Nr. 82 12.04.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

253. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 579-VII, 10 aprilie 2013)

254. Lege cu privire la modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 39, 21 martie 2013)

255. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 577-VII, 10 aprilie 2013)

256. Lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 43, 22 martie 2013)

257. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 578-VII, 10 aprilie 2013)

258. Lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 47, 22 martie 2013)

259. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 580-VII, 10 aprilie 2013)

260. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.49, 22 martie 2013)

261. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule 581-VII, 10 aprilie 2013)

262. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 60, 29 martie 2013)

263. Decret privind conferirea medaliei Mihai Eminescu regretatei Steliana GRAMA (nr. 582-VII, 10 aprilie 2013)

264. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Hamadoun TOURE (nr. 583-VII, 10 aprilie 2013)

265. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru (nr. 584-VII, 10 aprilie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

6. Hotărîre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 9e/2013) (nr. 3, 11 aprilie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

306. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 (nr. 248, 10 aprilie 2013)