Nr. 253-264 21.07.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

413. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexelor nr. 3 și nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016 (nr. 275-VIII, 17 iulie 2017)

414. Lege pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 3 şi nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016 (nr. 113, 22 iunie 2017)

415. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității (nr. 276-VIII, 17 iulie 2017)

416. Lege pentru modificarea Legii nr. 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (nr. 122, 30 iunie 2017)

417. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri materiale (nr. 270-VIII, 12 iulie 2017)

418. Lege privind importul unor bunuri materiale (nr. 124, 30 iunie 2017)

419. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1591/2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii și a unor categorii de populație (nr. 278-VIII, 17 iulie 2017)

420. Lege pentru modificarea Legii nr. 1591/2002 privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii şi a unor categorii de populaţie (nr. 125, 30 iunie 2017)

421. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 287-VIII, 20 iulie 2017)

422. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 154, 20 iulie 2017)

423. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2016 (nr. 126, 6 iulie 2017)

424. Hotărîre privind numirea în funcţia de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 127, 7 iulie 2017)

425. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 271-VIII, 15 iulie 2017)

426. Decret privind abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2350-VII din 28 septembrie 2016, partea referitoare la redobîndirea cetățeniei pentru doamna Natalia MOISA (nr. 272-VIII, 17 iulie 2017)

427. Decret cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Suediei privind termenele și condițiile generale ale cooperării pentru dezvoltare (nr. 273-VIII, 17 iulie 2017)

428. Decret privind eliberarea doamnei Ludmila POPOVA din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 277-VIII, 17 iulie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

80. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 1g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din alineatul (1) articolul 264 din Codul penal al Republicii Moldova (stabilirea gradului de vătămare medie a integrității corporale sau a sănătății) (nr. 4, 19 ianuarie 2017)

81. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 11g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 260 din Anexa nr. 2212 la Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 19, 9 martie 2017)

82. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 35g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (nr. 30, 31 martie 2017)

83. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 30g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din alin. (2) al articolului 21 din Legea nr. 190 din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 31, 31 martie 2017)

84. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 18a/2017 pentru controlul constituţionalităţii articolului 41 alineatele (4) și (5) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, a Hotărârii Parlamentului nr. 1531-XIII din 25 februarie 1998 privind instituirea Fondului extrabugetar pentru manuale și a Hotărârii Guvernului nr. 876 din 22 decembrie 2015 cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor (asigurarea elevilor cu manuale școlare ) (nr. 33, 31 martie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

12. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 și la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2016 (nr. 23, 31 mai 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

639. Hotărîre pentru aprobarea Programului naţional privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia (nr. 337, 26 mai 2017)

640. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 495, 30 iunie 2017)

641. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 540, 10 iulie 2017)

642. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 541, 11 iulie 2017)

643. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc (nr. 542, 11 iulie 2017)

644. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 543, 11 iulie 2017)

645. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (nr. 544, 11 iulie 2017)

646. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională (nr. 545, 11 iulie 2017)

647. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 547, 11 iulie 2017)

648. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind limitarea utilizării anumitor derivați epoxidici în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare (nr. 548, 11 iulie 2017)

649. Hotărîre pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale (nr. 552, 12 iulie 2017)

650. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2017-2020 (nr. 554, 14 iulie 2017)

651. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 555, 19 iulie 2017)

652. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente privind introducerea modificărilor și completărilor în Regulamentul Biroului pentru coordonarea combaterii criminalităţii organizate şi altor infracţiuni periculoase pe teritoriul statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnată la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011 (nr. 556, 19 iulie 2017)

653. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, întocmit la Chişinău la 10 iulie 2017 (nr. 557, 19 iulie 2017)

654. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Emiratele Arabe Unite privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, întocmit la Chişinău la 10 iulie 2017 (nr. 558, 19 iulie 2017)

655. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (nr. 559, 19 iulie 2017)

656. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 560, 19 iulie 2017)

657. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 101 din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (nr. 562, 19 iulie 2017)

658. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 563, 19 iulie 2017)

659. Hotărîre privind instalarea plăcii comemorative pictorului Mihail Grecu (nr. 566, 19 iulie 2017)

660. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare în domeniul muncii, protecției sociale și familiei dintre Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi Ministerul Securității Sociale și Muncii al Republicii Lituania, semnat la Vilnius la 10 aprilie 2017 (nr. 567, 19 iulie 2017)

661. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de consultanță dintre Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, și Corporația Financiară Internațională (nr. 568, 19 iulie 2017)

662. Hotărîre privind aprobarea semnării Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului adiţional (nr. 569, 19 iulie 2017)

663. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova (nr. 570, 19 iulie 2017)

664. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011 (nr. 571, 19 iulie 2017)

665. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1233 din 9 noiembrie 2016 (nr. 572, 19 iulie 2017)

666. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 573, 19 iulie 2017)

667. Hotărîre cu privire la transmiterea unei întreprinderi de stat (nr. 574, 19 iulie 2017)

668. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru victimele violenţei în familie și violenței împotriva femeilor și a Standardelor minime de calitate (nr. 575, 19 iulie 2017)

669. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană (nr. 576, 19 iulie 2017)

670. Dispoziţie (nr. 76-d, 19 iulie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1285. Ordin privind abrogarea Instrucţiunii Ministerului Finanţelor cu privire la modul de calculare şi achitare a accizelor nr.03 din 16 august 2002 (nr. 94, 19 iunie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1286. Ordin cu privire la Regulamentul privind autorizarea importului medicamentelor, altor produse farmaceutice, parafarmaceutice şi materiei prime medicamentoase neautorizate în Republica Moldova (nr. 559, 29 iunie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1287. Hotărâre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni “PROD-COMBIFURAJE” (nr. 29/1, 14 iulie 2017)

1288. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „MICROÎMPRUMUT” (nr. 29/3, 14 iulie 2017)

1289. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 29/4, 14 iulie 2017)

1290. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 29/5, 14 iulie 2017)

1291. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ACCEPT-ASIG” S.R.L. (nr. 29/6, 14 iulie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1292. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale orășenești Sîngera nr. 1/4, municipiul Chișinău (nr. 879, 25 aprilie 2017)

1293. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea Partidului Politic „Partidul Nostru” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 14 mai 2017 (nr. 880, 25 aprilie 2017)

1294. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 813 din 3 aprilie 2017 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Racovăț nr. 29/19, raionul Soroca” (nr. 881, 25 aprilie 2017)

1295. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 60 din 14 martie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 882, 25 aprilie 2017)

1296. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Andrușul de Jos, raionul Cahul (nr. 883, 25 aprilie 2017)

1297. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 884, 25 aprilie 2017)

1298. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Plopi, raionul Cantemir (nr. 885, 25 aprilie 2017)

1299. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Toceni, raionul Cantemir (nr. 886, 25 aprilie 2017)

1300. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Călărași, raionul Călărași (nr. 887, 25 aprilie 2017)

1301. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pitușca, raionul Călărași (nr. 888, 25 aprilie 2017)

1302. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dondușeni (nr. 889, 25 aprilie 2017)

1303. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hăsnășenii Mari, raionul Drochia (nr. 890, 25 aprilie 2017)

1304. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zgurița, raionul Drochia (nr. 891, 25 aprilie 2017)

1305. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Corjova, raionul Dubăsari (nr. 892, 25 aprilie 2017)

1306. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ghindești, raionul Florești (nr. 893, 25 aprilie 2017)

1307. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cajba, raionul Glodeni (nr. 894, 25 aprilie 2017)

1308. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băiuș, raionul Leova (nr. 895, 25 aprilie 2017)

1309. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bărboieni, raionul Nisporeni (nr. 896, 25 aprilie 2017)

1310. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ocnița, raionul Ocnița (nr. 897, 25 aprilie 2017)

1311. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dîngeni, raionul Ocnița (nr. 898, 25 aprilie 2017)

1312. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gîrbova, raionul Ocnița (nr. 899, 25 aprilie 2017)

1313. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Vălcineț, raionul Ocnița (nr. 900, 25 aprilie 2017)

1314. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cosăuți, raionul Soroca (nr. 901, 25 aprilie 2017)

1315. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 902, 25 aprilie 2017)

1316. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 903, 25 aprilie 2017)

1317. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru referendumul local (nr. 904, 2 mai 2017)

1318. Hotărîre cu privire la suspendarea procesului de organizare şi desfăşurare a referendumului local în orașul Sîngera, municipiul Chișinău, din data de 21 mai 2017 (nr. 905, 2 mai 2017)

1319. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Liberal pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 14 mai 2017 (nr. 906, 2 mai 2017)

1320. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 14 mai 2017 (nr. 907, 2 mai 2017)

1321. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Fundurii Noi, raionul Glodeni (nr. 908, 2 mai 2017)

1322. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 909, 2 mai 2017)

1323. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căușeni, raionul Căușeni (nr. 910, 2 mai 2017)

1324. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîrnățeni, raionul Căușeni (nr. 911, 2 mai 2017)

1325. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Susleni, raionul Orhei (nr. 912, 2 mai 2017)

1326. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cairaclia, raionul Taraclia (nr. 913, 2 mai 2017)

1327. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 914, 2 mai 2017)

1328. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Congaz, UTA Găgăuzia (nr. 915, 2 mai 2017)

1329. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 916, 5 mai 2017)

1330. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 14 mai 2017 (nr. 917, 5 mai 2017)

1331. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cobusca Veche, raionul Anenii Noi (nr. 918, 5 mai 2017)

1332. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Enichioi, raionul Cantemir (nr. 919, 5 mai 2017)

1333. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păulești, raionul Călărași (nr. 920, 5 mai 2017)

1334. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sălcuța, raionul Căușeni (nr. 921, 5 mai 2017)

1335. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hăsnășenii Noi, raionul Drochia (nr. 922, 5 mai 2017)

1336. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Marcăuți, raionul Dubăsari (nr. 923, 5 mai 2017)

1337. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lunga, raionul Florești (nr. 924, 5 mai 2017)

1338. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iabloana, raionul Glodeni (nr. 925, 5 mai 2017)

1339. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Puhoi, raionul Ialoveni (nr. 926, 5 mai 2017)

1340. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ruseștii Noi, raionul Ialoveni (nr. 927, 5 mai 2017)

1341. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sărata-Răzeși, raionul Leova (nr. 928, 5 mai 2017)

1342. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 929, 5 mai 2017)

1343. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Otaci, raionul Ocnița (nr. 930, 5 mai 2017)

1344. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vîșcăuți, raionul Orhei (nr. 931, 5 mai 2017)

1345. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 932, 5 mai 2017)

1346. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Noi, raionul Sîngerei (nr. 933, 5 mai 2017)

1347. Hotărîre cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului satului Hirova, raionul Călărași (nr. 934, 16 mai 2017)

1348. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016 (nr. 935, 16 mai 2017)

1349. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor de inițiere a referendumului local privind revocarea din funcție a Primarului General al municipiului Chișinău (nr. 936, 16 mai 2017)

1350. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Destinat grupului de inițiativă” pentru colectarea semnăturilor de inițiere a referendumului local privind revocarea din funcție a Primarului General al municipiului Chișinău (nr. 937, 16 mai 2017)

1351. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cania, raionul Cantemir (nr. 938, 16 mai 2017)

1352. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Criuleni (nr. 939, 16 mai 2017)

1353. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cotova, raionul Drochia (nr. 940, 16 mai 2017)

1354. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 941, 16 mai 2017)

1355. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești (nr. 942, 16 mai 2017)

1356. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei (nr. 943, 16 mai 2017)

1357. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 944, 16 mai 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1358. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „Universalbank” S.A. în proces de lichidare, Banca „Guinea” S.A. în proces de lichidare, BCI „Oguzbank” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/3, 18 iulie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte