Nr. 104-108 10.05.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

324. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor (nr. 620-VII, 3 mai 2013)

325. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor (nr. 72, 11 aprilie 2013)

326. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 617-VII, 30 aprilie 2013)

327. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 85, 19 aprilie 2013)

328. Hotărîre cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru examinarea impactului Legii nr. 94 din 19 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 102, 3 mai 2013)

329. Hotărîre cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru examinarea circumstanțelor adoptării de către Parlament a Hotărîrii nr. 81 din 18 aprilie 2013 privind numirea în funcția de Procuror General (nr. 103, 3 mai 2013)

330. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr. 81 din 18 aprilie 2013 privind numirea în funcția de Procuror General (nr. 104, 3 mai 2013)

331. Hotărîre privind interpretarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 28 din 5 martie 2013 privind exprimarea votului de neîncredere Guvernului (nr. 105, 3 mai 2013)

332. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Petru COTELEA și Petru JOSAN (nr. 611-VII, 29 aprilie 2013)

333. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 612-VII, 29 aprilie 2013)

334. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Mihail BUȘULEAC (nr. 613-VII, 30 aprilie 2013)

335. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Iustin VACARENCU (nr. 614-VII, 30 aprilie 2013)

336. Decret privind aprobarea Statutului Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 615-VII, 30 aprilie 2013)

337. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Stanislav ARMANOV (nr. 619-VII, 2 mai 2013)

338. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Companiei Teleradio-Moldova (nr. 621-VII, 3 mai 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

344. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existență (nr. 285, 30 aprilie 2013)

345. Hotărîre cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2013 (nr. 286, 30 aprilie 2013)

346. Hotărîre cu privire la transmiterea materialelor de construcție (nr. 289, 7 mai 2013)

347. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 290, 7 mai 2013)

348. Dispoziție (nr. 37-d, 2 mai 2013)

349. Dispoziție (nr. 38-d, 2 mai 2013)

350. Dispoziție (nr. 39-d, 2 mai 2013)

351. Dispoziție (nr. 40-d, 2 mai 2013)

352. Dispoziție (nr. 41-d, 2 mai 2013)

353. Dispoziție (nr. 42-d, 2 mai 2013)

354. Dispoziție (nr. 43-d, 2 mai 2013)

355. Dispoziție (nr. 44-d, 2 mai 2013)

356. Dispoziție (nr. 45-d, 2 mai 2013)

357. Dispoziție (nr. 46-d, 2 mai 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

578. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 103 din 03.09.2012 privind lansarea în regim pilot a Sistemului Informațional Automatizat Registrul de stat al achizițiilor publice (SIA RSAP) (nr. 54, 12 aprilie 2013)

579. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 63, 25 aprilie 2013)

580. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 165 din 19 decembrie 2012 Cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2013 (nr. 64, 26 aprilie 2013)

581. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 65, 29 aprilie 2013)

582. Ordin privind completarea Registrului fondurilor speciale (nr. 68, 30 aprilie 2013)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

583. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.04.04-2012 Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos (nr. 47, 15 aprilie 2013)

584. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.03.01-2012 Stații de capacitate mică de epurare a apelor uzate comunale (nr. 48, 15 aprilie 2013)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

585. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor curse regulate de călători (nr. 104, 25 aprilie 2013)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și ale Ministerului Apărării al Republicii Moldova

586. Ordin despre eliberarea legitimațiilor și adeverințelor cu dreptul la înlesniri (nr. 461/151, 7 decembrie 2012)

Acte ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

587. Ordin cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2012 (nr. 05, 6 martie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

588. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/1 din 3 aprilie 2008 (nr. 50/7, 30 noiembrie 2012)

589. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.R.L. (nr. 20/9, 26 aprilie 2013)

590. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii cu Capital Străin Broker de Asigurare INSURANCE CONSULTING amp; SOLUTIONS S.R.L. (nr. 20/10, 26 aprilie 2013)

591. Hotărîre cu privire la prescrierea executării de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare EXTRA ASIG S.R.L. a Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 39/1 din 05.10.2012 (nr. 20/11, 26 aprilie 2013)

592. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 21/1, 2 mai 2013)

593. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut VALUL LUI TRAIAN (nr. 21/2, 2 mai 2013)

594. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului privind inițierea repartizării suplimentare a mijloacelor bănești către acționarii F.I.N. Viitorul Tău S.A. în proces de lichidare (nr. 21/3, 2 mai 2013)

595. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor tematice privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. OCHIUL ALB, A.E.О. PRIMCREDIT și A.E.О. SOFMICROCREDIT (nr. 20/4-O, 26 aprilie 2013)

596. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 42/1-O din 06.09.2011 (nr. 20/12-O, 26 aprilie 2013)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

597. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 1776, 26 februarie 2013)

598. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Filipeni, raionul Leova (nr. 1777, 26 februarie 2013)

599. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorești, raionul Nisporeni (nr. 1778, 26 februarie 2013)

600. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sămănanca, raionul Orhei (nr. 1779, 26 februarie 2013)

601. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vatici, raionul Orhei (nr. 1780, 26 februarie 2013)

602. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bușăuca, raionul Rezina (nr. 1781, 26 februarie 2013)

603. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Echimăuți, raionul Rezina (nr. 1782, 26 februarie 2013)

604. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Petrușeni, raionul Rîșcani (nr. 1783, 26 februarie 2013)

605. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tătărești, raionul Strășeni (nr. 1784, 26 februarie 2013)

606. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gaidar, UTA Găgăuzia (nr. 1785, 26 februarie 2013)

607. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Merenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 1786, 4 martie 2013)

608. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare, raionul Cahul (nr. 1787, 4 martie 2013)

609. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Onișcani, raionul Călărași (nr. 1788, 4 martie 2013)

610. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căușeni, raionul Căușeni (nr. 1789, 4 martie 2013)

611. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia (nr. 1790, 4 martie 2013)

612. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Troițcoe, raionul Cimișlia (nr. 1791, 4 martie 2013)

613. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătușeni, raionul Edineț (nr. 1792, 4 martie 2013)

614. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chetroșica Nouă, raionul Edineț (nr. 1793, 4 martie 2013)

615. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Albinețul Vechi, raionul Fălești (nr. 1794, 4 martie 2013)

616. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bocani, raionul Fălești (nr. 1795, 4 martie 2013)

617. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Glinjeni, raionul Fălești (nr. 1796, 4 martie 2013)

618. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Florești, raionul Florești (nr. 1797, 4 martie 2013)

619. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Costești, raionul Ialoveni (nr. 1798, 4 martie 2013)

620. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mileștii Mici, raionul Ialoveni (nr. 1799, 4 martie 2013)

621. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lipnic, raionul Ocnița (nr. 1800, 4 martie 2013)

622. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pelivan, raionul Orhei (nr. 1801, 4 martie 2013)

623. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Strășeni, raionul Strășeni (nr. 1802, 4 martie 2013)

624. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răspopeni, raionul Șoldănești (nr. 1803, 4 martie 2013)

625. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Balabanu, raionul Taraclia (nr. 1804, 4 martie 2013)

626. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coropceni, raionul Telenești (nr. 1805, 4 martie 2013)

627. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești (nr. 1806, 4 martie 2013)

628. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 1807, 4 martie 2013)

629. Hotărîre pentru aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 70 din 15 februarie 2013 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1808, 12 martie 2013)

630. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ecaterinovca, raionul Cimișlia (nr. 1809, 12 martie 2013)

631. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Alexeevca, raionul Edineț (nr. 1810, 12 martie 2013)

632. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Strășeni (nr. 1811, 12 martie 2013)

633. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chipeșca, raionul Șoldănești (nr. 1812, 12 martie 2013)

634. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Hirișeni, raionul Telenești (nr. 1813, 12 martie 2013)

635. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negureni, raionul Telenești (nr. 1814, 12 martie 2013)

636. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nucăreni, raionul Telenești (nr. 1815, 12 martie 2013)

637. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Suhuluceni, raionul Telenești (nr. 1816, 12 martie 2013)

638. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Beșalma, UTA Găgăuzia (nr. 1817, 12 martie 2013)

639. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Etulia, UTA Găgăuzia (nr. 1818, 12 martie 2013)

640. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi ale primarilor și consilierilor în unele localități din 19 mai 2013 (nr. 1819, 19 martie 2013)

641. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului listei de subscripție pentru colectarea semnăturilor susținătorilor referendumului local și a modelului legitimației de membru al grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului local de revocare a primarului comunei Cealîc, raionul Taraclia (nr. 1820, 19 martie 2013)

642. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 1821, 19 martie 2013)

643. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Găuzeni, raionul Șoldănești (nr. 1822, 19 martie 2013)

644. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fuzăuca, raionul Șoldănești (nr. 1823, 19 martie 2013)

645. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țînțăreni, raionul Anenii Noi (nr. 1824, 19 martie 2013)

646. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Chircăieștii Noi, raionul Căușeni (nr. 1825, 19 martie 2013)

647. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hrușova, raionul Criuleni (nr. 1826, 19 martie 2013)

648. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Holercani, raionul Dubăsari (nr. 1827, 19 martie 2013)

649. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ustia, raionul Dubăsari (nr. 1828, 19 martie 2013)

650. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Făleștii Noi, raionul Fălești (nr. 1829, 19 martie 2013)

651. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Navîrneț, raionul Fălești (nr. 1830, 19 martie 2013)

652. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Iabloana, raionul Glodeni (nr. 1831, 19 martie 2013)

653. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mingir, raionul Hîncești (nr. 1832, 19 martie 2013)

654. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chiperceni, raionul Orhei (nr. 1833, 19 martie 2013)

655. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ghiduleni, raionul Rezina (nr. 1834, 19 martie 2013)

656. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lalova, raionul Rezina (nr. 1835, 19 martie 2013)

657. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pociumbăuți, raionul Rîșcani (nr. 1836, 19 martie 2013)

658. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șumna, raionul Rîșcani (nr. 1837, 19 martie 2013)

659. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Albota de Jos, raionul Taraclia (nr. 1838, 19 martie 2013)

660. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul Taraclia (nr. 1839, 19 martie 2013)

661. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 1840, 19 martie 2013)

662. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Zagreb, Republica Croația (nr. 1841, 19 martie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

663. Decizie cu privire la executarea Deciziei CCA nr. 186 din 28.12.2012 (nr. 24, 4 martie 2013)

664. Decizie cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind gestionarea Fondului de susținere a radiodifuzorilor (nr. 67, 22 aprilie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

665. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Bender (nr. 347/14, 23 aprilie 2013)

666. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 348/14, 23 aprilie 2013)

667. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău (nr. 351/14, 23 aprilie 2013)

668. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chișinău (nr. 352/14, 23 aprilie 2013)

669. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea a trei funcții vacante de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău (nr. 353/14, 23 aprilie 2013)

670. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Cimișlia (nr. 355/14, 23 aprilie 2013)

671. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului repetat pentru suplinirea funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Florești (nr. 357/14, 23 aprilie 2013)

672. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 212/8 din 5 martie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind criteriile de evaluare, indicatorii și procedura de evaluare a performanțelor judecătorilor.

673. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 333/13 din 12 aprilie 2013.

674. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 354/14 din 23 aprilie 2013 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Bălți.

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte