Nr. 116-118 24.05.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

363. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Pieter Jan WOLTHERS (nr. 636-VII, 16 mai 2013)

364. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 638-VII, 17 mai 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

11. Decizie de respingere a sesizării nr. 18a/2013 privind controlul constituționalității Legii nr. 108 din 3 mai 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral și Legea despre statutul deputaților în Parlament) (nr. 4, 14 mai 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

367. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 297, 18 mai 2013)

368. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 298, 21 mai 2013)

369. Hotărîre cu privire la transmiterea și modificarea destinației unor terenuri (nr. 299, 21 mai 2013)

370. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2012 (nr. 301, 21 mai 2013)

371. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 303, 22 mai 2013)

372. Hotărîre privind participarea delegației tripartite a Republicii Moldova la cea de-a 102-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii (or. Geneva, Elveția) (nr. 304, 22 mai 2013)

373. Hotărîre privind completarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 277 din 2 mai 2012 (nr. 305, 22 mai 2013)

374. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 306, 22 mai 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

735. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 85, 18 mai 2013)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

736. Ordin cu privire la aprobarea Capitolelor R8, R10, R12 la documentul normativ NCM L.02.08-2012 Normele de deviz pentru lucrări de restaurare. Indicatorul R (nr. 70, 16 mai 2013)

737. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.08:2013 Modul de determinare a costului elaborării documentelor normative în construcții (nr. 71, 16 mai 2013)

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova

738. Ordin cu privire la aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17 septembrie 2010 (nr. 126, 25 aprilie 2013)

739. Ordin cu privire la instituirea Registrului arheologilor și aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17 septembrie 2010 (nr. 127, 25 aprilie 2013)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova

740. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de radiocomunicații pentru serviciul de amator din Republica Moldova (nr. 29, 29 martie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

741. Hotărîre privind aprobarea metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă furnizate utilizatorilor finali de către S.A. Moldtelecom (nr. 21, 16 mai 2013)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

742. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alava, raionul Ștefan-Vodă (nr. 1889, 2 aprilie 2013)

743. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Novosiolovca, raionul Taraclia (nr. 1890, 2 aprilie 2013)

744. Hotărîre privind propunerea pentru decorare a domnului Mihail Bușuleac (nr. 1891, 2 aprilie 2013)

745. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 1892, 9 aprilie 2013)

746. Hotărîre cu privire la înaintarea propunerii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1893, 9 aprilie 2013)

747. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Chetrosu nr. 5, raionul Anenii Noi (nr. 1894, 9 aprilie 2013)

748. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Manta nr. 27, raionul Cahul (nr. 1895, 9 aprilie 2013)

749. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Mincenii de Jos nr. 15, raionul Rezina (nr. 1896, 9 aprilie 2013)

750. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală sătească Visoca nr. 33, raionul Soroca (nr. 1897, 9 aprilie 2013)

751. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală sătească Olișcani nr. 13, raionul Șoldănești (nr. 1898, 9 aprilie 2013)

752. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Anenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 1899, 9 aprilie 2013)

753. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Floreni, raionul Anenii Noi (nr. 1900, 9 aprilie 2013)

754. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moscovei, raionul Cahul (nr. 1901, 9 aprilie 2013)

755. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Baroncea, raionul Drochia (nr. 1902, 9 aprilie 2013)

756. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Miciurin, raionul Drochia (nr. 1903, 9 aprilie 2013)

757. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Putinești, raionul Florești (nr. 1904, 9 aprilie 2013)

758. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sofia, raionul Hîncești (nr. 1905, 9 aprilie 2013)

759. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mateuți, raionul Rezina (nr. 1906, 9 aprilie 2013)

760. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Climăuții de Jos, raionul Șoldănești (nr. 1907, 9 aprilie 2013)

761. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Congazcicul de Sus, UTA Găgăuzia (nr. 1908, 9 aprilie 2013)

762. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Promo-LEX în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 19 mai 2013 (nr. 1909, 9 aprilie 2013)

763. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție pentru efectuarea alegerilor locale noi din 19 mai 2013 și angajarea personalului în aparatele de lucru ale acestora (nr. 1910, 12 aprilie 2013)

764. Hotărîre pentru completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1898 din 9 aprilie 2013 Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală sătească Olișcani nr. 13, raionul Șoldănești (nr. 1911, 12 aprilie 2013)

765. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineț (nr. 1912, 12 aprilie 2013)

766. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Speia, raionul Anenii Noi (nr. 1913, 12 aprilie 2013)

767. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracușenii Vechi, raionul Briceni (nr. 1914, 12 aprilie 2013)

768. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlacu, raionul Cahul (nr. 1915, 12 aprilie 2013)

769. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădeni, raionul Călărași (nr. 1916, 12 aprilie 2013)

770. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciuflești, raionul Căușeni (nr. 1917, 12 aprilie 2013)

771. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cocieri, raionul Dubăsari (nr. 1918, 12 aprilie 2013)

772. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cazangic, raionul Leova (nr. 1919, 12 aprilie 2013)

773. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Stoicani, raionul Soroca (nr. 1920, 12 aprilie 2013)

774. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Onești, raionul Strășeni (nr. 1921, 12 aprilie 2013)

775. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești (nr. 1922, 12 aprilie 2013)

776. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cușmirca, raionul Șoldănești (nr. 1923, 12 aprilie 2013)

777. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Aluatu, raionul Taraclia (nr. 1924, 12 aprilie 2013)

778. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1895 din 9 aprilie 2013 Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Manta nr. 27, raionul Cahul (nr. 1925, 19 aprilie 2013)

779. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coteala, raionul Briceni (nr. 1926, 19 aprilie 2013)

780. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina (nr. 1927, 19 aprilie 2013)

781. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bădiceni, raionul Soroca (nr. 1928, 19 aprilie 2013)

782. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei (nr. 1929, 19 aprilie 2013)

783. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Redi-Cereșnovăț, raionul Soroca (nr. 1930, 19 aprilie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

784. Decizie cu privire la cesiunea și reperfectarea licențelor de emisie (nr. 56, 4 aprilie 2013)

785. Decizie cu privire la examinarea cererii privind anularea art. 6 din Decizia CCA nr. 31 din 25 martie 2013 (nr. 61, 22 aprilie 2013)

786. Decizie cu privire la retragerea autorizațiilor de retransmisie (nr. 62, 22 aprilie 2013)

787. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie (nr. 63, 22 aprilie 2013)

788. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 64, 22 aprilie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

789. Extras din Hotărîrea Adunării generale a judecătorilor din 23 noiembrie 2012.

790. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 112/5 din 5 februarie 2013 mun. Chișinău cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii.

791. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 175/7 din 26 februarie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind criteriile de stabilire a numărului de judecători în instanțele judecătorești.

792. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 220/8 din 5 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective a subdiviziunilor Consiliului Superior al Magistraturii și ale instanțelor judecătorești.

793. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (nr. 387/15, 30 aprilie 2013)

794. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 388/15, 30 aprilie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

795. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova (nr. 59, 28 martie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte