Nr. 125-129 14.06.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

396. Lege privind activitatea sanitar-veterinară (nr. 221-XVI, 19 octombrie 2007)

397. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 657-VII, 4 iunie 2013)

398. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 77, 12 aprilie 2013)

399. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind registrele emisiilor și transferului de poluanți la Convenția privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (nr. 658-VII, 4 iunie 2013)

400. Lege pentru ratificarea Protocolului privind registrele emisiilor și transferului de poluanți la Convenția privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (nr. 99, 26 aprilie 2013)

401. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 659-VII, 4 iunie 2013)

402. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 112, 16 mai 2013)

403. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 660-VII, 4 iunie 2013)

404. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 113, 16 mai 2013)

405. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 258 din 9 noiembrie 2012 pentru constituirea unei comisii speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate (nr. 114, 23 mai 2013)

406. Hotărîre privind numirea în funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (nr. 131, 6 iunie 2013)

407. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a unei comisii permanente a Parlamentului (nr. 132, 6 iunie 2013)

408. Decret privind inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri doamnei Lilia BOLOCAN, director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (nr. 661-VII, 4 iunie 2013)

409. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind colaborarea în domeniul producerii și livrării reciproce a medicamentelor și dispozitivelor medicale produse pe teritoriul statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 662-VII, 4 iunie 2013)

410. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 663-VII, 4 iunie 2013)

411. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 664-VII, 10 iunie 2013)

412. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente Cu privire la programul de colaborare al statelor-membre ale Comunității Statelor Indepen-dente în combaterea terorismului și a altor forme violente de manifestare a extremismului pentru anii 2014-2016 (nr. 665-VII, 11 iunie 2013)

413. Decret privind inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 666-VII, 11 iunie 2013)

414. Decret privind aprobarea componenței nominale a comisiilor Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (nr. 667-VII, 11 iunie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

14. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor hotărîri ale Parlamentului referitoare la numirea și revocarea Procurorului General (Sesizarea nr. 15a/2013) (nr. 8, 20 mai 2013)

15. Hotărîre pentru controlul constituționalității articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 96 din 25 aprilie 2013 privind revocarea Președintelui Parlamentului și a Legii nr. 101 din 26 aprilie 2013 pentru completarea articolului 14 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (Sesizarea nr. 12a/2013) (nr. 9, 21 mai 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

18. Hotărîre privind auditul regularității executării bugetului și gestionării patrimoniului public la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și unele instituții din subordine pe anul 2012 (nr. 20, 19 aprilie 2013)

19. Hotărîre privind Raportul auditului regularității Proiectului Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială, la situația din 31.12.2012 (nr. 23, 19 aprilie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

402. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 322, 30 mai 2013)

403. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament pentru persoane vîrstnice și a Standardelor minime de calitate (nr. 323, 30 mai 2013)

404. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (nr. 324, 30 mai 2013)

405. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 194 din 13 martie 2013 (nr. 335, 7 iunie 2013)

406. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat (nr. 336, 11 iunie 2013)

407. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de lege și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 337, 12 iunie 2013)

408. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 630 din 22 august 2011 (nr. 357, 12 iunie 2013)

409. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 358, 12 iunie 2013)

410. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 359, 12 iunie 2013)

411. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 373 dinnbsp; 12 aprilie 2006 (nr. 360, 12 iunie 2013)

412. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 334 din 23 aprilie 2009 (nr. 361, 12 iunie 2013)

413. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat în anul 2013 refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară (nr. 362, 12 iunie 2013)

414. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului privind cooperarea statelor-membre ale Comunității Statelor Indepen-dente în combaterea traficului de ființe umane, organe și țesuturi umane, întocmit la Moscova la 25 noiembrie 2005 (nr. 363, 12 iunie 2013)

415. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în Acordul privind acordarea asistenței medicale cetățenilor statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, întocmit la 27 martie 1997 în or. Moscova (nr. 364, 12 iunie 2013)

416. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între Republica Moldova și Republica Polonă în domeniul asigurărilor sociale și acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 365, 12 iunie 2013)

417. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în Acordul cu privire la colaborarea în domeniul soluționării problemelor HIV-infecției, întocmit la 25 noiembrie 1998 în or. Moscova (nr. 366, 12 iunie 2013)

418. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Sergiu CIOBANU (nr. 367, 12 iunie 2013)

419. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a domnului Octavian CALMОC (nr. 368, 12 iunie 2013)

420. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Tudor COPACI (nr. 369, 12 iunie 2013)

421. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Dumitru GODOROJA (nr. 370, 12 iunie 2013)

422. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Valeriu CHIVERI (nr. 371, 12 iunie 2013)

423. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Iulian GROZA (nr. 372, 12 iunie 2013)

424. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a domnului Victor BARBĂNEAGRĂ (nr. 373, 12 iunie 2013)

425. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a domnului Vladimir GROSU (nr. 374, 12 iunie 2013)

426. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a doamnei Sabina CERBU (nr. 375, 12 iunie 2013)

427. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a domnului Veaceslav CEBAN (nr. 376, 12 iunie 2013)

428. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Veaceslav GUȚUȚUI (nr. 377, 12 iunie 2013)

429. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a domnului Anatolie ZOLOTCOV (nr. 378, 12 iunie 2013)

430. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Liviu OBOROC (nr. 379, 12 iunie 2013)

431. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a domnului Viorel GUȚU (nr. 380, 12 iunie 2013)

432. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Valeriu CIUBUC (nr. 381, 12 iunie 2013)

433. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Vladimir CEBOTARI (nr. 382, 12 iunie 2013)

434. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a doamnei Valentina ȚAPIȘ (nr. 383, 12 iunie 2013)

435. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Ana VASILACHI (nr. 384, 12 iunie 2013)

436. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a domnului Sergiu SAINCIUC (nr. 385, 12 iunie 2013)

437. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Gheorghe ȚURCANU (nr. 386, 12 iunie 2013)

438. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a doamnei Ruxanda GLAVAN (nr. 387, 12 iunie 2013)

439. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a domnului Octavian GRAMA (nr. 388, 12 iunie 2013)

440. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Sergiu STANCIU (nr. 389, 12 iunie 2013)

441. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Mihaela IACOB (nr. 390, 12 iunie 2013)

442. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Dona ȘCOLA (nr. 391, 12 iunie 2013)

443. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Dmitrii PARFENTIEV (nr. 392, 12 iunie 2013)

444. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Vitali CIOLAC (nr. 393, 12 iunie 2013)

445. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Vitalie TARLEV (nr. 394, 12 iunie 2013)

446. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Ștefan CHITOROAGĂ (nr. 395, 12 iunie 2013)

447. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Vitalie CURARARI (nr. 396, 12 iunie 2013)

448. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 151 din 26 februarie 2013 (nr. 397, 12 iunie 2013)

449. Dispoziție (nr. 55-d, 5 iunie 2013)

450. Dispoziție (nr. 56-d, 5 iunie 2013)

451. Dispoziție (nr. 58-d, 7 iunie 2013)

452. Dispoziție (nr. 59-d, 7 iunie 2013)

453. Dispoziție (nr. 60-d, 7 iunie 2013)

454. Dispoziție (nr. 61-d, 7 iunie 2013)

455. Dispoziție (nr. 62-d, 7 iunie 2013).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

856. Ordin cu privire la completarea Anexei nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 6 septembrie 2010 (nr. 35, 21 martie 2013)

857. Ordin (nr. 78, 27 mai 2013)

858. Ordin cu privire la autorizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor drept autoritate competentă de eliberare a formelor ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova (nr. 83, 10 iunie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

859. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 221, 24 mai 2013)

860. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarilor publici (nr. 245, 10 iunie 2013)

861. Ordin cu privire la completarea Registrului dosarelor succesoriale și a testamentelor (nr. 250, 11 iunie 2013)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

862. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 1 MD la documentul normativ NCM F.03.02-2005 Proiectarea clădirilor cu pereți din zidărie (nr. 81, 4 iunie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

863. Ordin cu privire la autorizarea Organismului de Inspecție și Certificare I.C.S. CERTROM-MOL S.R.L. (nr. 114, 17 mai 2013)

Acte ale Ministerului Sanătații al Republicii Moldova

864. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 638, 3 iunie 2013)

865. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 639, 3 iunie 2013)

866. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 640, 3 iunie 2013)

867. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 641, 3 iunie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

868. Ordin cu privire la modificarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a programului unic al asigu-rării obligatorii de asistență medicală, aprobate prin Ordinul comun al MS și CNAM nr. 1239/253-A din 10.12.2012 (nr. 648/189-A, 5 iunie 2013)

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

869. Ordin despre aprobarea Instrucțiunii provizorii cu privire la modul de executare a observațiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globală (GNSS) (nr. 60, 15 mai 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

870. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 25/1, 7 iunie 2013)

871. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății pe acțiuni DEPOZITARUL CENTRAL (nr. 25/2, 7 iunie 2013)

872. Hotărîre cu privire la prescrierea Companiei de Asigurări EUROASIG-GRUP S.A. de a prezenta rapoartele specializate (nr. 25/3, 7 iunie 2013)

873. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată a executării de către Societatea de Broker de Asigurare-Reasi-gurare SEMASIG-PRIM S.R.L. a Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 3/4 din 26.01.2013 (nr. 25/4, 7 iunie 2013)

874. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 25/6, 7 iunie 2013)

875. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 25/7, 7 iunie 2013)

876. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 25/8, 7 iunie 2013)

877. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 25/9, 7 iunie 2013)

878. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări VICTORIA ASIGURĂRI S.A. (nr. 25/10, 7 iunie 2013)

879. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Оntreprinderii cu Capital Străin WVP BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (nr. 25/11, 7 iunie 2013)

880. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 50/8 din 30.11.2012 Cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 25/12, 7 iunie 2013)

881. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CAȘUNCA (nr. 25/15, 7 iunie 2013)

882. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței comisiilor de atestare a specialiștilor participanților profesi-oniști la piața financiară nebancară (nr. 25/16, 7 iunie 2013)

883. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut MIHAILENI (nr. 25/17, 7 iunie 2013)

884. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut ȘTEFĂNEȘTI (nr. 25/18, 7 iunie 2013)

885. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut a Cetățenilor din CARABETOVCA (nr. 25/19-O, 7 iunie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

886. Hotărîre cu privire la selectarea unui judecător pentru suplinirea temporară, pe un termen de 6 luni, a funcției de judecător de instrucție la Judecătoria Centru, mun. Chișinău (nr. 300/12, 2 aprilie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

887. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi (nr. 96, 17 mai 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte