Nr. 136-139 28.06.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

435. Decret privind conferirea gradului de clasificare domnului Corneliu GURIN, Procuror General (nr. 680-VII, 21 iunie 2013)

436. Decret privind acordarea deplinelor puteri doamnei Tatiana RВRVU, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 681-VII, 25 iunie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

19. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 29e/2013) (nr. 14, 20 iunie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

500. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 341, 12 iunie 2013)

501. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului Suport de urgență pentru agricultura Moldovei, semnat la Chișinău la 29 mai 2013 (nr. 412, 20 iunie 2013)

502. Hotărîre pentru aprobarea Normei privind producerea, controlul, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire și de plantare fructifer (nr. 415, 21 iunie 2013)

503. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, la lucrările Summitului șefilor de state din Europa Centrală (Bratislava, Republica Slovacă, 12-13 iunie 2013) (nr. 416, 24 iunie 2013)

504. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la introducerea modificărilor la unele acte legislative (nr. 417, 24 iunie 2013)

505. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea articolului 64 al Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 418, 24 iunie 2013)

506. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 419, 24 iunie 2013)

507. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 657 din 6 noiembrie 2009 (nr. 420, 24 iunie 2013)

508. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de supralegalizare a documentelor (nr. 421, 26 iunie 2013)

509. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 422, 26 iunie 2013)

510. Hotărîre cu privire transmiterea unui teren (nr. 423, 26 iunie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

927. Ordin cu privire la stoparea procesului de autorizare (nr. 137, 17 iunie 2013)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

931. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier (nr. 1931, 23 aprilie 2013)

932. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale noi în unele localități din 19 mai 2013 (nr. 1932, 23 aprilie 2013)

933. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Institutului Internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 19 mai 2013 (nr. 1933, 23 aprilie 2013)

934. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca (nr. 1934, 23 aprilie 2013)

935. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Cahul, raionul Cahul (nr. 1935, 23 aprilie 2013)

936. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul (nr. 1936, 23 aprilie 2013)

937. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Hăsnășenii Noi, raionul Drochia (nr. 1937, 23 aprilie 2013)

938. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoe, raionul Drochia (nr. 1938, 23 aprilie 2013)

939. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Fălești (nr. 1939, 23 aprilie 2013)

940. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Onești, raionul Hîncești (nr. 1940, 23 aprilie 2013)

941. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Costești, raionul Ialoveni (nr. 1941, 23 aprilie 2013)

942. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 1942, 23 aprilie 2013)

943. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 1943, 23 aprilie 2013)

944. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihăileni, raionul Rîșcani (nr. 1944, 23 aprilie 2013)

945. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Micăuți, raionul Strășeni (nr. 1945, 23 aprilie 2013)

946. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Poiana, raionul Șoldănești (nr. 1946, 23 aprilie 2013)

947. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Copceac, raionul Ștefan-Vodă (nr. 1947, 23 aprilie 2013)

948. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Semionovca, raionul Ștefan-Vodă (nr. 1948, 23 aprilie 2013)

949. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Tvardița, raionul Taraclia (nr. 1949, 23 aprilie 2013)

950. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țînțăreni, raionul Telenești (nr. 1950, 23 aprilie 2013)

951. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral la alegerile locale noi ale primarilor comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi, comunei Manta, raionul Cahul, satului Visoca, raionul Soroca, satului Olișcani, raionul Șoldănești, și alegerea consilierilor în comuna Mincenii de Jos, raionul Rezina, din 19 mai 2013 (nr. 1951, 23 aprilie 2013)

952. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanelor responsabile de finanțe (trezorieri) din partea partidelor politice pe perioada campaniei electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 19 mai 2013 (nr. 1952, 30 aprilie 2013)

953. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Kazahstan la alegerile locale noi din 19 mai 2013 (nr. 1953, 30 aprilie 2013)

954. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 1954, 30 aprilie 2013)

955. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bălțata, raionul Criuleni (nr. 1955, 30 aprilie 2013)

956. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirianca, raionul Strășeni (nr. 1956, 30 aprilie 2013)

957. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cojușna, raionul Strășeni (nr. 1957, 30 aprilie 2013)

958. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Talmaza, raionul Ștefan-Vodă (nr. 1958, 30 aprilie 2013)

959. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 1959, 7 mai 2013)

960. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pogănești, raionul Hîncești (nr. 1960, 7 mai 2013)

961. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iurceni, raionul Nisporeni (nr. 1961, 7 mai 2013)

962. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 1962, 7 mai 2013)

963. Hotărîre cu privire la delegarea membrilor Comisiei Electorale Centrale la Riga, Republica Letonia (nr. 1963, 7 mai 2013)

964. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Moara de Piatră, raionul Drochia (nr. 1964, 7 mai 2013)

965. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-7/6347 din 7 mai 2013 a Partidului Liberal Democrat din Moldova (nr. 1965, 8 mai 2013)

966. Hotărîre pentru completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1932 din 23 aprilie 2013 Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale noi în unele localități din 19 mai 2013 (nr. 1966, 15 mai 2013)

967. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1897 din 9 aprilie 2013 Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală sătească Visoca nr. 33, raionul Soroca (nr. 1967, 15 mai 2013)

968. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zolotievca, raionul Anenii Noi (nr. 1968, 15 mai 2013)

969. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Doroțcaia, raionul Dubăsari (nr. 1969, 15 mai 2013)

970. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lucești, raionul Cahul (nr. 1970, 15 mai 2013)

971. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pojăreni, raionul Ialoveni (nr. 1971, 15 mai 2013)

972. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cogîlniceni, raionul Rezina (nr. 1972, 15 mai 2013)

973. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nemțeni, raionul Hîncești (nr. 1973, 15 mai 2013)

974. Hotărîre cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarilor în unele localități (nr. 1974, 21 mai 2013)

975. Hotărîre cu privire la prelungirea degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai organelor electorale și a personalului responsabil de evidența mijloacelor financiare (nr. 1975, 21 mai 2013)

976. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea turului doi de scrutin al alegerilor locale noi din 2 iunie 2013 (nr. 1976, 21 mai 2013)

977. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013 (nr. 1977, 21 mai 2013)

978. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Făleștii Noi, raionul Fălești (nr. 1978, 21 mai 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

979. Decizie cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind gestionarea Fondului de susținere a radiodifuzorilor (nr. 29, 11 martie 2013)

980. Decizie cu privire la difuzarea spoturilor sociale dedicate Zilei Internaționale pentru Combaterea Consumului și Traficului Ilicit de Droguri (nr. 77, 22 mai 2013)

981. Decizie cu privire la Concepția generală a serviciului de programe Radio 7 /Радио 7 (nr. 79, 22 mai 2013)

982. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 80, 22 mai 2013)

983. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie pentru postul TV Rain (nr. 86, 30 mai 2013)

984. Decizie cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie pentru anul 2013 (nr. 89, 30 mai 2013)

985. Decizie privind lista serviciilor de programe televizate permise pentru retransmisie pe teritoriul Republicii Moldova conform art. 29, alin. (6) și (7) din Codul audiovizualului (nr. 98, 13 iunie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

986. Ordin despre aprobarea Regulamentului-cadru privind principiile generale de instituire și funcționare a posturilor fiscale (nr. 776, 17 iunie 2013)

987. Ordin privind modul de administrare a procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (exceptînd facturile fiscale) (nr. 780, 18 iunie 2013)

988. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 183 din 30.03.2012 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a dărilor de seamă fiscale în formă electronică (nr. 787, 21 iunie 2013)

Acte ale Inspecției Muncii

989. Raport de activitate al Inspecției Muncii pe anul 2012.

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte