Nr. 152-158 19.07.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

474. Decret pentru promulgarea Legii privind importul și procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor servicii și bunuri (nr. 715-VII, 15 iulie 2013)

475. Lege privind importul și procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor servicii și bunuri (nr. 129, 4 iulie 2013)

476. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 704-VII, 10 iulie 2013)

477. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 139, 14 iunie 2013)

478. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova (nr. 712-VII, 12 iulie 2013)

479. Lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova (nr. 154, 28 iunie 2013)

480. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 710-VII, 12 iulie 2013)

481. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Lgea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 156, 28 iunie 2013)

482. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 64 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 711-VII, 12 iulie 2013)

483. Lege pentru modificarea articolului 64 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 158, 28 iunie 2013)

484. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar (nr. 709-VII, 12 iulie 2013)

485. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar (nr. 159, 28 iunie 2013)

486. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova și România privind regimul frontierei de stat, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontieră (nr. 708-VII, 12 iulie 2013)

487. Lege pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova și România privind regimul frontierei de stat, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontieră (nr. 160, 28 iunie 2013)

488. Hotărîre cu privire la raportul Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la Banca de Economii S.A. și a situației din domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova (nr. 152, 21 iunie 2013)

489. Hotărîre privind numirea în funcție a vecepreședintelui Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție (nr. 169, 10 iulie 2013)

490. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 170, 10 iulie 2013)

491. Hotărîre privind încheierea ședințelor plenare ale primei sesiuni parlamentare ordinare a anului 2013 (nr. 171, 10 iulie 2013)

492. Hotărîre privind demisia unui membru al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 177, 12 iulie 2013)

493. Hotărîre privind eliberarea unui vicepreședinte, desemnarea președintelui și a vicepreședinților Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 178, 12 iulie 2013)

494. Hotărîre privind numirea în funcție a membrilor Plenului Consiliului Concurenței (nr. 179, 12 iulie 2013)

495. Hotărîre privind revocarea din funcția de director general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 180, 12 iulie 2013)

496. Hotărîre privind desemnarea directorului general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 181, 12 iulie 2013)

497. Hotărîre privind desemnarea unor directori ai Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 182, 12 iulie 2013)

498. Hotărîre privind eliberarea din funcțiile de membru și de vicepreședinte al Curții de Conturi (nr. 183, 12 iulie 2013)

499. Hotărîre privind numirea în funcție a unui membru al Curții de Conturi (nr. 185, 12 iulie 2013)

500. Hotărîre privind numirea în funcție a unor viceguvernatori ai Băncii Naționale a Moldovei (nr. 186, 12 iulie 2013)

501. Decret privind rechemarea domnului Valeriu CHIVERI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria, de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă OSCE, de Reprezentant pe lîngă Oficiul Națiunilor Unite de la Viena, de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Slovacă (nr. 706-VII, 12 iulie 2013)

502. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 707-VII, 12 iulie 2013)

503. Decret privind numirea doamnei Nelea BUDĂI în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău (nr. 713-VII, 15 iulie 2013)

504. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Nicolae DABIJA (nr. 716-VII, 15 iulie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

21. Hotărîre pentru controlul constituționalității unei prevederi din art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 5) al Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (Sesizarea 26a/2012) (nr. 11, 28 mai 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

24. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Șoldănești pe anii 2011-2012 (nr. 27, 23 mai 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

617. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 497, 8 iulie 2013)

618. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 505, 9 iulie 2013)

619. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 525, 11 iulie 2013)

620. Hotărîre cu privire la acordarea titlului de parc industrial Societății pe Acțiuni Răut (nr. 526, 11 iulie 2013)

621. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 527, 11 iulie 2013)

622. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 528, 11 iulie 2013)

623. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita de lucru a domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, în România, în vederea abordării subiectelor de actualitate ale agendei bilaterale (București, 9-10 iulie 2013) (nr. 529, 11 iulie 2013)

624. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 530, 11 iulie 2013)

625. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere privind cooperarea și schimbul de informație între Comisia Națională a Pieței Financiare din Republica Moldova și Comitetul de Stat pentru Valori Mobiliare din Republica Azerbaidjan și acordarea deplinelor puteri domnului Victor CAPTARI, vicepreședinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 531, 11 iulie 2013)

626. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la Reuniunea Consiliului de Cooperare Republica Moldova Uniunea Europeană (Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg, 24-26 iunie 2013) (nr. 532, 11 iulie 2013)

627. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Sociale și Sănătății al Republicii Finlanda privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 533, 11 iulie 2013)

628. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Lituania privind cooperarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 534, 11 iulie 2013)

629. Hotărîre cu privire la transmiterea unor acțiuni ale statului (nr. 535, 12 iulie 2013)

630. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul pregătirii specialiștilor subdiviziunilor antiteroriste în instituțiile de învățămînt ale organelor competente ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Așgabat la 5 decembrie 2012 (nr. 536, 17 iulie 2013)

631. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului, întocmit la Așgabat la 5 decembrie 2012 (nr. 537, 17 iulie 2013)

632. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind admiterea la studii superioare de masterat de profesionalizare în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova pentru anul de studii 2013-2014 (nr. 538, 17 iulie 2013)

633. Hotărîre cu privire la completarea punctului 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 286 din 30 aprilie 2013 (nr. 539, 17 iulie 2013)

634. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului tehnic între Autoritățile Naționale de Administrare a frecvențelor din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Ungaria, FRI Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia, Turcia și Ucraina privind coordonarea transfrontalieră pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în banda de frecvențe 2500-2690 MHz și acordarea deplinelor puteri domnului Pavel FILIP, ministru al tehnologiei informației și comunicațiilor (nr. 540, 17 iulie 2013)

635. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului tehnic între Autoritățile Naționale de Administrare a frecvențelor din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Ungaria, FRI Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia, Turcia și Ucraina privind coordonarea transfrontalieră pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în banda de frecvențe 790-862 MHz și acordarea deplinelor puteri domnului Pavel FILIP, ministru al tehnologiei informației și comunicațiilor (nr. 541, 17 iulie 2013)

636. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Vasile BOTNARI, ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor (nr. 542, 17 iulie 2013)

637. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Industriei al Republicii Belarus privind implementarea proiectului comun de renovare a transportului electric de pasageri în Republica Moldova, încheiat la Chișinău la 30 ianuarie 2013 (nr. 543, 17 iulie 2013)

638. Hotărîre privind aderarea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor la Aranjamentul regional cu privire la radiocomunicațiile pe căile de navigație interioară (nr. 544, 17 iulie 2013)

639. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 545, 17 iulie 2013)

640. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 546, 17 iulie 2013)

641. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului privind cooperarea în domeniul culturii și acordarea deplinelor puteri dnei Monica BABUC, ministru al culturii (nr. 547, 17 iulie 2013)

642. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Nicolae EȘANU (nr. 548, 17 iulie 2013)

643. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Vasile DRAGOMIR (nr. 549, 17 iulie 2013)

644. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind eliberarea domnului Vasile DRAGOMIR din funcția de comandant al Trupelor de Carabinieri (nr. 550, 17 iulie 2013)

645. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Octavian GRAMA (nr. 551, 17 iulie 2013)

646. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a doamnei Svetlana COTELEA (nr. 552, 17 iulie 2013)

647. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Mihail CIOCANU (nr. 553, 17 iulie 2013)

648. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Dragoș HОNCU (nr. 554, 17 iulie 2013)

649. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Anatolie POSTOLACHI (nr. 555, 17 iulie 2013)

650. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Dorian TAȘCĂ (nr. 556, 17 iulie 2013)

651. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea activității mediatorului comunitar (nr. 557, 17 iulie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1090. Ordin cu privire la adoptarea la nivel național a documentului normativ în domeniul metrologiei al României în calitate de reglementare de metrologie legală (normă de metrologie legală) (nr. 118, 2 iulie 2013)

1091. Ordin cu privire la aprobarea documentelor normative ale Federației Ruse în calitate de reglementări de metrologie legală (norme de metrologie legală) (nr. 119, 2 iulie 2013)

1092. Ordin cu privire la adoptarea Recomandărilor Organizației Internaționale de Metrologie Legală în calitate de reglementări de metrologie legală (norme de metrologie legală) (nr. 120, 2 iulie 2013)

1093. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 129, 16 iulie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1094. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 102, 3 iulie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1095. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc (nr. 305, 10 iulie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1096. Ordin cu privire la unele măsuri de implementare a Proiectului Suport de urgență pentru Agricultura Moldovei, finanțat de Banca Mondială (nr. 150, 1 iulie 2013)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1097. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-47 Оnmatricularea aeronavelor civile (nr. 162, 2 iulie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1098. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 604, 24 mai 2013)

1099. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 788, 7 iulie 2013)

1100. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 789, 8 iulie 2013)

1101. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 790, 8 iulie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1102. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 56-O din 21.02.2008 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice și a unor formulare tipizate (nr. 284-O, 19 iunie 2013)

1103. Ordin cu privire la facilitarea exportului de mărfuri (nr. 292-O, 25 iunie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1104. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de acțiuni pe piața primară (nr. 33/12, 16 iulie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1105. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de vicepreședinte la Judecătoriile Ciocana, mun. Chișinău, Călărași și Orhei (nr. 532/22, 9 iulie 2013)

1106. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 497/21 din 3 iulie 2013.

1107. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 504/21 din 3 iulie 2013.

Acte ale Consiliului de mediere

1108. Hotărîre cu privire la aprobarea Standardelor și programului-cadru pentru pregătirea inițială a mediatorilor (nr. 3, 7 iunie 2013)

Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

1109. Raport privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2012.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1110. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind situațiile financiare consolidate FINREP, aplicabile băncilor (nr. 133, 11 iulie 2013)

1111. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului statutului Consiliului Național de Plăți (nr. 136, 11 iulie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte