Nr. 96a 01.05.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

316a. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din 8 noiembrie 2012 (nr. 616-VII, 30 aprilie 2013)

316b. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din 8 noiembrie 2012 (nr. 76, 12 aprilie 2013)

316c. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 618-VII, 30 aprilie 2013)

316d. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 80, 18 aprilie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

516a. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind avizarea încheierii unor tranzacții de către asigurători (reasigurători) (nr. 10/9, 15 martie 2013)

516b. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor și licența Brokerului de Asigurare-Reasigurare CAPITAL BROKER S.R.L. (nr. 18/2, 19 aprilie 2013)

516c. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni ANGELICA R (nr. 20/1, 26 aprilie 2013)

516d. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări GARANȚIE S.A. (nr. 20/5, 26 aprilie 2013)

516e. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 20/6, 26 aprilie 2013)

516f. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 20/7, 26 aprilie 2013)

516g. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Оntreprinderii cu Capital Străin EUROLIFE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (nr. 20/8, 26 aprilie 2013)