Nr. 187-190 30.08.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova
Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

35. Hotărîre privind Raportul auditului datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2012 (nr. 42, 18 iulie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

724. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale (nr. 612, 19 august 2013)

725. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 613, 19 august 2013)

726. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova (nr. 614, 20 august 2013)

727. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind grupurile de producători și asociațiile lor (nr. 615, 20 august 2013)

728. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 19 noiembrie 2001 (nr. 616, 20 august 2013)

729. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului dintre Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Serviciul Vamal Federal (Federația Rusă) privind schimbul de date ce caracterizează valoarea în vamă a mărfurilor deplasate între Republica Moldova și Federația Rusă și acordarea deplinelor puteri domnului Tudor BALIȚCHI, director general al Serviciului Vamal (nr. 629, 22 august 2013)

730. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului dintre Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Comitetul Vamal de Stat al Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul formării și dezvoltării profesionale a cadrelor și acordarea deplinelor puteri domnului Tudor BALIȚCHI, director general al Serviciului Vamal (nr. 630, 22 august 2013)

731. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 631, 22 august 2013)

732. Hotărîre cu privire la utilizarea unor bunuri materiale (nr. 632, 22 august 2013)

733. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (nr. 633, 23 august 2013)

734. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 634, 23 august 2013)

735. Dispoziție nr. 98-d, 20 august 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

1288. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.06-2013 Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de reglare-demarare prin metoda de resurse (nr. 121, 22 august 2013)

1289. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 23 la Indicatoarele de norme de deviz D, Ts, RpD (nr. 122, 22 august 2013)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1290. Ordin cu privire la operarea unor modificări la Instrucțiunea provizorie privind modul de eliberare și evidență a autorizațiilor unitare pentru traficul auto internațional (nr. 197, 6 august 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1291. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 869, 31 iulie 2013)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1292. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului listei de subscripție pentru colectarea semnăturilor susținătorilor referendumului local și a modelului legitimației de membru al grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului local de revocare a primarului orașului Anenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 2067, 16 iulie 2013)

1293. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Grigorievca, raionul Căușeni (nr. 2068, 16 iulie 2013)

1294. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Edineț, raionul Edineț (nr. 2069, 16 iulie 2013)

1295. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 2070, 16 iulie 2013)

1296. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pohorniceni, raionul Orhei (nr. 2071, 16 iulie 2013)

1297. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 2072, 16 iulie 2013)

1298. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Strășeni (nr. 2073, 16 iulie 2013)

1299. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Popeasca, raionul Ștefan-Vodă (nr. 2074, 16 iulie 2013)

1300. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Talmaza, raionul Ștefan-Vodă (nr. 2075, 16 iulie 2013)

1301. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corten, raionul Taraclia (nr. 2076, 16 iulie 2013)

1302. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Teșcureni, raionul Ungheni (nr. 2077, 16 iulie 2013)

1303. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia (nr. 2078, 16 iulie 2013)

1304. Hotărîre cu privire la invalidarea referendumului local privind revocarea primarului comunei Lebedenco, raionul Cahul (nr. 2079, 23 iulie 2013)

1305. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliului electoral de circumscripție și a birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 2080, 23 iulie 2013)

1306. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Ucrainca, raionul Căușeni (nr. 2081, 23 iulie 2013)

1307. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grătiești, municipiul Chișinău (nr. 2082, 23 iulie 2013)

1308. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul (nr. 2083, 23 iulie 2013)

1309. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1542 din 27 noiembrie 2012 Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreștii Noi, raionul Călărași (nr. 2084, 23 iulie 2013)

1310. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sălcuța, raionul Căușeni (nr. 2085, 23 iulie 2013)

1311. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dondușeni (nr. 2086, 23 iulie 2013)

1312. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Goleni, raionul Edineț (nr. 2087, 23 iulie 2013)

1313. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borosenii Noi, raionul Rîșcani (nr. 2088, 23 iulie 2013)

1314. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tătărești, raionul Strășeni (nr. 2089, 23 iulie 2013)

1315. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Căzănești, raionul Telenești (nr. 2090, 23 iulie 2013)

1316. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Condrătești, raionul Ungheni (nr. 2091, 23 iulie 2013)

1317. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 2092, 23 iulie 2013)

1318. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Larga Nouă, raionul Cahul (nr. 2093, 30 iulie 2013)

1319. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul (nr. 2094, 30 iulie 2013)

1320. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cenac, raionul Cimișlia (nr. 2095, 30 iulie 2013)

1321. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 2096, 30 iulie 2013)

1322. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Suruceni, raionul Ialoveni (nr. 2097, 30 iulie 2013)

1323. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, înaintat spre examinare și avizare de Cancelaria de Stat (nr. 2098, 30 iulie 2013)

1324. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de utilizare a aplicației Lista electorală (nr. 2099, 30 iulie 2013)

1325. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Varșovia, Republica Polonă (nr. 2100, 30 iulie 2013)

1326. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi (nr. 2101, 30 iulie 2013)

1327. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 2102, 30 iulie 2013)

1328. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca (nr. 2103, 30 iulie 2013)

1329. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracușenii Vechi, raionul Briceni (nr. 2104, 30 iulie 2013)

1330. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1698 din 29 ianuarie 2013 Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 2106, 30 iulie 2013)

1331. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baraboi, raionul Dondușeni (nr. 2107, 30 iulie 2013)

1332. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Frasin, raionul Dondușeni (nr. 2108, 30 iulie 2013)

1333. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moșana, raionul Dondușeni (nr. 2109, 30 iulie 2013)

1334. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Popeștii de Jos, raionul Drochia (nr. 2110, 30 iulie 2013)

1335. Hotărîre cu privire la ridicarea unor mandate de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 2111, 30 iulie 2013)

1336. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ciuciulea, raionul Glodeni (nr. 2112, 30 iulie 2013)

1337. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni (nr. 2113, 30 iulie 2013)

1338. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul comunal Ciocîlteni, raionul Orhei (nr. 2114, 30 iulie 2013)

1339. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul comunal Mălăiești, raionul Orhei (nr. 2115, 30 iulie 2013)

1340. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Puțintei, raionul Orhei (nr. 2116, 30 iulie 2013)

1341. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Seliște, raionul Orhei (nr. 2117, 30 iulie 2013)

1342. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Țareuca, raionul Rezina (nr. 2118, 30 iulie 2013)

1343. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul Ungheni (nr. 2119, 30 iulie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1344. Ordin privind modul de prezentare a informației despre facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu depășirea termenului stabilit în art. 1181 al Codului fiscal (nr. 1388, 20 august 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte