Nr. 91 20.04.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

279. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 591-VII, 16 aprilie 2013)

280. Lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 40, 21 martie 2013)

281. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și speciale (nr. 593-VII, 16 aprilie 2013)

282. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și speciale (nr. 55, 29 martie 2013)

283. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 594-VII, 16 aprilie 2013)

284. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 56, 29 martie 2013)

285. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Regatul Belgiei (nr. 595-VII, 16 aprilie 2013)

286. Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Regatul Belgiei (nr. 59, 29 martie 2013)

287. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 592-VII, 16 aprilie 2013)

288. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 62, 4 aprilie 2013)

289. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 14 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 598-VII, 19 aprilie 2013)

290. Lege pentru completarea articolului 14 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 69, 5 aprilie 2013)

291. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 1012 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 599-VII, 19 aprilie 2013)

292. Lege cu privire la modificarea articolului 1012 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 73, 11 aprilie 2013)

293. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 600-VII, 19 aprilie 2013)

294. Lege privind importul unor bunuri (nr. 79, 12 aprilie 2013)

295. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 601-VII, 19 aprilie 2013)

296. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 82, 18 aprilie 2013)

297. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 53 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 602-VII, 19 aprilie 2013)

298. Lege pentru modificarea articolului 53 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 92, 19 aprilie 2013)

299. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (nr. 603-VII, 19 aprilie 2013)

300. Lege pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (nr. 93, 19 aprilie 2013)

301. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 604-VII, 19 aprilie 2013)

302. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 94, 19 aprilie 2013)

303. Hotărîre privind prelungirea termenului de activitate a Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare și deteriorare, în perioada anilor 1993-2012, a unor monumente istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (nr. 74, 11 aprilie 2013)

304. Hotărîre privind numirea în funcția de Procuror General (nr. 81, 18 aprilie 2013)

305. Hotărîre privind numirea în funcție a unui director adjunct al Centrului Național Anticorupție (nr. 83, 18 aprilie 2013)

306. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Svetlana CHIFA (nr. 596-VII, 16 aprilie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

325. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 269, 18 aprilie 2013)

326. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor organizații din sfera științei și inovării (nr. 270, 18 aprilie 2013)

327. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 271, 19 aprilie 2013)

328. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind interpretarea dispozițiilor articolului 24 alineatul (3) și articolului 25 alineatul (1) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 272, 19 aprilie 2013)

329. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 273, 19 aprilie 2013)

330. Dispoziție (nr. 33-d, 18 aprilie 2013)