Nr. 130-134 21.06.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

415. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 225-XV, 30 mai 2003)

416. Decret pentru promulgarea Legii despre semințe (nr. 668-VII, 12 iunie 2013)

417. Lege despre semințe (nr. 68, 5 aprilie 2013)

418. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 674-VII, 17 iunie 2013)

419. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 115, 23 mai 2013)

420. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului fiscal (nr. 669-VII, 14 iunie 2013)

421. Lege pentru completarea Codului fiscal (nr. 118, 23 mai 2013)

422. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 670-VII, 14 iunie 2013)

423. Lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 119, 23 mai 2013)

424. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 675-VII, 18 iunie 2013)

425. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 120, 23 mai 2013)

426. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 148, 14 iunie 2013)

427. Decret privind numirea domnului Oleg MELNICIUC în funcția de președinte al Judecătoriei Rîșcani, municipiul Chișinău (nr. 671-VII, 14 iunie 2013)

428. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai Agenției Rezerve Materiale (nr. 672-VII, 17 iunie 2013)

429. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 673-VII, 17 iunie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

16. Decizie privind sistarea procesului pentru controlul constituționalității Legii nr. 106 din 3 mai 2013 pentru Modificarea și completarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 19a/2013) (nr. 5, 22 mai 2013)

17. Decizie de respingere a sesizării nr. 21b/2013 privind interpretarea articolelor 16 alin. (2), 38și 72 alin. (3) lit. a) din Constituția Republicii Moldova (nr. 6, 23 mai 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

20. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Ocnița pe anii 2011-2012 (nr. 21, 26 aprilie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

456. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 338, 12 iunie 2013)

457. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind impozitul agricol (nr. 340, 12 iunie 2013)

458. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 345, 12 iunie 2013)

459. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 346, 12 iunie 2013)

460. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind contractele de credit pentru consumatori (nr. 347, 12 iunie 2013)

461. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea anexei la Legea nr. 852-XV din 14 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (nr. 349, 12 iunie 2013)

462. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 354, 12 iunie 2013)

463. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (nr. 355, 12 iunie 2013)

464. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 356, 12 iunie 2013)

465. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 398, 13 iunie 2013)

466. Hotărîre cu privire la limitele numărului de unități de personal și ale cheltuielilor de personal în autoritățile (instituțiile) publice finanțate de la bugetul de stat și de la bugetele unităților administrativ-teritoriale pe anul 2013 (nr. 399, 18 iunie 2013)

467. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012 (nr. 400, 18 iunie 2013)

468. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita de lucru a domnului Iurie LEANC , Prim-ministru, la instituțiile Uniunii Europene (Bruxelles, Regatul Belgiei, 12-15 iunie 2013) (nr. 401, 18 iunie 2013)

469. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1015 din 5 septembrie 2006 (nr. 402, 18 iunie 2013)

470. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 403, 18 iunie 2013)

471. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Mihail ROIBU (nr. 408, 19 iunie 2013)

472. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 690 din 13 noiembrie 2009 (nr. 410, 19 iunie 2013)

473. Hotărîre privind scutirea unor agenți economici de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut în anul 2012 (nr. 411, 19 iunie 2013)

474. Dispoziție (nr. 64-d, 18 iunie 2013)

475. Dispoziție (nr. 74-d, 19 iunie 2013)

476. Dispoziție (nr. 75-d, 19 iunie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor ți ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

888. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 2 din Ordinul Ministerului Economiei nr. 51 din 08.04.2013 (nr. 94, 31 mai 2013)

889. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în calitate de reglementare de metrologie legală (normă de metrologie legală) (nr. 95, 31 mai 2013)

890. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 2 din Ordinul Ministerului Economiei nr. 51 din 08.04.2013 (nr. 97, 5 iunie 2013)

891. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 101, 12 iunie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

892. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 166 din 19 decembrie 2012 (nr. 84, 12 iunie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii ți Industriei Alimentare al Republicii Moldova

893. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 51 din 5 martie 2013 (nr. 130, 11 iunie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice ți Tehnologia Informației

894. Hotărîre cu privire la completarea punctului 1 al Hotărîrii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 278 din 17 noiembrie 2009 (nr. 14, 28 martie 2013)

895. Hotărîre privind identificarea pieței de inițiere a apelurilor la puncte fixe din rețeaua publică de telefonie și desemnarea S.A. Moldtelecom cu putere semnificativă pe această piață (nr. 23, 11 iunie 2013)

896. Hotărîre privind identificarea pieței de tranzit de trafic în rețelele publice de telefonie și desemnarea S.A. Moldtelecom cu putere semnificativă pe această piață (nr. 24, 11 iunie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

897. Hotărîre cu privire la prescrierea executării de către unii asigurători a prevederilor Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 14/14 din 29.03.2012 privind aplicarea primei de asigurare la încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă (nr. 26/1, 13 iunie 2013)

898. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 26/2, 13 iunie 2013)

899. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut ONE TI-CREDIT (nr. 26/3, 13 iunie 2013)

900. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare EUASIG S.R.L. (nr. 26/6, 13 iunie 2013)

901. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări ACORD GRUP S.A. (nr. 26/7, 13 iunie 2013)

902. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT
ASIGUR RI S.A. (nr. 26/8, 13 iunie 2013)

903. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGUR RI S.A. (nr. 26/9, 13 iunie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

904. Decizie cu privire la promovarea relațiilor bilaterale cu autoritățile de reglementare în domeniul audiovizualului din alte state, în vederea asigurării recepționării serviciilor de programe audiovizuale din Republica Moldova de către membrii diasporei moldovenești (nr. 15, 15 februarie 2013)

905. Decizie cu privire la promovarea proiectului social Concursul Național de Business Planuri pentru Tineri, Ediția a IX-a, anul 2013 (nr. 16, 15 februarie 2013)

906. Decizie cu privire la monitorizarea buletinelor informative ale posturilor de televiziune Moldova 1, Prime, Publika TV, Jurnal TV, N 4, PRO TV CHIȘINĂUși TV 7, la capitolul respectării prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului (nr. 57, 22 aprilie 2013)

907. Decizie cu privire la examinarea demersului membrilor Grupului de inițiativă al Congresului Civic (nr. 58, 22 aprilie 2013)

908. Decizie cu privire la examinarea sesizării Teatrului Veniamin Apostol din or. Soroca (nr. 59, 22 aprilie 2 013)

909. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune RTR Moldova la capitolul respectării procentajului de producție autohtonă (nr. 60, 22 aprilie 2013)

910. Decizie cu privire la examinarea cererii privind anularea art. 6 din Decizia CCA nr. 31 din 25 martie 2013 ( nr. 61, 22 aprilie 2013)

911. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 68, 2 mai 2013)

912. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 69, 2 mai 2013)

913. Decizie cu privire la difuzarea spoturilor sociale dedicate acțiunilor Narcotics Anonymous (nr. 70, 2 mai 2013)

914. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie (nr. 71, 2 mai 2013)

915. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie pentru Telesistem TV S.R.L. (nr. 72, 2 mai 2013)

916. Decizie cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie pentru anul 2013 (nr. 73, 2 mai 2013)

917. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie și licențele de emisie (nr. 74, 2 mai 2013)

918. Decizie cu privire la organizarea seminarelor zonale (nr. 76, 22 mai 2013)

919. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 78, 22 mai 2013)

920. Decizie cu privire la monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de televiziune PRO TV CHIȘINĂU, Prime, TV 7, Canal 3, CTC Mega, 2 Plus, Super TV, N 4, Acasă în Moldova, Bravo, RTR Moldova și Ren Moldova la capitolul respectării procentajului de producție autohtonă, conform concepțiilor generale,și a volumului de publicitate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (nr. 84, 30 mai 2013)

921. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 85, 30 mai 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

922. Extras din hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 457/18 din 4 iunie 2013 cu privire la transferul temporar, pe un termen de 6 luni, a doamnei Liudmila Holevițcaia în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

923. Ordin cu privire la completarea și modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 299 din 2 mai 2012 (nr. 760, 10 iunie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte