Nr. 145 09.07.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

450. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a unei comisii permanente a Parlamentului (nr. 153, 27 iunie 2013)

451. Hotărîre privind executarea Hotărîrii Parlamentului nr. 151 din 21 iunie 2013 pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la situația actuală a procesului de reglementare a diferendului transnistrean (nr. 163, 28 iunie 2013)

452. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnilor Tudor OLARI și Valeriu VOZIAN (nr. 688-VII, 28 iunie 2013)

453. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 689-VII, 28 iunie 2013)

454. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Nicolae PETRAȘCU și Valerian URICHEAN (nr. 690-VII, 1 iulie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

572. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind Fondul național de garanție în asigurări (nr. 464, 3 iulie 2013)

573. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 465, 3 iulie 2013)

574. Hotărîre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 (nr. 484, 4 iulie 2013)

575. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 5 martie 2008 (nr. 485, 4 iulie 2013)

576. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vadim COJOCARU, director adjunct al Centrului Național Anticorupție (nr. 486, 4 iulie 2013)

577. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Planului de acțiuni în domeniile sănătății și medicinei între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Statului Israel pentru 2013-2017 (nr. 487, 4 iulie 2013)

578. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Georgiei cu privire la cooperarea tehnică și acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 488, 4 iulie 2013)

579. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare în domeniul statisticii oficiale (nr. 489, 4 iulie 2013)

580. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 490, 4 iulie 2013)

581. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale, adoptate la Tromsø la 18 iunie 2009 (nr. 491, 4 iulie 2013)

582. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente (nr. 492, 4 iulie 2013)

583. Hotărîre cu privire la Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localități pe anii 2013-2016 (nr. 493, 4 iulie 2013)

584. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier (nr. 495, 8 iulie 2013)

585. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dnei Monica BABUC, ministru al culturii (nr. 496, 8 iulie 2013)

586. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei în vederea realizării Proiectului Utilizarea Eficientă a Combustibilului solid din Biomasă semnat la Chișinău la 26 iunie 2013 (nr. 498, 8 iulie 2013)

587. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de credit export între Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova faza II și acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 499, 8 iulie 2013)