Nr. 146-151 12.07.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

455. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 212 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (nr. 702-VII, 9 iulie 2013)

456. Lege pentru modificarea articolului 212 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (nr. 116, 23 mai 2013)

457. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 692-VII, 5 iulie 2013)

458. Lege pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 117, 23 mai 2013)

459. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 694-VII, 5 iulie 2013)

460. Lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 141, 14 iunie 2013)

461. Decret pentru promulgarea Legii privind admiterea temporară a unui autovehicul (nr. 701-VII, 9 iulie 2013)

462. Lege privind admiterea temporară a unui autovehicul (nr. 144, 14 iunie 2013)

463. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 695-VII, 5 iulie 2013)

464. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 147, 14 iunie 2013)

465. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (nr. 693-VII, 5 iulie 2013)

466. Lege pentru modificarea Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (nr. 149, 14 iunie 2013)

467. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Serghei CORNEȚCHI (nr. 691-VII, 5 iulie 2013)

468. Decret privind inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 696-VII, 5 iulie 2013)

469. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 697-VII, 5 iulie 2013)

470. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 698-VII, 5 iulie 2013)

471. Decret privind eliberarea domnului Vasile GRIB din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 699-VII, 5 iulie 2013)

472. Decret privind eliberarea domnului Ion STEPANOV din funcția de judecător la Judecătoria Comercială de Circumscripție (nr. 700-VII, 5 iulie 2013)

473. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ivan DIACOV (nr. 703-VII, 9 iulie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

20. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 320 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, în redacția Legii nr. 173 din 9 iulie 2010 pentru modificarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 1g/2013) (nr. 13, 11 iunie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

21. Hotărîre privind auditul regularității exercițiului bugetar pe anul 2012 și gestionării patrimoniului public la Cancelaria de Stat, unele instituții publice din subordine și întreprinderi de stat monitorizare (nr. 24, 18 mai 2013)

22. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Ungheni pe anii 2011-2012 (nr. 25, 20 mai 2013)

23. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Soroca pe anii 2011-2012 (nr. 26, 20 mai 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

588. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 459, 1 iulie 2013)

589. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (nr. 494, 8 iulie 2013)

590. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 500, 8 iulie 2013)

591. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 501, 8 iulie 2013)

592. Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al polițistului (nr. 502, 9 iulie 2013)

593. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita de lucru a domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, la Strasbourg (Republica Franceză, 2 iulie 2013) (nr. 503, 9 iulie 2013)

594. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 (nr. 504, 9 iulie 2013)

595. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind scutirea de plata unor impozite, contribuții și prime, precum și majorărilor de întîrziere și amenzilor aferente acestora (nr. 506, 10 iulie 2013)

596. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 507, 10 iulie 2013)

597. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 508, 10 iulie 2013)

598. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 509, 10 iulie 2013)

599. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din Republica Moldova (nr. 510, 10 iulie 2013)

600. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de credit export dintre Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova faza II (nr. 511, 10 iulie 2013)

601. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a rîului Prut din cadrul proiectului Conducta de interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcția Iași (România) Ungheni (Republica Moldova), semnat la Chișinău la 11 iunie 2013 (nr. 512, 10 iulie 2013)

602. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului Paralel la Acordul de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului de îmbunătățire a serviciilor medicale (nr. 513, 10 iulie 2013)

603. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind scutirea Comunității Religioase Parohia Ortodoxă Schimbarea la Față a Domnului din mun. Comrat, UTA Găgăuzia, de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului, pentru construcția Bisericii cu hramul Schimbarea la Față a Domnului din mun. Comrat (nr. 514, 10 iulie 2013)

604. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Vasile BOTNARI, ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor (nr. 515, 10 iulie 2013)

605. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Viorel GUȚU, viceministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 516, 10 iulie 2013)

606. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 517, 10 iulie 2013)

607. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Grigore VARANIȚA (nr. 518, 10 iulie 2013)

608. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a domnului Boris GHERASIM (nr. 519, 10 iulie 2013)

609. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Serghei GHEȚIU (nr. 520, 10 iulie 2013)

610. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a domnului Lazăr CHIRICĂ (nr. 521, 10 iulie 2013)

611. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a doamnei Liliana NICOLAESCU-ONOFREI (nr. 522, 10 iulie 2013)

612. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Sergiu SОTNIC (nr. 523, 10 iulie 2013)

613. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Ion SULĂ (nr. 524, 10 iulie 2013)

614. Dispoziție (nr. 85-d, 8 iulie 2013)

615. Dispoziție (nr. 86-d, 9 iulie 2013)

Acte ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică

616. Hotărîre privind situația epidemiologică la holeră, boli diareice acute și toxiinfecții alimentare (nr. 1, 18 iunie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1039. Ordin privind Registrul auditorilor interni certificați din sectorul public (nr. 97, 1 iulie 2013)

1040. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 99, 1 iulie 2013)

1041. Ordin privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 16 din 11.02.2013 (nr. 101, 3 iulie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1042. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 51 din 5 martie 2013 (nr. 149, 1 iulie 2013)

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

1043. Ordin cu privire la aprobarea plăților de închiriere a manualelor pentru învățămîntul gimnazial și liceal în anul de studii 2013-2014 (nr. 433, 23 mai 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1044. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 529, 30 aprilie 2013)

1045. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 705, 17 iunie 2013)

1046. Ordin cu privire la modul de organizare a accesului la medicamente pentru tratamentul compensat a diabetului zaharat (insuline) și glaucomului (nr. 750, 26 iunie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1047. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 32/3, 5 iulie 2013)

1048. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni ANCO (nr. 32/4, 5 iulie 2013)

1049. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări VICTORIA ASIGURĂRI S.A. (nr. 32/5, 5 iulie 2013)

1050. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 32/6, 5 iulie 2013)

1051. Hotărîre cu privire la executarea de către Compania de asigurări EUROASIG GRUP S.A. a Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 19/1 din 22.04.2013 (nr. 32/10, 5 iulie 2013)

1052. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 29/20-O din 21.06.2013 (nr. 31/1-O, 1 iulie 2013)

1053. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 57/2-O din 23.11.2007 (nr. 32/1-O, 5 iulie 2013)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1054. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești (nr. 1993, 28 mai 2013)

1055. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni (nr. 1994, 28 mai 2013)

1056. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mileștii Mici, raionul Ialoveni (nr. 1995, 28 mai 2013)

1057. Hotărîre cu privire la stabilirea datei desfășurării referendumului local privind revocarea primarului comunei Lebedenco, raionul Cahul (nr. 1996, 28 mai 2013)

1058. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a referendumului local privind revocarea primarului comunei Lebedenco, raionul Cahul, din 7 iulie 2013 (nr. 1997, 28 mai 2013)

1059. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripției electorale comunale Lebedenco nr. 24, raionul Cahul, pentru organizarea și desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului (nr. 1998, 28 mai 2013)

1060. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Varnița, raionul Anenii Noi (nr. 1999, 28 mai 2013)

1061. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Jevreni, raionul Criuleni (nr. 2000, 28 mai 2013)

1062. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Olișcani, raionul Șoldănești (nr. 2001, 28 mai 2013)

1063. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 204 din 15 mai 2013 pentru modificarea și completarea Codului electoral, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament (nr. 2002, 6 iunie 2013)

1064. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Anenii Noi (nr. 2003, 6 iunie 2013)

1065. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Geamăna, raionul Anenii Noi (nr. 2004, 6 iunie 2013)

1066. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Andrușul de Sus, raionul Cahul (nr. 2005, 6 iunie 2013)

1067. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași (nr. 2006, 6 iunie 2013)

1068. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 2007, 6 iunie 2013)

1069. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Măgdăcești, raionul Criuleni (nr. 2008, 6 iunie 2013)

1070. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ustia, raionul Dubăsari (nr. 2009, 6 iunie 2013)

1071. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîncești, raionul Fălești (nr. 2010, 6 iunie 2013)

1072. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Racovăț, raionul Soroca (nr. 2011, 6 iunie 2013)

1073. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Gălești, raionul Strășeni (nr. 2012, 6 iunie 2013)

1074. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Negrești, raionul Strășeni (nr. 2013, 6 iunie 2013)

1075. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 2014, 6 iunie 2013)

1076. Hotărîre cu privire la desemnarea reprezentantului Comisiei Electorale Centrale în Comitetul de coordonare al Programului Оmbunătățirea calității democrației în Moldova prin suport parlamentar și electoral (nr. 2015, 6 iunie 2013)

1077. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Lebedenco nr. 24, raionul Cahul (nr. 2016, 11 iunie 2013)

1078. Hotărîre cu privire la aprobarea calculelor preliminare pentru stabilirea tirajului documentelor electorale privind organizarea și desfășurarea referendumului local de revocare a primarului comunei Lebedenco, raionul Cahul (nr. 2017, 11 iunie 2013)

1079. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la referendumul local de revocare a primarului comunei Lebedenco, raionul Cahul, din 7 iulie 2013 (nr. 2018, 11 iunie 2013)

1080. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cimișlia, raionul Cimișlia (nr. 2019, 11 iunie 2013)

1081. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Criuleni, raionul Criuleni (nr. 2020, 11 iunie 2013)

1082. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Izvoare, raionul Fălești (nr. 2021, 11 iunie 2013)

1083. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Otaci, raionul Ocnița (nr. 2022, 11 iunie 2013)

1084. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Căzănești, raionul Telenești (nr. 2023, 11 iunie 2013)

1085. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mănoilești, raionul Ungheni (nr. 2024, 11 iunie 2013)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

1086. Hotărîre cu privire la reacreditarea Institutului Patrimoniului Cultural (nr. AC-1/2, 20 iunie 2013)

1087. Hotărîre cu privire la acreditarea Universității de Studii Europene din Moldova (nr. AC-1/3, 20 iunie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1088. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 295 din 8 iunie 2010 (nr. 903, 2 iulie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1089. Hotărâre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 131, 8 iulie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte