Nr. 50-59 17.02.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

87. Decret privind eliberarea domnului Andrei BALAN din funcția de judecător la Judecătoria Orhei (nr. 59-VIII, 8 februarie 2017)

88. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” (nr. 60-VIII, 15 februarie 2017)

89. Decret privind revocarea domnului Vasile BOTNARI din funcția de ministru al tehnologiei informației și comunicațiilor (nr. 61-VIII, 15 februarie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

16. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 99g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul contravențional al Republicii Moldova (nr. 58, 6 septembrie 2016)

17. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 130g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 63 alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (termenul de menţinere în calitate de bănuit a persoanei) (nr. 82, 18 noiembrie 2016)

18. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 132g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 243 din Codul contravențional al Republicii Moldova (părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier) (nr. 83, 18 noiembrie 2016)

19. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 133g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 101 alin. (7) din Codul penal (aplicarea legii mai favorabile în cazul recalificării infracțiunii) (nr. 84, 18 noiembrie 2016)

20. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 134g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a art. 271 din Codul civil şi art. 34 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (termenele de prescripție extinctivă) (nr. 85, 18 noiembrie 2016)

21. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 137g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a art. 1446 din Codul civil (inadmisibilitatea transmiterii prin moştenire a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter personal) (nr. 86, 18 noiembrie 2016)

22. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 2 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 146 din 10 mai 1995 „Cu privire la numirea Primăriei municipiului Chişinău” (nr. 89, 5 decembrie 2016)

23. Decizie de respingere a solicitării privind suspendarea acţiunii Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2495-VII din 8 decembrie 2016 „Privind numirea domnului Eduard Harunjen în funcţia de Procuror General” (sesizarea nr.146a/2016) (nr. 90, 12 decembrie 2016)

24. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 146a/2016 privind controlul constituţionalităţii Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2495-VII din 8 decembrie 2016 „Privind numirea domnului Eduard Harunjen în funcţia de Procuror General” (nr. 94, 19 decembrie 2016)

25. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 148g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 444 din Codul de procedură civilă (judecarea recursului în lipsa părților) (nr. 95, 19 decembrie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

2. Нotărâre cu privire la aprobarea Raportului auditului privind evaluarea gradului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit dispuse potrivit Hotărârii Curții de Conturi nr.55 din 08.12.2014 (nr. 1, 24 ianuarie 2017)

3. Нotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare la 31.12.2015 ale subprogramelor „Politici și managementul în sectorul sănătății” în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătății și „Programe naționale speciale de sănătate privind activitățile de control al tutunului” (nr. 2, 27 ianuarie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

115. Нotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză şi evaluare calitativă a laptelui şi a produselor lactate (nr. 1459, 30 decembrie 2016)

116. Нotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind interacţiunea autorităţilor şi structurilor abilitate în situaţii de anunţare a codurilor cromatice pe timp de iarnă (nr. 1461, 30 decembrie 2016)

117. Нotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (nr. 1462, 30 decembrie 2016)

118. Нotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la biblioteci (nr. 60, 8 februarie 2017)

119. Нotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016 (nr. 69, 9 februarie 2017)

120. Нotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 21 din Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (nr. 70, 10 februarie 2017)

121. Нotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 71, 10 februarie 2017)

122. Нotărîre privind aprobarea componenței nominale a părții moldoveneşti a Comitetului mixt în cadrul Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 72, 13 februarie 2017)

123. Нotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 19 din Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (nr. 73, 14 februarie 2017)

124. Нotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Ungariei privind cooperarea în domeniile siguranței alimentelor, sănătății animale şi fitosanitar, semnat la Budapesta la 5 decembrie 2016 (nr. 77, 15 februarie 2017)

125. Нotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 78, 15 februarie 2017)

126. Нotărîre cu privire la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate comemorării a 25 ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (nr. 79, 15 februarie 2017)

127. Ordin cu privire la aprobarea Acordului-tip și Contractului-tip privind integrarea serviciilor de aplicare și verificare a autenticității semnăturii electronice în serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) (nr. 680-A, 21 decembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

199. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 13, 31 ianuarie 2017)

200. Ordin cu privire la abrogarea unor ordine ale ME și a unor hotărâri ale SSM (nr. 16, 9 februarie 2017)

201. Ordin cu privire la abrogarea unor ordine ale ME (nr. 18, 10 februarie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

202. Ordin privind aprobarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (nr. 159, 27 decembrie 2016)

203. Ordin cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare (nr. 164, 30 decembrie 2016)

204. Ordin despre aprobarea formularului Declaraţiei privind accizele şi a Modului de completare a ei (nr. 11, 16 ianuarie 2017)

205. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului controlului financiar public intern (nr. 16, 26 ianuarie 2017)

206. Ordin despre aprobarea formularului cererii de solicitare a certificatului de acciz (nr. 28, 9 februarie 2017)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

207. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.06:2016 „Procedura de elaborare a evaluării tehnice în construcții” (nr. 160, 26 decembrie 2016)

208. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP M.01.01:2016 „Auditul energetic al clădirilor” (nr. 161, 26 decembrie 2016)

209. Ordin cu privire la aprobarea Catalogului documentelor normative în construcții 2017, ediția I (nr. 15, 30 ianuarie 2017)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

210. Ordin cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de navigație aeriană pentru anul 2017 (nr. 262, 28 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

211. Ordin сu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 16, 11 ianuarie 2017)

212. Ordin сu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 17, 11 ianuarie 2017)

213. Ordin cu privire la anularea Certificatului de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv (nr. 70, 3 februarie 2017)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

214. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

215. Hotărîre cu privire la suspendarea licenței Asociației de Economii și Împrumut „CORJEUȚI” (nr. 4/6, 3 februarie 2017)

216. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare și Reasigurare „AXA BROKER” S.R.L. (nr. 4/15, 3 februarie 2017)

217. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 4 din Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.57/2 din 18.11.2016 (nr. 5/1, 10 februarie 2017)

218. Hotărîre cu privire la prescrierea executării de către unele companii fiduciare a hotărîrilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 5/2, 10 februarie 2017)

219. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PRO CREDO GRUP” S.R.L. (nr. 5/5, 10 februarie 2017)

220. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AECM ASIGURĂRI” S.R.L. (nr. 5/6, 10 februarie 2017)

221. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 5/7, 10 februarie 2017)

222. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 5/8, 10 februarie 2017)

223. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „NIMORENI” (nr. 4/7-O, 3 februarie 2017)

224. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operaţiunilor la conturile bancare ale Brokerului de Asigurare-Reasigurare „STAR INSURANCE” S.R.L (nr. 4/11-O, 3 februarie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

225. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 389 din 14 octombrie 2016 „Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016” (nr. 520, 4 noiembrie 2016)

226. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Slovacia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016 (nr. 521, 4 noiembrie 2016)

227. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 522, 4 noiembrie 2016)

228. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) și înregistrarea unui interpret la turul al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 523, 4 noiembrie 2016)

229. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 524, 4 noiembrie 2016)

230. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Regatului Suediei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Adunării Populare a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016 (nr. 525, 4 noiembrie 2016)

231. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” pentru secțiile de votare din străinătate în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 526, 4 noiembrie 2016)

232. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Scăieni, raionul Dondușeni (nr. 527, 4 noiembrie 2016)

233. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Ghindești, raionul Florești (nr. 528, 4 noiembrie 2016)

234. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cioara, raionul Hîncești (nr. 529, 4 noiembrie 2016)

235. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lăpușna, raionul Hîncești (nr. 530, 4 noiembrie 2016)

236. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Hîncești, raionul Hîncești (nr. 531, 4 noiembrie 2016)

237. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bolțun, raionul Nisporeni (nr. 532, 4 noiembrie 2016)

238. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Soltănești, raionul Nisporeni (nr. 533, 4 noiembrie 2016)

239. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciocîlteni, raionul Orhei (nr. 534, 4 noiembrie 2016)

240. Hotărîre cu privire la aplicarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 535, 8 noiembrie 2016)

241. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 192 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Basarabeasca nr. 5” (nr. 536, 8 noiembrie 2016)

242. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 202 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15” (nr. 537, 8 noiembrie 2016)

243. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 538, 8 noiembrie 2016)

244. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Reprezentanța în Moldova a National Democratic Institute din SUA” în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 539, 8 noiembrie 2016)

245. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului” în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 540, 8 noiembrie 2016)

246. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) și înregistrarea interpreților la turul al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 541, 8 noiembrie 2016)

247. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 542, 8 noiembrie 2016)

248. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Parlamentului European în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 543, 8 noiembrie 2016)

249. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 544, 8 noiembrie 2016)

250. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Polone în Republica Moldova în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 545, 8 noiembrie 2016)

251. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Misiunii de observare a CSI în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 546, 8 noiembrie 2016)

252. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali pentru secțiile de votare din străinătate din partea concurentului electoral, Igor Dodon, la turul al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 547, 8 noiembrie 2016)

253. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 548, 8 noiembrie 2016)

254. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cania, raionul Cantemir (nr. 549, 8 noiembrie 2016)

255. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași (nr. 550, 8 noiembrie 2016)

256. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 389 din 14 octombrie 2016 „Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016” (nr. 551, 9 noiembrie 2016)

257. Hotărîre cu privire la informațiile prezentate de autorități și instituții referitoare la îndeplinirea responsabilităților suplimentare, stabilite prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 237 din 13 septembrie 2016, în vederea asigurării desfășurării în bune condiții a turului II de scrutin prezidențial din 13 noiembrie 2016 (nr. 552, 11 noiembrie 2016)

258. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 480 din 25 octombrie 2016 „Cu privire la demersul Asociației Obștești Alianța INFONET pentru oferirea suportului logistic la implementarea proiectului ”Politici sociale pentru realizarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități” (nr. 553, 11 noiembrie 2016)

259. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 208 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ialoveni nr. 21” (nr. 554, 11 noiembrie 2016)

260. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional și înregistrarea unui interpret din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova la alegerile Adunării Populare a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016 (nr. 555, 11 noiembrie 2016)

261. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016 (nr. 556, 11 noiembrie 2016)

262. Hotărîre cu privire la demersul nr. CEC-7/2821 din 12 noiembrie 2016 al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (nr. 557, 12 noiembrie 2016)

263. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) și înregistrarea interpreților la turul al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 558, 12 noiembrie 2016)

264. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea organizației „Committee for Open Democracy” din Statele Unite ale Americii în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 559, 12 noiembrie 2016)

265. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10/43 din 11 noiembrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon (nr. 560, 12 noiembrie 2016)

266. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sadovoe, municipiul Bălți (nr. 561, 12 noiembrie 2016)

267. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrtopul Mare, raionul Criuleni (nr. 562, 12 noiembrie 2016)

268. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăgușenii Noi, raionul Hîncești (nr. 563, 12 noiembrie 2016)

269. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale Chișinău nr. 1 în vederea totalizării rezultatelor celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial din 13 noiembrie 2016 (nr. 564, 15 noiembrie 2016)

270. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016 (nr. 565, 15 noiembrie 2016)

271. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali și înregistrarea interpreților din partea Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE) la alegerile pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016 (nr. 566, 15 noiembrie 2016)

272. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016 (nr. 567, 15 noiembrie 2016)

273. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 568, 15 noiembrie 2016)

274. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia (nr. 569, 15 noiembrie 2016)

275. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului orașului Tvardița, raionul Taraclia (nr. 574, 22 noiembrie 2016)

276. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Trebisăuți, raionul Briceni (nr. 575, 22 noiembrie 2016)

277. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 576, 22 noiembrie 2016)

278. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peciște, raionul Rezina (nr. 577, 22 noiembrie 2016)

279. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 578, 22 noiembrie 2016)

280. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Bișkek, Republica Kîrgîză (nr. 579, 25 noiembrie 2016)

281. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țînțăreni, raionul Anenii Noi (nr. 580, 25 noiembrie 2016)

282. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Briceni (nr. 581, 25 noiembrie 2016)

283. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Alexanderfeld, raionul Cahul (nr. 582, 25 noiembrie 2016)

284. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Molovata, raionul Dubăsari (nr. 583, 25 noiembrie 2016)

285. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Opaci, raionul Căușeni (nr. 584, 25 noiembrie 2016)

286. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești (nr. 585, 25 noiembrie 2016)

287. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lunga, raionul Florești (nr. 586, 25 noiembrie 2016)

288. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul Glodeni (nr. 587, 25 noiembrie 2016)

289. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești (nr. 588, 25 noiembrie 2016)

290. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărata Nouă, raionul Leova (nr. 589, 25 noiembrie 2016)

291. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zorile, raionul Orhei (nr. 590, 25 noiembrie 2016)

292. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lipceni, raionul Rezina (nr. 591, 25 noiembrie 2016)

293. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cioburciu, raionul Ștefan-Vodă (nr. 592, 25 noiembrie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

294. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată „URANIA FM” S.R.L. pentru postul de televiziune „NTS” (nr. 1/2, 27 ianuarie 2017)

295. Decizie cu privire la examinarea demersului „Valigon-Impex” S.R.L. (nr. 1/3, 27 ianuarie 2017)

296. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile şi rămasă disponibilă (nr. 1/4, 27 ianuarie 2017)

297. Decizie cu privire la reperfectarea licențelor de emisie (nr. 1/5, 27 ianuarie 2017)

298. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 36/209 din 22 decembrie 2016 (nr. 1/6, 27 ianuarie 2017)

299. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie (nr. 1/7, 27 ianuarie 2017)

300. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2016 (nr. 2/8, 27 ianuarie 2017)

301. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 2/9, 27 ianuarie 2017)

302. Decizie cu privire la examinarea demersului Biroului Relaţii Interetnice (nr. 2/10, 27 ianuarie 2017)

303. Raportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la activitatea economico-financiară pentru anul 2016.

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

304. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 52/3 din 24 ianuarie 2017 privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni)

305. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 53/3 din 24 ianuarie 2017 privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Judecătoria Orhei.

306. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 78/4 din 31 ianuarie 2017 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

Acte ale Autorității Naţionale de Integritate

307. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale (nr. 2, 13 ianuarie 2017)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

308. Ordin cu privire la completarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 (nr. 870, 9 septembrie 2016)

309. Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012 (nr. 1205, 25 noiembrie 2016)

310. Ordin despre modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 7 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale (nr. 1411, 22 decembrie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

311. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci (nr. 35, 8 februarie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte