materiale (nr. 209, 21 martie 2013)

264. Hotărîre cu privire la aprobarea Codului de etică al consilierului de probațiune (nr. 210, 21 martie 2013)

265. Hotărîre pentru completarea punctului 8 din Regulamentul cu privire la Registrul gajului bunurilor mobile și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 211, 21 martie 2013)

266. Hotărîre cu privire la ocuparea de către studenți a locurilor cu finanțare bugetară în învățămîntul superior de stat (nr. 212, 22 martie 2013)

267. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 106 din 30 ianuarie 2006 (nr. 213, 22 martie 2013)

268. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind contractele de credit pentru consumatori (nr. 214, 22 martie 2013)

269. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 215, 22 martie 2013)

270. Hotărîre cu privire la completarea notelor din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1362 din 22 decembrie 2005 (nr. 216, 25 martie 2013)

271. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii cinematografiei (nr. 217, 25 martie 2013)

272. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 218, 25 martie 2013)

273. Hotărîre cu privire la schimbul și modificarea destinației unor terenuri (nr. 219, 25 martie 2013)

274. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind fondurile de pensii facultative (nr. 220, 25 martie 2013)

275. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2013-2015) (nr. 221, 25 martie 2013)

276. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 222, 26 martie 2013)

277. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 567 din 15 mai 2003 (nr. 224, 27 martie 2013)

278. Hotărîre privind participarea delegației tripartite a Republicii Moldova la cea de-a 9-a Reuniune Europeană Regională a Organizației Internaționale a Muncii (or. Oslo, Norvegia) (nr. 225, 27 martie 2013)

279. Dispoziție (nr. 29-d, 26 martie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

350. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 42, 21 martie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

351. Ordin cu privire la autorizarea Organismului de inspecție și certificare BIOZOO S.R.L. (nr. 21, 4 februarie 2013)

352. Ordin cu privire la unele măsuri de menținere a resurselor genetice taurine prin metoda însămînțării artificiale pentru anul 2013 (nr. 55, 15 martie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

353. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 155-O, 13 martie 2013)

354. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 156-O, 18 martie 2013)

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

355. Ordin despre aprobarea Regulamentului privind modul de restituire sau compensare a plăților achitate de către beneficiarii Оntreprinderii Specializate în Cadastru și filialele acesteia (nr. 22, 19 februarie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

356. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ALLIANCE ASIG S.R.L. (nr. 12/3, 22 martie 2013)

357. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ERVAX GRUP S.R.L. (nr. 12/4, 22 martie 2013)

358. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 12/5, 22 martie 2013)

359. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 12/6, 22 martie 2013)

360. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 12/8, 22 martie 2013)

361. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 12/9, 22 martie 2013)

362. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Dimecon-11 (nr. 12/13, 22 martie 2013)

363. Ordonanță cu privire la blocarea contului personal în registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de Banca Comercială Moldova-Agroindbank S.A. (nr. 11/1-O, 20 martie 2013)

364. Ordonanță cu privire la suspendarea circulației valorilor mobiliare emise de Fondul de Investiții Nemutual Nespecializat Telecom-Invest în proces de lichidare (nr. 12/7-O, 22 martie 2013)

365. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 12/14-O, 22 martie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

366. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Strășeni (nr. 250/10, 19 martie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

367. Ordin cu privire la completarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012 (nr. 278, 11 martie 2013)

368. Ordin cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Regulamentul aprobat prin Ordinul IFPS nr. 70 din 31.03.2004 (nr. 290, 21 martie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte