Nr. 167-172 02.08.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

533. Decret pentru promulgarea Legii privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (nr. 733-VII, 24 iulie 2013)

534. Lege privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (nr. 140, 14 iunie 2013)

535. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 741-VII, 26 iulie 2013)

536. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 174, 12 iulie 2013)

537. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 742-VII, 26 iulie 2013)

538. Lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 175, 12 iulie 2013)

539. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale (nr. 743-VII, 26 iulie 2013)

540. Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale (nr. 188, 12 iulie 2013)

541. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru finanțarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale (nr. 744-VII, 26 iulie 2013)

542. Lege privind ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru finanțarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale (nr. 189, 12 iulie 2013)

543. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova (nr. 745-VII, 26 iulie 2013)

544. Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova (nr. 190, 12 iulie 2013)

545. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova (nr. 746-VII, 26 iulie 2013)

546. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova (nr. 191, 12 iulie 2013)

547. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de grant, încheiat prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru realizarea Proiectului Utilizarea eficientă a combustibilului solid din biomasă (nr. 747-VII, 26 iulie 2013)

548. Lege privind ratificarea Acordului de grant, încheiat prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru realizarea Proiectului Utilizarea eficientă a combustibilului solid din biomasă (nr. 192, 12 iulie 2013)

549. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 734-VII, 25 iulie 2013)

550. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 193, 12 iulie 2013)

551. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 735-VII, 25 iulie 2013)

552. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 194, 12 iulie 2013)

553. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 17 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 748-VII, 26 iulie 2013)

554. Lege pentru modificarea articolului 17 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 195, 12 iulie 2013)

555. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat (nr. 736-VII, 25 iulie 2013)

556. Lege pentru completarea Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat (nr. 196, 12 iulie 2013)

557. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 16 al Legii nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (nr. 749-VII, 26 iulie 2013)

558. Lege pentru modificarea articolului 16 al Legii nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (nr. 197, 12 iulie 2013)

559. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 4 la Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (nr. 732-VII, 24 iulie 2013)

560. Lege pentru modificarea anexei nr. 4 la Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (nr. 198, 12 iulie 2013)

561. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea comunității religioase Parohia Ortodoxă Schimbarea la față a Domnului din municipiul Comrat, UTA Găgăuzia, de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului pentru construcția bisericii cu hramul Schimbarea la față a Domnului (nr. 737-VII, 25 iulie 2013)

562. Lege privind scutirea comunității religioase Parohia Ortodoxă Schimbarea la față a Domnului din municipiul Comrat, UTA Găgăuzia, de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului pentru construcția bisericii cu hramul Schimbarea la față a Domnului (nr. 205, 12 iulie 2013)

563. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de credit export dintre Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova faza II (nr. 750-VII, 26 iulie 2013)

564. Lege pentru ratificarea Acordului de credit export dintre Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova faza II (nr. 209, 12 iulie 2013)

565. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție publică aplicabile în cazul lucrărilor de subtraversare a rîului Prut din cadrul Proiectului Conducta de interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcția Iași (România) Ungheni (Republica Moldova) (nr. 751-VII, 26 iulie 2013)

566. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție publică aplicabile în cazul lucrărilor de subtraversare a rîului Prut din cadrul Proiectului Conducta de interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcția Iași (România) Ungheni (Republica Moldova) (nr. 210, 12 iulie 2013)

567. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului paralel la Acordul de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale (nr. 752-VII, 26 iulie 2013)

568. Lege privind ratificarea Acordului paralel la Acordul de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale (nr. 211, 12 iulie 2013)

569. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 738-VII, 25 iulie 2013)

570. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 214, 12 iulie 2013)

571. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 739-VII, 25 iulie 2013)

572. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 215, 12 iulie 2013)

573. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ion URSU (nr. 731-VII, 24 iulie 2013)

574. Decret privind constituirea Comisiei de admitere a Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 740-VII, 25 iulie 2013)

575. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 753-VII, 26 iulie 2013)

576. Decret privind inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 754-VII, 26 iulie 2013)

577. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 755-VII, 26 iulie 2013)

578. Decret privind eliberarea domnului Vasile DRAGOMIR din funcția de comandant al Trupelor de Carabinieri (nr. 756-VII, 26 iulie 2013)

579. Decret privind inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri domnului Boris POPADIUC, director executiv al Fondului de Investiții Sociale din Moldova (nr. 757-VII, 26 iulie 2013)

580. Decret privind numirea domnului Eduard ABABEI în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Bălți (nr. 758-VII, 30 iulie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

22. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi referitoare la interzicerea simbolurilor comuniste și a promovării ideologiilor totalitare (Sesizarea nr. 33a/2012) (nr. 12, 4 iunie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

28. Hotărîre privind realizarea materialelor verificărilor efectuate la О.S. Moldelectrica (nr. 44, 23 iulie 2013)

29. Hotărîre privind realizarea materialelor verificărilor efectuate la S. A. Termocom (nr. 45, 23 iulie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

660. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 300 din 21 aprilie 2010 (nr. 564, 25 iulie 2013)

661. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 565, 29 iulie 2013)

662. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (nr. 566, 29 iulie 2013)

663. Hotărîre cu privire la completarea tabelului I la Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 (nr. 567, 29 iulie 2013)

664. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra Acordului, întocmit prin schimb de note, privind modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene cu privire la reglementarea reciprocă a transportului internațional auto de pasageri și mărfuri, semnat la Roma la 19 septembrie 1997 (nr. 568, 29 iulie 2013)

665. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Centrului de zi pentru persoane vîrstnice și a standardelor minime de calitate (nr. 569, 29 iulie 2013)

666. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 (nr. 570, 29 iulie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1148. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 38 din 3 februarie 2006 (nr. 316, 16 iulie 2013)

1149. Ordin cu privire la suspendarea activității de mediator a dlui Guriev Nicolae (nr. 331, 24 iulie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1150. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 775, 1 iulie 2013)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova

1151. Ordin cu privire la modificările și completările ce se operează în Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CRM 006-97) (nr. 122, 24 iulie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1152. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 346-O, 19 iulie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1153. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut SCULENI (nr. 34/1, 19 iulie 2013)

1154. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut CAJBA (nr. 34/2, 19 iulie 2013)

1155. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut VIIȘOARA-DOMNEASCĂ (nr. 34/3, 19 iulie 2013)

1156. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Broker de Asigurare-Reasigurare TOP BROKER S.R.L. (nr. 34/5, 19 iulie 2013)

1157. Hotărîre cu privire la executarea Оncheierii nr. 175-924/13 din 10.06.2013 emisă de executorul judecătoresc Maxim Romaliischi (nr. 34/6, 19 iulie 2013)

1158. Hotărîre cu privire la confirmarea Ordinului Președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la repartizarea atribuțiilor funcționale de activitate vicepreședinților și membrilor Consiliului de administrație (nr. 34/8, 19 iulie 2013)

1159. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 35/1, 26 iulie 2013)

1160. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 35/2, 26 iulie 2013)

1161. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății pe Acțiuni MOLDASIG (nr. 35/3, 26 iulie 2013)

1162. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 35/4, 26 iulie 2013)

1163. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare CAPITAL BROKER S.R.L. (nr. 35/5, 26 iulie 2013)

1164. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 35/6, 26 iulie 2013)

1165. Hotărîre cu privire la eliberarea duplicatului licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare AUTOBIN-GRUP S.R.L. (nr. 35/7, 26 iulie 2013)

1166. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/8, 26 iulie 2013)

1167. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni RTS-SPICUȘOR (nr. 35/9, 26 iulie 2013)

1168. Hotărîre cu privire la rezultatele analizei din oficiu privind respectarea de către Compania Internațională de Asigurări ASITO S.A. a legislației cu privire la asigurări la contractarea creditului (nr. 35/10, 26 iulie 2013)

1169. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut COBANI (nr. 35/11, 26 iulie 2013)

1170. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut SPEIA (nr. 35/12, 26 iulie 2013)

1171. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut CAZANGIC (nr. 35/13, 26 iulie 2013)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1172. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru referendumul local privind revocarea primarului (nr. 2036, 25 iunie 2013)

1173. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor documentelor electorale de totalizare pentru referendumul local (nr. 2037, 25 iunie 2013)

1174. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Codru, municipiul Chișinău (nr. 2038, 25 iunie 2013)

1175. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi (nr. 2039, 25 iunie 2013)

1176. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Huluboaia, raionul Cahul (nr. 2040, 25 iunie 2013)

1177. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Băhrinești, raionul Florești (nr. 2041, 25 iunie 2013)

1178. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărăteni, raionul Leova (nr. 2042, 25 iunie 2013)

1179. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Donici, raionul Orhei (nr. 2043, 25 iunie 2013)

1180. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghetlova, raionul Orhei (nr. 2044, 25 iunie 2013)

1181. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dolna, raionul Strășeni (nr. 2045, 25 iunie 2013)

1182. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corten, raionul Taraclia (nr. 2046, 25 iunie 2013)

1183. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 2047, 25 iunie 2013)

1184. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nucăreni, raionul Telenești (nr. 2048, 25 iunie 2013)

1185. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Promo-LEX în vederea monitorizării referendumului local din 7 iulie 2013 (nr. 2049, 2 iulie 2013)

1186. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căușeni, raionul Căușeni (nr. 2050, 2 iulie 2013)

1187. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Izvoare, raionul Fălești (nr. 2051, 2 iulie 2013)

1188. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cazangic, raionul Leova (nr. 2052, 2 iulie 2013)

1189. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Nisporeni (nr. 2053, 2 iulie 2013)

1190. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul comunal Biești, raionul Orhei (nr. 2054, 2 iulie 2013)

1191. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciocîlteni, raionul Orhei (nr. 2055, 2 iulie 2013)

1192. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Isacova, raionul Orhei (nr. 2056, 2 iulie 2013)

1193. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei (nr. 2057, 2 iulie 2013)

1194. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Horodiște, raionul Rezina (nr. 2058, 2 iulie 2013)

1195. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mateuți, raionul Rezina (nr. 2059, 2 iulie 2013)

1196. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bulboci, raionul Soroca (nr. 2060, 2 iulie 2013)

1197. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rădeni, raionul Strășeni (nr. 2061, 2 iulie 2013)

1198. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bănești, raionul Telenești (nr. 2062, 2 iulie 2013)

1199. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul Ungheni (nr. 2063, 2 iulie 2013)

1200. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Morenii Noi, raionul Ungheni (nr. 2064, 2 iulie 2013)

1201. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Parcani, raionul Șoldănești (nr. 2065, 2 iulie 2013)

1202. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cupcini, raionul Edineț (nr. 2066, 2 iulie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1203. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatori (nr. 140, 25 iulie 2013)

1204. Hotărâre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 141, 25 iulie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte