Nr. 186 24.08.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

604. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 776-VII, 21 august 2013)

605. Lege pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 167, 5 iulie 2013)

606. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 780-VII, 22 august 2013)

607. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 204, 12 iulie 2013)

608. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 781-VII, 22 august 2013)

609. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 207, 12 iulie 2013)

610. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 777-VII, 21 august 2013)

611. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 212, 12 iulie 2013)

612. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Natalia POLITOV-CANGAȘ (nr. 778-VII, 21 august 2013)

613. Decret privind conferirea medaliei Pentru Vitejie domnului Alexei TUCAN (nr. 779-VII, 21 august 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

723. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 611, 19 august 2013)