Nr. 83-90 19.04.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

266. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 586-VII, 11 aprilie 2013)

267. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 283, 13 decembrie 2012)

268. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea Consiliului orășenesc Ceadîr-Lunga de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren atribuit pentru construcția unui complex sportiv (nr. 587-VII, 11 aprilie 2013)

269. Lege privind scutirea Consiliului orășenesc Ceadîr-Lunga de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren atribuit pentru construcția unui complex sportiv (nr. 46, 22 martie 2013)

270. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 2 din Legea nr. 180 din 19 decembrie 2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate (nr. 585-VII, 11 aprilie 2013)

271. Lege privind modificarea articolului 2 din Legea nr. 180 din 19 decembrie 2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate (nr. 48, 22 martie 2013)

272. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 588-VII, 11 aprilie 2013)

273. Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 52, 28 martie 2013)

274. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 188 din 11 iulie 2012 privind interpretarea articolului 11 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (nr. 590-VII, 12 aprilie 2013)

275. Lege pentru completarea Legii nr. 188 din 11 iulie 2012 privind interpretarea articolului 11 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (nr. 57, 29 martie 2013)

276. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentului la anexa A la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (nr. 589-VII, 12 aprilie 2013)

277. Lege pentru acceptarea amendamentului la anexa A la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (nr. 58, 29 martie 2013)

278. Hotărîre privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531-XII din 22 iunie 1993 (nr. 71, 5 aprilie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

307. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 246, 10 aprilie 2013)

308. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din 8 noiembrie 2012 (nr. 247, 10 aprilie 2013)

309. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 249, 10 aprilie 2013)

310. Hotărîre privind instituirea Rețelei interministeriale de parteneriat public-privat (nr. 255, 11 aprilie 2013)

311. Hotărîre cu privire la aprobarea unor acte normative pentru implementarea Legii nr. 228 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (nr. 256, 12 aprilie 2013)

312. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 257, 12 aprilie 2013)

313. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 258, 12 aprilie 2013)

314. Hotărîre cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului (nr. 259, 12 aprilie 2013)

315. Hotărîre cu privire la lichidarea Școlii republicane cu și fără frecvență pentru surzi și hipoacuzici, mun. Chișinău (nr. 260, 12 aprilie 2013)

316. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Codului transporturilor rutiere al Republicii Moldova (nr. 261, 15 aprilie 2013)

317. Hotărîre cu privire la pilotarea Sistemului informatic de gestiune a documentelor și înregistrărilor (nr. 262, 15 aprilie 2013)

318. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 263, 17 aprilie 2013)

319. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 265, 17 aprilie 2013)

320. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unui teren (nr. 266, 17 aprilie 2013)

321. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 267, 17 aprilie 2013)

322. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 268, 17 aprilie 2013)

323. Dispoziție (nr. 31-d, 11 aprilie 2013)

324. Dispoziție (nr. 32-d, 15 aprilie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

424. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului și a componenței nominale a Consiliului de Acreditare (nr. 51, 8 aprilie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

425. Ordin privind acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (nr. 44, 1 aprilie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

426. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Rodica Budeci (nr. 153, 12 aprilie 2013)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

427. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP C.04.06-2013 Regulament privind emiterea avizului tehnic, ce atestă gradul de executare a construcției și corespunderea lucrărilor de construcții cu documentația de proiect (nr. 46, 10 aprilie 2013)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

428. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor curse regulate de călători (nr. 84, 8 aprilie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

429. Ordin cu privire la clasificarea mănușilor medicale de unică utilizare, fabricate din cauciuc (nr. 187-O, 8 aprilie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

430. Hotărîre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenței de utilizare a subbenzilor de frecvențe radio: 2500-2520/2620-2640 MHz din banda de frecvențe radio de 2500-2690 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă (nr. 18, 11 aprilie 2013)

431. Hotărîre pentru aprobarea Anunțului publicitar despre organizarea și desfășurarea concursului pentru eliberarea licenței de utilizare a subbenzilor de frecvențe radio: 2500-2520/2620-2640 MHz din banda de frecvențe radio de 2500-2690 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă (nr. 19, 11 aprilie 2013)

Acte ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova

432. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului privind buna practică de fabricație a medicamentelor (GMP) de uz uman (nr. 24, 4 aprilie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

433. Hotărîre cu privire la executarea Оncheierii nr. 175-924/13 din 29.03.2013 emisă de executorul judecătoresc Maxim Romaliischi (nr. 16/1, 10 aprilie 2013)

434. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII DIN STRĂȘENI (nr. 17/1, 11 aprilie 2013)

435. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare LUCIADA S.R.L. (nr. 17/5, 11 aprilie 2013)

436. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni CARMEZ (nr. 17/9, 11 aprilie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

437. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 20, 21 februarie 2013)

438. Decizie cu privire la concepțiile generale ale serviciilor de programe Radio ZUM și Jurnal TV (nr. 34, 25 martie 2013)

439. Decizie cu privire la activitatea posturilor Radio 911 și TV Bizim Dalgamiz (nr. 35, 25 martie 2013)

440. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie pentru postul Stil TV (nr. 36, 25 martie 2013)

441. Decizie cu privire la cesiunea licențelor de emisie (nr. 49, 25 martie 2013)

442. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie (nr. 51, 4 aprilie 2013)

443. Decizie cu privire la reperfectarea autorizației de retransmisie (nr. 52, 4 aprilie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

444. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (nr. 64, 4 aprilie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte