Nr. 177-181 16.08.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

593. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în octombrie 2013 ianuarie 2014 (nr. 766-VII, 9 august 2013)

594. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Dirk SCHUEBEL (nr. 767-VII, 13 august 2013)

595. Decret privind revocarea domnului Veaceslav NEGRUȚA din funcția de ministru al finanțelor (nr. 768-VII, 14 august 2013)

596. Decret privind numirea domnului Anatol ARAPU în funcția de ministru al finanțelor (nr. 769-VII, 14 august 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

24. Hotărîre pentru controlul constituționalității art. XI pct. 16 din Legea nr. 29 din 6 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 4a/2013) (nr. 16, 25 iunie 2013)

25. Hotărîre privind controlul constituționalității unor prevederi ale art. 25 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în redacția Legii nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, și Art. VIII alin. (6) din Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 36a/2012) (nr. 17, 2 iulie 2013)

26. Decizie privind sistarea procesului pentru controlul constituționalității unor prevederi din alineatul trei al articolului 2 din Legea nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 Privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior și mediu de specialitate și din alineatul doi al articolului 3 din Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 Privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior ciclul I (Sesizarea nr. 20a/2013) (nr. 7, 4 iulie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

30. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Ialoveni pe anii 2011-2012 (nr. 29, 17 iunie 2013)

31. Hotărîre privind Raportul auditului performanței Au implementat autoritățile abilitate un mecanism adecvat în domeniul folosirii subsolului în vederea gestionării eficiente și raționale a resurselor minerale utile ale Republicii Moldova? (nr. 39, 15 iulie 2013)

32. Hotărîre privind Raportul auditului regularității pe exercițiul bugetar 2012 la Procuratura Generală (nr. 49, 29 iulie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

682. Hotărîre cu privire la parteneriatul public-privat pentru serviciile de dializă (nr. 574, 7 august 2013)

683. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 586, 8 august 2013)

684. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat (nr. 587, 12 august 2013)

685. Hotărîre cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2013-2014 (nr. 597, 13 august 2013)

686. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 128 din 20 februarie 2013 (nr. 600, 13 august 2013)

687. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 266 din 17 aprilie 2013 (nr. 601, 14 august 2013)

688. Hotărîre pentru completarea Regulamentului cu privire la sistemele speciale de telecomunicații ale Republicii Moldova (nr. 602, 14 august 2013)

689. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 603, 14 august 2013)

690. Dispoziție (nr. 95-d, 9 august 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1222. Ordin cu privire la unele modificări în Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal (nr. 136, 26 iulie 2013)

1223. Ordin (nr. 141, 1 august 2013)

Acte al Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1224. Ordin privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate (nr. 118, 6 august 2013)

1225. Ordin privind aprobarea Planului general de conturi contabile (nr. 119, 6 august 2013)

1226. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 120, 7 august 2013)

1227. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 121, 9 august 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1228. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Malîșenco Natalia (nr. 353, 8 august 2013)

1229. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 354, 9 august 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1230. Ordin cu privire la aprobarea unor modificări ce se operează în Regulamentul despre organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al instituției publice din sfera științei și inovării, față de care Ministerul exercită calitatea de fondator (nr. 163, 31 iulie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

1231. Ordin cu privire la modificarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobate prin Ordinul comun al MS și CNAM nr. 1239/253-A din 10.12.2012 (nr. 880/242-A, 6 august 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1232. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind conținutul și executarea programului de reasigurare, respectarea limitei răspunderii asigurătorului în baza contractelor de asigurare încheiate de către unii asigurători (nr. 37/1, 6 august 2013)

1233. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut TĂTĂRĂUCA VECHE (nr. 38/1, 8 august 2013)

1234. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut COGВLNIC (nr. 38/2, 8 august 2013)

1235. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut LEGENDA (nr. 38/3, 8 august 2013)

1236. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut BRD FINANȚE (nr. 38/4, 8 august 2013)

1237. Hotărîre cu privire la eliberarea duplicatului licenței Asociației de Economii și Оmprumut SELIȘTE (nr. 38/5, 8 august 2013)

1238. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 38/7, 8 august 2013)

1239. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 38/8, 8 august 2013)

1240. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 38/9, 8 august 2013)

1241. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare GAMA PERFECT ASIG S.R.L. (nr. 38/10, 8 august 2013)

1242. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare MCA-BROKER S.R.L. (nr. 38/11, 8 august 2013)

1243. Hotărîre cu privire la prezentarea de către societățile pe acțiuni a rapoartelor anuale asupra valorilor mobiliare (nr. 38/12, 8 august 2013)

1244. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni BRISCCO, inițiată de insider (nr. 38/13, 8 august 2013)

1245. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței comisiilor de atestare a specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebancară (nr. 38/14, 8 august 2013)

1246. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 38/16, 8 august 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1247. Decizie cu privire la rapoartele de activitate pentru anul 2012 ale radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii (nr. 31, 25 martie 2013)

1248. Decizie cu privire la examinarea sesizării membrilor CCA (nr. 90, 13 iunie 2013)

1249. Decizie cu privire la examinarea sesizării Asociației Drepturilor de Autor și Conexe din Republica Moldova (nr. 91, 13 iunie 2013)

1250. Decizie cu privire la examinarea sesizării Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu (nr. 92, 13 iunie 2013)

1251. Decizie cu privire la monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de televiziune Euro TV, TVC 21, Busuioc TV, NOROC, ALT TV, Muz TV și RU-TV Moldova la capitolul respectării procentajului de producție autohtonă, conform concepțiilor generale, a volumului de publicitate și a art. 11, alin. (4) din Codul audiovizualului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (nr. 93, 13 iunie 2013)

1252. Decizie cu privire la mediatizarea campaniei de prevenire a cazurilor de înec și incendii în rîndul populației din Republica Moldova (nr. 94, 13 iunie 2013)

1253. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 95, 13 iunie 2013)

1254. Decizie cu privire la examinarea sesizării AO Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 96, 13 iunie 2013)

1255. Decizie cu privire la examinarea sesizării Consiliului de Presă (nr. 103, 28 iunie 2013)

1256. Decizie cu privire la examinarea sesizării Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 104, 28 iunie 2013)

1257. Decizie cu privire la inițierea concursului național al programelor televizate din audiovizualul autohton (nr. 105, 28 iunie 2013)

1258. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune SPORT-MOLDOVA, difuzat prin intermediul rețelelor distribuitorilor de servicii (nr. 106, 28 iunie 2013)

1259. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 117, 11 iulie 2013)

1260. Decizie cu privire la demersul Uniunii Interpreților Profesioniști din Republica Moldova (nr. 118, 11 iulie 2013)

1261. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și canalelor TV (nr. 126, 26 iulie 2013)

1262. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizația de retransmisie (nr. 127, 26 iulie 2013)

1263. Decizie cu privire la solicitarea S.A. Moldtelecom (nr. 130, 26 iulie 2013)

1264. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru participare la Reuniunea Anuală a Forumului Autorităților de Reglementare din Țările Mării Negre (BRAF) și la Reuniunea Platformei Europene a Autorităților de Reglementare (EPRA) și alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 132, 26 iulie 2013)

1265. Decizie cu privire la nerespectarea prevederilor Deciziei CCA nr. 113 din 28.06.2013 (nr. 133, 26 iulie 2013)

1266. Decizie cu privire la examinarea solicitării postului de televiziune ELITA (nr. 135, 26 iulie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1267. Ordin privind modul de depunere a comenzilor de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special prin mijloace electronice de transmitere la distanță (nr. 1018, 29 iulie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1268. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor aferente Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (nr. 161, 8 august 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte