Nr. 115 21.05.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

358. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 637-VII, 16 mai 2013)

359. Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 64, 4 aprilie 2013)

360. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 639-VII, 20 mai 2013).

361. Lege privind importul unor bunuri (nr. 111, 16 mai 2013)

362. Hotărîre cu privire la declararea anului 2013 Anul European al Cetățenilor (nr. 88, 19 aprilie 2013)