Nr. 109 10.05.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

339. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 622-VII, 8 mai 2013)

340. Lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 84, 19 aprilie 2013)

341. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 628-VII, 9 mai 2013)

342. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 106, 3 mai 2013)

343. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 629-VII, 9 mai 2013)

344. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 107, 3 mai 2013)

345. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 631-VII, 9 mai 2013)

346. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 108, 3 mai 2013)

347. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 271 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 630-VII, 9 mai 2013)

348. Lege pentru modificarea articolului 271 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 110, 3 mai 2013)

349. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 623-VII, 8 mai 2013)

350. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare Liceului Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Bălți (nr. 624-VII, 8 mai 2013)

351. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Dumitru ROTARU (nr. 625-VII, 8 mai 2013)

352. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Nicolae MĂRGINEANU (nr. 626-VII, 8 mai 2013)

353. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Mihai ȚĂRNĂ (nr. 627-VII, 8 mai 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

358. Hotărîre cu privire la unele acțiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) (nr. 280, 24 aprilie 2013)

359. Hotărîre privind aprobarea uniformei, însemnelor și normelor de echipare cu uniformă ale polițiștilor (nr. 284, 24 aprilie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

675. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 18/1, 19 aprilie 2013)

676. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 21/4, 2 mai 2013)

677. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări ACORD GRUP S.A. (nr. 21/5, 2 mai 2013)

678. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 21/6, 2 mai 2013)