Nr. 141-144 05.07.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

439. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 102 din 12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale (nr. 133, 13 iunie 2013)

440. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 84 din 21 aprilie 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic (EURONEST) (nr. 134, 13 iunie 2013)

441. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 102 din 12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale (nr. 135, 13 iunie 2013)

442. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2012 (nr. 136, 13 iunie 2013)

443. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2012 (nr. 137, 13 iunie 2013)

444. Hotărîre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare și deteriorare, în perioada anilor 1993-2012, a unor monumente istorice incluse în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (nr. 138, 13 iunie 2013)

445. Hotărîre cu privire la aprobarea direcțiilor strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2013-2020 (nr. 150, 14 iunie 2013)

446. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Academiei de Științe a Moldovei (nr. 684-VII, 25 iunie 2013)

447. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Oleg BABENCO (nr. 685-VII, 25 iunie 2013)

448. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Lidia PLEȘCA (nr. 686-VII, 27 iunie 2013)

449. Decret privind declararea zilei de doliu național în legătură cu decesul scriitorului academician Dumitru MATCOVSCHI (nr. 687-VII, 28 iunie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

516. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea accizelor (nr. 334, 7 iunie 2013)

517. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2012 (nr. 351, 12 iunie 2013)

518. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Codului transporturilor rutiere al Republicii Moldova (nr. 353, 12 iunie 2013)

519. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 429, 28 iunie 2013)

520. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 23 din Legea cu privire la Curtea Constituțională (nr. 430, 28 iunie 2013)

521. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (nr. 431, 28 iunie 2013)

522. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (nr. 432, 28 iunie 2013)

523. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 689 din 13 noiembrie 2009 (nr. 433, 28 iunie 2013)

524. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind străinii care urmează să fie în posesia unei vize și străinii scutiți de obligativitatea posedării unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 434, 28 iunie 2013)

525. Hotărîre cu privire la participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la Summitul șefilor de state ale Uniunii Europene și ai țărilor Parteneriatului Estic (Viena, Republica Austria, 20-22 iunie 2013) (nr. 435, 28 iunie 2013)

526. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 436, 28 iunie 2013)

527. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 437, 28 iunie 2013)

528. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind abrogarea Legii nr. 68 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de descentralizare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de descentralizare pentru anii 2012-2015 (nr. 438, 28 iunie 2013)

529. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea art. 44 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 439, 28 iunie 2013)

530. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne din România pentru consolidarea capacităților chinologice și a pregătirii de bază și avansate în domeniul utilizării cîinilor de serviciu și acordarea deplinelor puteri domnului Ion BODRUG, șef al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 440, 28 iunie 2013)

531. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind specializarea multilaterală interstatală a producerii și livrării semințelor de soiuri și hibrizi ai culturilor agricole, materialului săditor pomicol și viticol (nr. 441, 28 iunie 2013)

532. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor și completărilor la Acordul privind colaborarea în domeniul protecției sanitare a teritoriilor statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, întocmit la Minsk la 31 mai 2001 (nr. 442, 28 iunie 2013)

533. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 443, 28 iunie 2013)

534. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 444, 28 iunie 2013)

535. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la poliție (nr. 445, 28 iunie 2013)

536. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova și Ungaria în domeniul securității sociale și acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 446, 28 iunie 2013)

537. Hotărîre cu privire la inventarierea și înregistrarea bunurilor imobile, proprietate a unităților administrativteritoriale, aflate în gestiunea instituțiilor publice de învățămînt (nr. 447, 28 iunie 2013)

538. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de achiziții și deservire reciprocă (MDA-USA-02) între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii și acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie MARINUȚA, ministru al apărării (nr. 448, 28 iunie 2013)

539. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 297-XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție (nr. 449, 28 iunie 2013)

540. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 980 din 25 septembrie 2000 (nr. 450, 28 iunie 2013)

541. Hotărîre cu privire la acordarea titlului de parc industrial Societății pe Acțiuni CAAN (nr. 451, 28 iunie 2013)

542. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 452, 1 iulie 2013)

543. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat (nr. 453, 1 iulie 2013)

544. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010 (nr. 454, 1 iulie 2013)

545. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 455, 1 iulie 2013)

546. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 456, 1 iulie 2013)

547. Hotărîre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 94 din 1 februarie 2013 (nr. 457, 1 iulie 2013)

548. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de Оnțelegere între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos cu privire la cooperarea tehnică, semnat la Chișinău la 2 aprilie 2013 (nr. 458, 1 iulie 2013)

549. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 186 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 460, 2 iulie 2013)

550. Hotărîre privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (nr. 461, 2 iulie 2013)

551. Hotărîre cu privire la aprobarea unor cerințe față de furaje (nr. 462, 2 iulie 2013)

552. Hotărîre cu privire la aprobarea măsurilor suplimentare la Programul național de implementare a Planului de Acțiuni Republica Moldova Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize (nr. 463, 2 iulie 2013)

553. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 25 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 466, 3 iulie 2013)

554. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a doamnei Loretta HANDRABURA (nr. 467, 3 iulie 2013)

555. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a domnului Igor GROSU (nr. 468, 3 iulie 2013)

556. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Valeriu CHIVERI (nr. 469, 3 iulie 2013)

557. Hotărîre privind rechemarea domnului Dumitru SOCOLAN din funcția de Consul General al Republicii Moldova în Republica Federală Germania, cu reședința în orașul Frankfurt pe Main (nr. 470, 3 iulie 2013)

558. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 471, 3 iulie 2013)

559. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 472, 3 iulie 2013)

560. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 473, 3 iulie 2013)

561. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 474, 3 iulie 2013)

562. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 475, 3 iulie 2013)

563. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 476, 3 iulie 2013)

564. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 477, 3 iulie 2013)

565. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 399 din 12 iunie 2012 (nr. 478, 3 iulie 2013)

566. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova (nr. 479, 3 iulie 2013)

567. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova (nr. 480, 3 iulie 2013)

568. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru finanțarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale (nr. 481, 3 iulie 2013)

569. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului de îmbunătățire a serviciilor medicale (nr. 482, 3 iulie 2013)

570. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 312 din 27 mai 2013 (nr. 483, 3 iulie 2013)

571. Dispoziție (nr. 79-d, 28 iunie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1015. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 113, 1 iulie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1016. Ordin cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituțiile publice (nr. 92, 24 iunie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei al Republicii Moldova

1017. Ordin cu privire la organizarea examinării medicale a migranților (nr. 193/68/32, 28 februarie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1018. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 30/1, 28 iunie 2013)

1019. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 30/4, 28 iunie 2013)

1020. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 6/2-O din 03.02.2012 (nr. 30/2-O, 28 iunie 2013)

1021. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor complexe privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. VALEA FОNULUI și A.E.О. VIIȘOARA-DOMNEASCĂ (nr. 30/6-O, 28 iunie 2013)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1022. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni (nr. 1979, 21 mai 2013)

1023. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Hădărăuți, raionul Ocnița (nr. 1980, 21 mai 2013)

1024. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Strășeni (nr. 1981, 21 mai 2013)

1025. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corten, raionul Taraclia (nr. 1982, 21 mai 2013)

1026. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Etulia, UTA Găgăuzia (nr. 1983, 21 mai 2013)

1027. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cruzești, municipiul Chișinău (nr. 1984, 24 mai 2013)

1028. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul (nr. 1985, 24 mai 2013)

1029. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Țiganca, raionul Cantemir (nr. 1986, 24 mai 2013)

1030. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sadova, raionul Călărași (nr. 1987, 24 mai 2013)

1031. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Limbenii Noi, raionul Glodeni (nr. 1988, 24 mai 2013)

1032. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 1989, 24 mai 2013)

1033. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sîrcova, raionul Rezina (nr. 1990, 24 mai 2013)

1034. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești (nr. 1991, 24 mai 2013)

1035. Hotărîre cu privire la unele măsuri suplimentare de asigurare a procesului electoral în cadrul turului al doilea de scrutin al alegerilor primarilor din data de 2 iunie 2013 (nr. 1992, 24 mai 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1036. Hotărîre cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență (nr. 91, 2 mai 2013)

1037. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la licențierea băncilor nr. 23/09-01 (nr. 107, 30 mai 2013)

1038. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 120, 27 iunie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte