Nr. 60-66 24.02.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

90. Decret privind eliberarea domnului Marian MATCOVSCHI din funcția de judecător la Judecătoria Leova (nr. 62-VIII, 20 februarie 2017)

91. Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Curtea de Apel Chișinău (nr. 63-VIII, 20 februarie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

26. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 143g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 176 din Codul fiscal (restituirea sumei impozitului plătit în plus) (nr. 92, 19 decembrie 2016)

27. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 152a/2016 privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 273 din 15 decembrie 2016 privind declararea vacanței unui mandat de deputat (nr. 97, 19 decembrie 2016)

28. Aviz asupra iniţiativei de revizuire a articolului 42 din Constituţia Republicii Moldova (dreptul la asociere) (sesizarea nr. 10c/2017) (nr. 1, 24 ianuarie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

128. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2017 (nr. 1463, 30 decembrie 2016)

129. Hotărîre privind aprobarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027 (nr. 1464, 30 decembrie 2016)

130. Hotărîre pentru aprobarea proiectului Codului aerian al Republicii Moldova (nr. 1465, 30 decembrie 2016)

131. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă (nr. 1466, 30 decembrie 2016)

132. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informaţia de mediu (nr. 1467, 30 decembrie 2016)

133. Hotărîre privind aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale din Republica Moldova (nr. 1468, 30 decembrie 2016)

134. Hotărîre cu privire la trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al statului şi modificarea destinaţiei acestuia, precum şi completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 (nr. 74, 15 februarie 2017)

135. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice pentru lucrările de interes comun al mai multor raioane şi/sau municipii pentru terenul cu suprafața de 24,6949 ha din extravilanul comunei Țînțăreni, raionul Anenii Noi (nr. 75, 15 februarie 2017)

136. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice (nr. 76, 15 februarie 2017)

137. Hotărîre privind instituirea Crucii comemorative „Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl” şi alocarea mijloacelor financiare pentru confecţionarea acesteia (nr. 80, 16 februarie 2017)

138. Hotărîre cu privire la aprobarea listei actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2017 (nr. 81, 17 februarie 2017)

139. Hotărîre cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licenţă (ciclul I) în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova (nr. 82, 20 februarie 2017)

140. Hotărîre privind punerea în aplicare a prevederilor art. IX al Legii nr. 280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 83, 20 februarie 2017)

141. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 (nr. 84, 20 februarie 2017)

142. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015 (nr. 85, 20 februarie 2017)

143. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea punctului 14 din anexa la Legea nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier (nr. 86, 20 februarie 2017)

144. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 152 din Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune (nr. 87, 20 februarie 2017)

145. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 88, 20 februarie 2017)

146. Hotărîre cu privire la acordarea Bursei de excelenţă a Guvernului şi a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2017 (nr. 89, 21 februarie 2017)

147. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 90, 21 februarie 2017)

148. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 141 din 24 februarie 2014 (nr. 92, 22 februarie 2017)

149. Hotărîre privind instituirea Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii (nr. 93, 22 februarie 2017)

150. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă (nr. 94, 22 februarie 2017)

151. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 (nr. 95, 22 februarie 2017)

152. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de manifestări consacrate Anului Nicolae Testemițanu (nr. 96, 22 februarie 2017)

153. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 97, 22 februarie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

312. Ordin despre aprobarea formei Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din încăperea de acciz și a modului de completare a acestuia (nr. 17, 27 ianuarie 2017)

313. Ordin despre aprobarea formularului Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor şi a Instrucțiunii de completare a ei (nr. 21, 2 februarie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

314. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești (nr. 96, 20 februarie 2017)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

315. Ordin cu privire la recunoaşterea standardelor pentru evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii (nr. 22, 10 februarie 2017)

316. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.10:2016 „Drumuri și poduri. Recomandări privind siguranța rutieră” (nr. 27, 17 februarie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

317. Hotărîre privind aprobarea Condiţiilor tehnice, juridice şi organizatorico-economice referitoare la realizarea comunicaţiilor electronice către/de la Serviciul 112 (nr. 30, 22 decembrie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

318. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 352/2016, 27 decembrie 2016)

318a. Hotărâre privind stabilirea costurilor de bază pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău” aferente serviciului de livrare a energiei termice (nr. 42/2017, 10 februarie 2017)

318b. Hotărâre privind stabilirea costurilor de bază pentru S.A. „CET-Nord” (nr. 47/2017, 17 februarie 2017)

318c. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 48/2017, 17 februarie 2017)

318d. Hotărâre privind nivelul de rentabilitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice în anul 2017 (nr. 55/2017, 21 februarie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

319. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „AMBALAJ-BULBOACA” (nr. 6/1, 17 februarie 2017)

320. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Casa de Comerț „1000 Mărunțișuri” S.A. (nr. 6/2, 17 februarie 2017)

321. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 6/6, 17 februarie 2017)

322. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 6/7, 17 februarie 2017)

323. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 6/9, 17 februarie 2017)

324. Ordonanţă cu privire la abrogarea Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.27/3-O din 16.05.2014 (nr. 6/3-O, 17 februarie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

325. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Hirova, raionul Călărași (nr. 593, 2 decembrie 2016)

326. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîșlița-Prut, raionul Cahul (nr. 594, 2 decembrie 2016)

327. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași (nr. 595, 2 decembrie 2016)

328. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimișlia (nr. 596, 2 decembrie 2016)

329. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boșcana, raionul Criuleni (nr. 597, 2 decembrie 2016)

330. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăsliceni, raionul Criuleni (nr. 598, 2 decembrie 2016)

331. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ustia, raionul Dubăsari (nr. 599, 2 decembrie 2016)

332. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Trifănești, raionul Florești (nr. 600, 2 decembrie 2016)

333. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Costești, raionul Ialoveni (nr. 601, 2 decembrie 2016)

334. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodca, raionul Ialoveni (nr. 602, 2 decembrie 2016)

335. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bărboieni, raionul Nisporeni (nr. 603, 2 decembrie 2016)

336. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Naslavcea, raionul Ocnița (nr. 604, 2 decembrie 2016)

337. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Volovița, raionul Soroca (nr. 605, 2 decembrie 2016)

338. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ștefan-Vodă, raionul Ștefan-Vodă (nr. 606, 2 decembrie 2016)

339. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tudora, raionul Ștefan-Vodă (nr. 607, 2 decembrie 2016)

340. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 608, 2 decembrie 2016)

341. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 579 din 25 noiembrie 2016 ”Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Bișkek, Republica Kîrgîză” (nr. 609, 9 decembrie 2016)

342. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi (nr. 610, 9 decembrie 2016)

343. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iserlia, raionul Basarabeasca (nr. 611, 9 decembrie 2016)

344. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul Cahul (nr. 612, 9 decembrie 2016)

345. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Enichioi, raionul Cantemir (nr. 613, 9 decembrie 2016)

346. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țiganca, raionul Cantemir (nr. 614, 9 decembrie 2016)

347. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Drochia, raionul Drochia (nr. 615, 9 decembrie 2016)

348. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Văscăuți, raionul Florești (nr. 616, 9 decembrie 2016)

349. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni (nr. 617, 9 decembrie 2016)

350. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Biești, raionul Orhei (nr. 618, 9 decembrie 2016)

351. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cubolta, raionul Sîngerei (nr. 619, 9 decembrie 2016)

352. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ocolina, raionul Soroca (nr. 620, 9 decembrie 2016)

353. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Taraclia (nr. 621, 9 decembrie 2016)

354. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul Taraclia (nr. 622, 9 decembrie 2016)

355. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare (nr. 623, 14 decembrie 2016)

356. Hotărîre cu privire la încheierea perioadei de degrevare de la locul de muncă permanent sau de convocare a membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 624, 14 decembrie 2016)

357. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 625, 19 decembrie 2016)

358. Hotărîre cu privire la procedura de ridicare a listelor electorale de la instanțele judecătorești și actualizarea datelor în Registrul de stat al alegătorilor (nr. 626, 23 decembrie 2016)

359. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 439 din 24 noiembrie 2016 pentru modificarea articolului 291 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 627, 23 decembrie 2016)

360. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr.417 din 8 noiembrie 2016 pentru modificarea și completarea Codului electoral al Republicii Moldova (nr. 628, 23 decembrie 2016)

361. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege privind completarea unor acte legislative (nr. 629, 23 decembrie 2016)

362. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Delacău, raionul Anenii Noi (nr. 630, 23 decembrie 2016)

363. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mărcăuți, raionul Briceni (nr. 631, 23 decembrie 2016)

364. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borceag, raionul Cahul (nr. 632, 23 decembrie 2016)

365. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Brînza, raionul Cahul (nr. 633, 23 decembrie 2016)

366. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 634, 23 decembrie 2016)

367. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cîietu, raionul Cantemir (nr. 635, 23 decembrie 2016)

368. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrjolteni, raionul Călărași (nr. 636, 23 decembrie 2016)

369. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoe, raionul Drochia (nr. 637, 23 decembrie 2016)

370. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hîncești (nr. 638, 23 decembrie 2016)

371. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, raionul Leova (nr. 639, 23 decembrie 2016)

372. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova (nr. 640, 23 decembrie 2016)

373. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Romanovca, raionul Leova (nr. 641, 23 decembrie 2016)

374. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul Nisporeni (nr. 642, 23 decembrie 2016)

375. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zberoaia, raionul Nisporeni (nr. 643, 23 decembrie 2016)

376. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 644, 23 decembrie 2016)

377. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bolohan, raionul Orhei (nr. 645, 23 decembrie 2016)

378. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîrzești, raionul Orhei (nr. 646, 23 decembrie 2016)

379. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dolna, raionul Strășeni (nr. 647, 23 decembrie 2016)

380. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ștefan-Vodă, raionul Ștefan-Vodă (nr. 648, 23 decembrie 2016)

381. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Musaitu, raionul Taraclia (nr. 649, 23 decembrie 2016)

382. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Novosiolovca, raionul Taraclia (nr. 650, 23 decembrie 2016)

383. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Leușeni, raionul Telenești (nr. 651, 23 decembrie 2016)

384. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Todirești, raionul Ungheni (nr. 652, 23 decembrie 2016)

385. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 653, 23 decembrie 2016)

386. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 654, 17 ianuariue 2017)

387. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău (nr. 655, 17 ianuariue 2017)

388. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sadovoe, municipiul Bălți (nr. 656, 17 ianuariue 2017)

389. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi (nr. 657, 17 ianuariue 2017)

390. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răciula, raionul Călărași (nr. 658, 17 ianuariue 2017)

391. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 659, 17 ianuariue 2017)

392. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tocuz, raionul Căușeni (nr. 660, 17 ianuariue 2017)

393. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Albina, raionul Cimișlia (nr. 661, 17 ianuariue 2017)

394. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cenac, raionul Cimișlia (nr. 662, 17 ianuariue 2017)

395. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia (nr. 663, 17 ianuariue 2017)

396. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 664, 17 ianuariue 2017)

397. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mașcăuți, raionul Criuleni (nr. 665, 17 ianuariue 2017)

398. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Teleșeuca, raionul Dondușeni (nr. 666, 17 ianuariue 2017)

399. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Țarigrad, raionul Drochia (nr. 667, 17 ianuariue 2017)

400. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zgurița, raionul Drochia (nr. 668, 17 ianuariue 2017)

401. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ghindești, raionul Florești (nr. 669, 17 ianuariue 2017)

402. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prajila, raionul Florești (nr. 670, 17 ianuariue 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

403. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului de programe al postului de televiziune „Orhei TV” (nr. 3/12, 10 februarie 2017)

404. Decizie cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizațiilor de retransmisie (nr. 3/13, 10 februarie 2017)

405. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licențelor de emisie (nr. 3/14, 10 februarie 2017)

406. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 3/15, 10 februarie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

407. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Orhei (sediul Rezina - 1 post, sediul Șoldănești – 2 posturi) (nr. 113/5, 7 februarie 2017)

408. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător și vicepreședinte la Curtea de Apel Bălți (nr. 114/5, 7 februarie 2017)

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

409. Hotărâre cu privire la acreditarea Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (nr. AC-1/3, 2 februarie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte