Nr. 119-121 31.05.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

365. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de stabilire a cadrului pentru participarea Republicii Moldova la operațiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor (nr. 644-VII, 21 mai 2013)

366. Lege cu privire la ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de stabilire a cadrului pentru participarea Republicii Moldova la operațiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor (nr. 75, 12 aprilie 2013)

367. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (nr. 640-VII, 21 mai 2013)

368. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (nr. 86, 19 aprilie 2013)

369. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 641-VII, 21 mai 2013)

370. Lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 87, 19 aprilie 2013)

371. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățămîntului în Moldova (nr. 645-VII, 21 mai 2013)

372. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățămîntului în Moldova (nr. 89, 19 aprilie 2013)

373. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (nr. 642-VII, 21 mai 2013)

374. Lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (nr. 100, 26 aprilie 2013)

375. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice de la Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 643-VII, 21 mai 2013)

376. Decret privind conferirea de distincții de stat unor originari din satul Arionești, raionul Dondușeni (nr. 646-VII, 22 mai 2013)

377. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 647-VII, 23 mai 2013)

378. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vasile BUMACOV, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 648-VII, 24 mai 2013)

379. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului domnilor Aurel BĂIEȘU și Victor POPA (nr. 649-VII, 24 mai 2013)

380. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Larisa BОRCĂ (nr. 650-VII, 27 mai 2013)

381. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 651-VII, 28 mai 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

12. Hotărîre privind controlul constituționalității alineatului (4) al articolului 23 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională (Sesizarea 17a/2013) (nr. 6, 16 mai 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

16. Hotărîre privind Raportul de audit al regularității exercițiului bugetar 2012 și gestionării patrimoniului public la Ministerul Culturii și unele instituții din subordine (nr. 22, 26 aprilie 2013)

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

375. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 (nr. 300, 21 mai 2013)

376. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2012 (nr. 302, 21 mai 2013)

377. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Documentul unic de program pentru anii 2013-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 18 decembrie 2012 (nr. 308, 27 mai 2013)

378. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 309, 27 mai 2013)

379. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 152 din 26 februarie 2013 (nr. 310, 27 mai 2013)

380. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 311, 27 mai 2013)

381. Hotărîre cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2013 în învățămîntul secundar profesional, mediu de specialitate și superior (nr. 312, 27 mai 2013)

382. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 313, 28 mai 2013)

383. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei debitorilor de importanță vitală pentru economie (nr. 314, 29 mai 2013)

384. Dispoziție (nr. 53-d, 27 mai 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

796. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Ordinul nr. 83 din 7 iulie 2011 (nr. 77, 22 mai 2013)

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

797. Metodologie de organizare și desfășurare a examenelor de bacalaureat, anul școlar 2012-2013

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova

798. Ordin cu privire la aprobarea formularelor documentelor de export a bunurilor culturale mobile producție contemporană (nr. 147, 16 mai 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

799. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 245-O, 22 mai 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

800. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 22/1, 17 mai 2013)

801. Hotărîre cu privire la înregistrarea restructurării emisiunii de acțiuni ale Societății pe acțiuni ROMANIȚA (nr. 22/2, 17 mai 2013)

802. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni FRAI (nr. 22/3, 17 mai 2013)

803. Hotărîre cu privire la prescrierea executării de către Societatea de Broker de Asigurare-Reasigurare SEMASIG-PRIM S.R.L. a Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 3/4 din 26.01.2013 (nr. 22/4, 17 mai 2013)

804. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 22/5, 17 mai 2013)

805. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. DUBĂSARII VECHI (nr. 22/7, 17 mai 2013)

806. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. ȘTEFĂNEȘTI (nr. 22/8, 17 mai 2013)

807. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut ANTONEȘTI (nr. 22/9, 17 mai 2013)

808. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut MICROОMPRUMUT (nr. 22/10, 17 mai 2013)

809. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părții sociale deținute de COMPANIA FIDUCAIRĂ COLABORARE S.A. în proces de lichidare (nr. 22/11, 17 mai 2013)

810. Hotărîre cu privire la contractul între Comisia Națională a Pieței Financiare și administratorul ziarului CAPITAL Market О.S. (nr. 22/15, 17 mai 2013)

811. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare și funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2012 (nr. 23/1, 24 mai 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

812. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 89/4 din 29 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției judiciare.

813. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 239/9 din 12.03.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la volumul, metodele, temeiurile și procedura de verificare a activității organizatorice a instanțelor judecătorești la înfăptuirea justiției.

814. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea a două funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 390/16, 14 mai 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

815. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS nr. 141 din 05.02.2013 (nr. 534, 20 mai 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

816. Ordonanță cu privire la înlocuirea lichidatorului BIID MB S.A. (nr. 09-02118/1, 22 mai 2013)

817. Ordonanță cu privire la înlocuirea lichidatorului BCI Oguzbank S.A. (nr. 09-02118/2, 22 mai 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte