Nr. 69-74 05.04.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

216. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 561-VII, 29 martie 2013)

217. Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 26, 1 martie 2013)

218. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 560-VII, 29 martie 2013)

219. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 29, 7 martie 2013)

220. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației (nr. 559-VII, 29 martie 2013)

221. Lege cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației (nr. 30, 7 martie 2013)

222. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 556-VII, 27 martie 2013)

223. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 31, 7 martie 2013)

224. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 558-VII, 29 martie 2013)

225. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 37, 7 martie 2013)

226. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea unor acte legislative (nr. 570-VII, 3 aprilie 2013)

227. Lege privind completarea unor acte legislative (nr. 51, 28 martie 2013)

228. Decret privind numirea domnului Silviu TABAC în funcția de heraldist de stat al Republicii Moldova (nr. 557-VII, 28 martie 2013)

229. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Gheorghe CHIBAC (nr. 562-VII, 29 martie 2013)

230. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Mihail PLĂMĂDEALĂ (nr. 566-VII, 1 aprilie 2013)

231. Decret privind numirea doamnei Ina ȚОBОRNĂ în funcția de judecător la Judecătoria Bender (nr. 567-VII, 1 aprilie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

11. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului financiar privind executarea bugetului Curții de Conturi în exercițiul bugetar 2012 (nr. 15, 12 martie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

280. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 223, 27 martie 2013)

281. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor nominale de stat pentru merite deosebite față de stat (nr. 227, 29 martie 2013)

282. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 992 din 26 decembrie 2012 (nr. 228, 29 martie 2013)

283. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari (nr. 229, 29 martie 2013)

284. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 230, 2 aprilie 2013)

285. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 231, 2 aprilie 2013)

286. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea anexei la Legea nr. 852-XV din 14 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (nr. 232, 2 aprilie 2013)

287. Hotărîre cu privire la aprobarea obiectivelor, cerințelor și condițiilor parteneriatului public-privat pentru construcția de locuințe și obiective de menire social-culturală (nr. 233, 2 aprilie 2013)

288. Hotărîre cu privire la acordarea indemnizațiilor unice persoanelor civile și colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 (nr. 234, 3 aprilie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

369. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 37, 25 martie 2013)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

370. Ordin cu privire la stabilirea coeficienților de indexare a tarifelor (nr. 77, 29 martie 2013)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

371. Ordin cu privire la stabilirea perioadei de prohibiție în bazinele acvatice piscicole naturale pentru anul 2013 (nr. 26, 27 martie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

372. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 194, 28 februarie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

373. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren la Compania Internațională de Asigurări ASITO S.A. (nr. 12/1, 22 martie 2013)

374. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. HОRTOPUL MARE (nr. 12/11, 22 martie 2013)

375. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/12 din 01.04.2010 (nr. 12/12, 22 martie 2013)

376. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. HORĂȘTI (nr. 14/2, 29 martie 2013)

377. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 14/3, 29 martie 2013)

378. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 14/4, 29 martie 2013)

379. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Cariera Micăuți (nr. 14/6, 29 martie 2013)

380. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Оntreprinderea Alimentației Publice Cafenea Mămăliguța S.A. (nr. 14/7, 29 martie 2013)

381. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare COVERINS S.R.L. (nr. 14/9, 29 martie 2013)

382. Hotărîre cu privire la licența Brokerului de Asigurări DUVISTAR S.R.L. (nr. 14/10, 29 martie 2013)

383. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare HERMINA S.R.L. (nr. 14/11, 29 martie 2013)

384. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 14/12, 29 martie 2013)

385. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania Internațională de Asigurări TRANSELIT S.A. (nr. 14/13, 29 martie 2013)

386. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Societății Comerciale STARASIG-BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (nr. 14/14, 29 martie 2013)

387. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni METALIC (nr. 14/5-O, 29 martie 2013)

388. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 64/1-O din 31.12.2008 (nr. 14/8-O, 29 martie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

389. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte la Curtea de Apel Comrat (nr. 248/10, 19 martie 2013)

390. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 275/11, 26 martie 2013)

391. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 246/10 din 19 martie 2013.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

392. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 53, 28 martie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte