Nr. 96 27.04.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

309. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 14 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 607-VII, 26 aprilie 2013)

310. Lege pentru completarea articolului 14 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 101, 26 aprilie 2013)

311. Hotărîre pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2013 (nr. 91, 19 aprilie 2013)

312. Hotărîre privind formarea Comisiei pentru revocarea prin vot secret a Președintelui Parlamentului Republicii Moldova (nr. 95, 25 aprilie 2013)

313. Hotărîre privind revocarea Președintelui Parlamentului (nr. 96, 25 aprilie 2013)

314. Hotărîre privind constituirea unei Comisii speciale pentru examinarea impactului Legii nr. 94 din 19 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 97, 25 aprilie 2013)

315. Hotărîre privind constituirea unei Comisii speciale pentru examinarea circumstanțelor adoptării de către Parlament a Hotărîrii nr. 81 din 18 aprilie 2013 privind numirea în funcția de Procuror General (nr. 98, 25 aprilie 2013)

316. Decret privind aprobarea unei grațieri individuale (nr. 608-VII, 26 aprilie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

504. Ordin cu privire la aprobarea reglementării de metrologie legală (procedurii de măsurare legală) (nr. 54, 10 aprilie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

505. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc (nr. 175, 25 aprilie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

506. Ordin cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului (nr. 57, 19 aprilie 2013)

507. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 58, 22 aprilie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

508. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății cu Răspundere Limitată ONLINE BROKER de ASIGURARE (nr. 18/9, 19 aprilie 2013)

509. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 18/10, 19 aprilie 2013)

510. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania Internațională de Asigurări TRANSELIT S.A. (nr. 18/11, 19 aprilie 2013)

511. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut COȘTANGALIA-CAN (nr. 18/16, 19 aprilie 2013)

512. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Agenției de Оnregistrare Comitent S.A. (nr. 18/12-O, 19 aprilie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

513. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60/3 din 22 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea activității Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

514. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 110/5 din 5 februarie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești.

515. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 111/5 din 5 februarie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de constituire a completelor de judecată și schimbarea membrilor acestora.

516. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 145/6 din 12 februarie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura și condițiile de numire a judecătorilor de instrucție.