Nr. 140 28.06.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

437. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Semion JELEAPOV (nr. 682-VII, 25 iunie 2013)

438. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 683-VII, 25 iunie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

511. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 919 din 30 iulie 2008 (nr. 424, 27 iunie 2013)

512. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009 (nr. 425, 27 iunie 2013)

513. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 18 noiembrie 2009 (nr. 426, 27 iunie 2013)

514. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 4 la Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (nr. 427, 27 iunie 2013)

515. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 939 din 16 august 2007 (nr. 428, 27 iunie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

990. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 87, 18 iunie 2013)

991. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 88, 18 iunie 2013)

992. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 89, 18 iunie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

993. Scrisoare informativ-normativă cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcții începînd cu 1 iulie 2013 (nr. 11-09/1286, 27 iunie 2013; nr. 05/12-1284, 27 iunie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

994. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Procedurii de cesionare a licențelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (nr. 27, 26 iunie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

995. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MIHAILENI (nr. 29/1, 21 iunie 2013)

996. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. OCHIUL ALB (nr. 29/2, 21 iunie 2013)

997. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. PRIMCREDIT (nr. 29/3, 21 iunie 2013)

998. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut CERNOLEUCA (nr. 29/4, 21 iunie 2013)

999. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut HOLERCANI (nr. 29/5, 21 iunie 2013)

1000. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut JAPCA (nr. 29/6, 21 iunie 2013)

1001. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut PELINIA (nr. 29/7, 21 iunie 2013)

1002. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut RĂDULENII VECHI (nr. 29/8, 21 iunie 2013)

1003. Hotărîre cu privire la includerea unor chestiuni în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor F.I.N. Telecom-Invest S.A. în proces de lichidare (nr. 29/9, 21 iunie 2013)

1004. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare AUTOBIN GRUP S.R.L. (nr. 29/10, 21 iunie 2013)

1005. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare ELITA-BROKER S.R.L. (nr. 29/11, 21 iunie 2013)

1006. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea de intermediere în domeniul asigurărilor și reasigurărilor Brokerului de Asigurare-Reasigurare EXTRA ASIG S.R.L. (nr. 29/12, 21 iunie 2013)

1007. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată Оntreprinderii Mixte Broker de Asigurare-Reasigurare ASIGARC S.R.L. de a prezenta rapoartele specializate (nr. 29/13, 21 iunie 2013)

1008. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 29/14, 21 iunie 2013)

1009. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare NOVA BROKER S.R.L. (nr. 29/15, 21 iunie 2013)

1010. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale în registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de Banca Comercială Moldova-Agroindbank S.A. (nr. 27/1-O, 18 iunie 2013)

1011. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare GENERAL BROKER S.R.L. (nr. 29/16-O, 21 iunie 2013)

1012. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 29/20-O, 21 iunie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1013. Extras din hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 644/31 din 16.10.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind criteriile și procedura transferului judecătorilor în cazul redistribuirii posturilor de judecător, reorganizării sau dizolvării instanței judecătorești.

1014. Extras din hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 476/20 din 18 iunie 2013.