Nr. 173-176 09.08.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

581. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 759-VII, 30 iulie 2013)

582. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 155, 28 iunie 2013)

583. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 765-VII, 31 iulie 2013)

584. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 172, 12 iulie 2013)

585. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea de plata unor impozite, contribuții, prime și defalcări, precum și privind anularea majorărilor de întîrziere și a amenzilor aferente acestora (nr. 764-VII, 31 iulie 2013)

586. Lege privind scutirea de plata unor impozite, contribuții, prime și defalcări, precum și privind anularea majorărilor de întîrziere și a amenzilor aferente acestora (nr. 199, 12 iulie 2013)

587. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 760-VII, 30 iulie 2013)

588. Lege pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 206, 12 iulie 2013)

589. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 761-VII, 30 iulie 2013)

590. Lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 216, 12 iulie 2013)

591. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului 3 privind comerțul cu servicii între părțile la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) (nr. 762-VII, 31 iulie 2013)

592. Decret privind eliberarea doamnei Aurica US din funcția de judecător la Judecătoria Comercială de Circumscripție (nr. 763-VII, 31 iulie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

23. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 1453-XIV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Sesizarea nr. 7 a/2013) (nr.15, 20 iunie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

667. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a domeniului protecției datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia (nr. 571, 30 iulie 2013)

668. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009 (nr. 572, 30 iulie 2013)

669. Hotărîre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020 (nr. 573, 6 august 2013)

670. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Andrei POPOV (nr. 575, 7 august 2013)

671. Hotărîre cu privire la numirea domnului Andrei POPOV în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria (nr. 576, 7 august 2013)

672. Hotărîre cu privire la numirea domnului Anatol VANGHELI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 577, 7 august 2013)

673. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Dumitru URSACHI (nr. 578, 7 august 2013)

674. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Serghei DIACONU (nr. 579, 7 august 2013)

675. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind numirea doamnei Ana VASILACHI în funcția de viceministru al apărării (nr. 580, 7 august 2013)

676. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind destituirea domnului Vitalie STOIAN din funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 581, 7 august 2013)

677. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind numirea domnului Igor GORGAN în funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 582, 7 august 2013)

678. Hotărîre cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru anul de studii 2013-2014 (nr. 583, 7 august 2013)

679. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2013-2014 (nr. 584, 7 august 2013)

680. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 585, 7 august 2013)

681. Dispoziție nr. 94-d (6 august 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1205. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 113, 29 iulie 2013)

1206. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 114, 29 iulie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1207. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 357-O, 25 iulie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1208. Hotărîre cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 26/10, 13 iunie 2013)

1209. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/2 din 03.04.2008 (nr. 32/7, 5 iulie 2013)

1210. Hotărîre cu privire la prescrierea unor asociații de economii și împrumut de a întreprinde măsuri în vederea conformării condițiilor de licențiere (nr. 36/1, 2 august 2013)

1211. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 36/5, 2 august 2013)

1212. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 36/6, 2 august 2013)

1213. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări GARANȚIE S.A. (nr. 36/7, 2 august 2013)

1214. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări ACORD GRUP S.A. (nr. 36/8, 2 august 2013)

1215. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Comerciale AV BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. (nr. 36/9, 2 august 2013)

1216. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare BIRMAN GRUP S.R.L. (nr. 36/10, 2 august 2013)

1217. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor complexe privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. RĂDOAIA și A.E.О. CHIȘCĂRENI (nr. 36/3-O, 2 august 2013)

1218. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare INTELMOD-ASIG S.R.L. (nr. 36/11-O, 2 august 2013)

1219. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 36/12-O, 2 august 2013)

1220. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 36/14-O, 2 august 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1221. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenților de monedă electronică și prestatorilor de servicii de plată nebancari (nr. 123, 27 iunie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte