Nr. 182-185 23.08.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

597. Hotărîre privind fondarea Parcului Național Orhei (nr. 201, 12 iulie 2013)

598. Decret privind numirea domnului Andrei POPOV în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria (nr. 770-VII, 19 august 2013)

599. Decret privind numirea domnului Anatolie VANGHELI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 771-VII, 19 august 2013)

600. Decret privind destituirea domnului Vitalie STOIAN din funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 772-VII, 19 august 2013)

601. Decret privind numirea domnului Igor GORGAN în funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 773-VII, 19 august 2013)

602. Decret privind numirea doamnei Ana VASILACHI în funcția de viceministru al apărării (nr. 774-VII, 19 august 2013)

603. Decret privind eliberarea domnului Victor ARNAUT din funcția de judecător la Judecătoria Taraclia (nr. 775-VII, 19 august 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

27. Hotărîre privind controlul constituționalității unor prevederi din Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 și Codul de executare nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, în redacția Legii nr. 34 din 24 mai 2012 pentru completarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 11a/2013) (nr. 18, 4 iulie 2013)

28. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi ale art. 7 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, în redacția Legii nr. 168 din 11 iulie 2012 (Sesizarea 6a/2013) (nr. 19, 16 iulie 2013)

29. Hotărîre privind controlul constituționalității unor prevederi ale articolului 37 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Sesizarea nr. 39a/2012) (nr. 20, 16 iulie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

33. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în anii 2011-2012 în cadrul autorităților publice locale din raionul Căușeni (nr. 32, 27 iunie 2013)

34. Hotărîre privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2012 (nr. 37, 10 iulie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

691. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009 (nr. 588, 12 august 2013)

692. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 589, 12 august 2013)

693. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul educației, învățămîntului superior și cercetării științifice între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar și acordarea deplinelor puteri doamnei Maia SANDU, ministru al educației (nr. 590, 12 august 2013)

694. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 591, 12 august 2013)

695. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Octavian BODIȘTEANU, ministru al tineretului și sportului (nr. 592, 12 august 2013)

696. Hotărîre pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2013 (nr. 593, 12 august 2013)

697. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 594, 12 august 2013)

698. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005 (nr. 595, 12 august 2013)

699. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 355 din 31 mai 2012 (nr. 596, 13 august 2013)

700. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 4 al Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 598, 13 august 2013)

701. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilității persoanelor cu dizabilități la infrastructura socială (nr. 599, 13 august 2013)

702. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 398 din 11 iunie 2012 (nr. 604, 16 august 2013)

703. Hotărîre cu privire la atribuțiile Prim-ministrului și ale viceprim-miniștrilor (nr. 605, 16 august 2013)

704. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 606, 19 august 2013)

705. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 607, 19 august 2013)

706. Hotărîre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne din România pentru consolidarea capacităților chinologice și a pregătirii de bază și avansate în domeniul utilizării cîinilor de serviciu, semnat la București la 17 iunie 2013 (nr. 608, 19 august 2013)

707. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, adoptat la București la 24 noiembrie 2010 și semnat de către Republica Moldova la 15 februarie 2013 (nr. 609, 19 august 2013)

708. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Armenia, semnat la Chișinău la 11 iulie 2013 (nr. 610, 19 august 2013)

709. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 618, 20 august 2013)

710. Hotărîre cu privire la listele candidaților la acordarea Bursei Președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2013-2014 (nr. 619, 21 august 2013)

711. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățămînt superior (ciclurile I, II) și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2013-2014 (nr. 620, 21 august 2013)

712. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind serviciile aeriene și acordarea deplinelor puteri dlui Vladimir CEBOTARI, viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor (nr. 621, 21 august 2013)

713. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor CAPTARI, membru al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 622, 21 august 2013)

714. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului Național (nr. 623, 21 august 2013)

715. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 975 din 22 decembrie 2012 (nr. 624, 21 august 2013)

716. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului construcția penitenciarului din Chișinău (nr. 625, 21 august 2013)

717. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Svetlana BURDUJA în funcția de ministru-consilier, reprezentant plenipotențiar al Republicii Moldova în Comisia pentru problemele economice pe lîngă Consiliul Economic al Comunității Statelor Independente (nr. 626, 21 august 2013)

718. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Genadie ONCEANU (nr. 627, 21 august 2013)

719. Hotărîre cu privire la unele măsuri pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale înregistrate în anul 2013 (nr. 628, 21 august 2013)

720. Dispoziție (nr. 96-d, 16 august 2013)

721. Dispoziție (nr. 97-d, 19 august 2013)

722. Dispoziție (nr. 100-d, 20 august 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1269. Ordin cu privire la aprobarea Matricei preliminare de repartiție a riscurilor de proiect (nr. 143, 2 august 2013)

1270. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 148, 19 august 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1271. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 362, 15 august 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1272. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut FILIPENI (nr. 40/1, 15 august 2013)

1273. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut SUHULUCENI-CREDIT (nr. 40/2, 15 august 2013)

1274. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut VICTORIA-SĂRĂTENII VECHI (nr. 40/3, 15 august 2013)

1275. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut CHIRCĂIEȘTII NOI (nr. 40/4, 15 august 2013)

1276. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 40/6, 15 august 2013)

1277. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 40/7, 15 august 2013)

1278. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare EXCLUSIV-ASIG S.R.L. (nr. 40/9, 15 august 2013)

1279. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare Reasigurare UNIVERSAL ASIG S.R.L. (nr. 40/8-O, 15 august 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1280. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării procentajului de muzică autohtonă, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12 aprilie 2007 și a condițiilor de plasare a publicității, conform prevederilor legislației în vigoare de către posturile de radio Autoradio / Avtoradio, Radio 7 / Радио 7, Radio 21, Fresh FM, Hit FM, KISS FM, Radio Alla, PRO FM CHIȘINĂU, Radio Megapolis, Europa Plus Moldova (nr. 121, 26 iulie 2013)

1281. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizația de retransmisie (nr. 128, 26 iulie 2013)

1282. Decizie cu privire la modificarea parametrilor tehnici ai stației de radiodifuziune pe frecvența 102,9 MHz Anenii Noi a postului de radio Noroc (nr. 129, 26 iulie 2013)

1283. Decizie cu privire la examinarea cererilor prealabile ale ОCS Pro Digital SRL (nr. 131, 26 iulie 2013)

1284. Decizie cu privire la retragerea autorizațiilor de retransmisie (nr. 134, 26 iulie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1285. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 284 din 19.04.2012 (nr. 1290, 8 august 2013)

1286. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 446 din 21 iunie 2012 (nr. 1317, 14 august 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1287. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare (nr. 162, 8 august 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte