Nr. 135 25.06.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

430. Hotărîre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la situația actuală a procesului de reglementare a diferendului transnistrean (nr. 151, 21 iunie 2013)

431. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Valeriu LAZĂR (nr. 676-VII, 19 iunie 2013)

432. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Leon BUZA (nr. 677-VII, 19 iunie 2013)

433. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Eugen CARAS, Ambasador, Șef al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană (nr. 678-VII, 19 iunie 2013)

434. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind reducerea și anularea graduală a taxelor la export în cadrul Acordului privind zona de comerț liber (nr. 679-VII, 19 iunie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

18. Hotărâre pentru controlul constituționalității articolului I pct. 6, articolelor III și IV din Legea nr. 91 din 26 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 37a/2012) (nr. 10, 23 mai 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

477. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 (nr. 339, 12 iunie 2013)

478. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 342, 12 iunie 2013)

479. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 343, 12 iunie 2013)

480. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind fondurile de pensii facultative (nr. 344, 12 iunie 2013)

481. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 348, 12 iunie 2013)

482. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2012 (nr. 350, 12 iunie 2013)

483. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 352, 12 iunie 2013)

484. Hotărîre pentru aprobarea Deciziei Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente cu privire la Regulamentul privind operatorul Programului interstatal de colaborare inovațională a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente pînă în anul 2020, semnate la Așgabat la 30 mai 2012 (nr. 404, 18 iunie 2013)

485. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea compartimentului II din anexa nr. 1 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 405, 18 iunie 2013)

486. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 406, 18 iunie 2013)

487. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret (nr. 407, 18 iunie 2013)

488. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 409, 19 iunie 2013)

489. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 413, 20 iunie 2013)

490. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind atragerea investițiilor în societățile comerciale cu capital public sau public-privat (nr. 414, 21 iunie 2013)

491. Dispoziție (nr. 65-d, 19 iunie 2013)

492. Dispoziție (nr. 66-d, 19 iunie 2013)

493. Dispoziție (nr. 67-d, 19 iunie 2013)

494. Dispoziție (nr. 68-d, 19 iunie 2013)

495. Dispoziție (nr. 69-d, 19 iunie 2013)

496. Dispoziție (nr. 70-d, 19 iunie 2013)

497. Dispoziție (nr. 71-d, 19 iunie 2013)

498. Dispoziție (nr. 72-d, 19 iunie 2013)

499. Dispoziție (nr. 73-d, 19 iunie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

924. Ordin cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public (nr. 85, 14 iunie 2013)

925. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul nr. 48 din 31 martie 2010 (nr. 90, 18 iunie 2013)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

926. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP E.04.02-2013 Reguli tehnice de executare a sistemelor de termoizolație exterioară și interioară ale clădirilor (nr. 82, 6 iunie 2013)