Nr. 161-166 26.07.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

509. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 (nr. 723-VII, 16 iulie 2013)

510. Lege pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 (nr. 130, 6 iunie 2013)

511. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 722-VII, 15 iulie 2013)

512. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 142, 14 iunie 2013)

513. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 721-VII, 15 iulie 2013)

514. Lege pentru completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 143, 14 iunie 2013)

515. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 705-VII, 10 iulie 2013)

516. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 145, 14 iunie 2013)

517. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 714-VII, 15 iulie 2013)

518. Lege pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 146, 14 iunie 2013)

519. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (nr. 717-VII, 15 iulie 2013)

520. Lege pentru completarea Codului funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (nr. 157, 28 iunie 2013)

521. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 718-VII, 15 iulie 2013)

522. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 164, 5 iulie 2013)

523. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare pentru realizarea Proiectului Suport de urgență pentru agricultura Moldovei (nr. 719-VII, 15 iulie 2013)

524. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului Suport de urgență pentru agricultura Moldovei (nr. 165, 5 iulie 2013)

525. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 720-VII, 15 iulie 2013)

526. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 168, 10 iulie 2013)

527. Hotărîre privind demisia unui membru al Curții de Conturi (nr. 184, 12 iulie 2013)

528. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Victor PUȘCAȘ (nr. 724-VII, 18 iulie 2013)

529. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Dumitru ȚОRA (nr. 727-VII, 22 iulie 2013)

530. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Eva Alexandra YUSTER (nr. 728-VII, 22 iulie 2013)

531. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Knut VOLLEBAEK (nr. 729-VII, 22 iulie 2013)

532. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Sergiu COBĂNEANU (nr. 730-VII, 22 iulie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

25. Hotărîre privind Raportul auditului tehnologiilor informaționale cu elemente de performanță Оn ce măsură aplicarea tehnologiilor informaționale a contribuit la îmbunătățirea managementului instituțional în domeniul justiției? (nr. 28, 24 mai 2013)

26. Hotărîre cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 (nr. 31, 18 iunie 2013)

27. Hotărîre privind auditul regularității executării bugetului Aparatului Președintelui Republicii Moldova pe anul 2012 (nr. 38, 12 iulie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

652. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Turkmenistanului referitor la cooperarea privind schimbul de informații în scopul prevenirii legalizării mijloacelor bănești obținute ilegal sau a altor bunuri și finanțării terorismului și acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului Național Anticorupție (nr. 558, 22 iulie 2013)

653. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 559, 24 iulie 2013)

654. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul protecției consumatorilor pentru anii 2013-2020 (nr. 560, 24 iulie 2013)

655. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Nicolae CALIN (nr. 561, 24 iulie 2013)

656. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 562, 24 iulie 2013)

657. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind cooperarea în domeniul combaterii migrației ilegale și acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECAN, ministru al afacerilor interne (nr. 563, 24 iulie 2013)

658. Dispoziție (nr. 91-d, 24 iulie 2013)

Acte ale Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică

659. Hotărîre cu privire la situația epizootologică și epidemiologică a focarului de antrax din raionul Soroca (nr. 3, 8 iulie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1112. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor de referință, care stabilesc criterii pentru competența organismului național de acreditare și a organismelor de evaluare a conformității (nr. 107, 21 iunie 2013)

1113. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de Apel (nr. 111, 26 iunie 2013)

1114. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței Consiliului de standardizare (nr. 116, 2 iulie 2013)

1115. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 51 din 08.04.2013 (nr. 125, 9 iulie 2013)

1116. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul nr. 205 din 22.11.2010 (nr. 127, 9 iulie 2013)

1117. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 131, 19 iulie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1118. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 106, 16 iulie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1119. Ordin cu privire la cerințele pentru specificațiile de calitate a medicamentelor în Republica Moldova (nr. 192, 28 februarie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1120. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 286-O, 21 iunie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

1121. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Metodologia determinării, aprobării și aplicării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice (nr. 520, 30 mai 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1122. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări ASTERRA GRUP S.A. (nr. 33/1, 16 iulie 2013)

1123. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.A. (nr. 33/2, 16 iulie 2013)

1124. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Оntreprinderii Mixte Broker de Asigurare-Reasigurare ASIGARC S.R.L. (nr. 33/3, 16 iulie 2013)

1125. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Societății de Broker de Asigurare-Reasigurare SEMASIG-PRIM S.R.L. (nr. 33/4, 16 iulie 2013)

1126. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. SOFMICROCREDIT (nr. 33/5, 16 iulie 2013)

1127. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. ELIZOMON (nr. 33/6, 16 iulie 2013)

1128. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut CORLĂTENI (nr. 33/7, 16 iulie 2013)

1129. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut REDIUMĂRIANCA (nr. 33/8, 16 iulie 2013)

1130. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut RĂCIULA (nr. 33/9, 16 iulie 2013)

1131. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 33/11, 16 iulie 2013)

1132. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a valorilor mobiliare pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni ANGROGOSCOM (nr. 33/13, 16 iulie 2013)

1133. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 33/14-O, 16 iulie 2013)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1134. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 2025, 17 iunie 2013)

1135. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Lebedenco nr. 24, raionul Cahul, pentru organizarea și desfășurarea referendumului local din data de 7 iulie 2013 și angajarea personalului în aparatul de lucru (nr. 2026, 17 iunie 2013)

1136. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șuri, raionul Drochia (nr. 2027, 17 iunie 2013)

1137. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pietrosu, raionul Fălești (nr. 2028, 17 iunie 2013)

1138. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Boghiceni, raionul Hîncești (nr. 2029, 17 iunie 2013)

1139. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Olișcani, raionul Șoldănești (nr. 2030, 17 iunie 2013)

1140. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul Ungheni (nr. 2031, 17 iunie 2013)

1141. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 2032, 17 iunie 2013)

1142. Hotărîre cu privire la înaintarea propunerii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2033, 19 iunie 2013)

1143. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea referendumului local de revocare a primarului comunei Lebedenco, raionul Cahul, din data de 7 iulie 2013 (nr. 2034, 19 iunie 2013)

1144. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege nr. 237 din 10 iunie 2013 pentru completarea art. 39 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament (nr. 2035, 19 iunie 2013)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

1145. Hotărîre cu privire la reacreditarea Academiei de Studii Economice a Moldovei (nr. AC-2/1, 27 iunie 2013)

1146. Hotărîre cu privire la acreditarea О.S. Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (nr. AC-3/3, 4 iulie 2013)

Acte ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat

1147. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la concursul de selectare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat (nr. 17, 11 iunie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte