Nr. 67-71 03.03.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

92. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 64-VIII, 21 februarie 2017)

93. Lege cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 276, 16 decembrie 2016)

94. Decret privind aprobarea componenței Comisiei Naționale de Heraldică (nr. 65-VIII, 24 februarie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

154. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie (nr. 1469, 30 decembrie 2016)

155. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional (nr. 91, 21 februarie 2017)

156. Hotărîre cu privire la unele măsuri de asigurare a reabilitării și extinderii drumurilor naționale R13 Bălți-Șoldănești-Rîbnița, R16 Bălți-Fălești-Sculeni, R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina şi R34 Hîncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare (nr. 98, 23 februarie 2017)

157. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor persoane juridice (nr. 99, 23 februarie 2017)

158. Hotărîre privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (nr. 100, 24 februarie 2017)

159. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 și nr. 2 la Legea nr. 257 din 1 noiembrie 2013 (nr. 101, 24 februarie 2017)

160. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind regimul armamentului și munițiilor convenționale, mijloacelor speciale și dispozitivelor militare deținute de Armata Națională și de forțele militare străine aflate legal pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 102, 27 februarie 2017)

161. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 103, 27 februarie 2017)

162. Hotărîre pentru modificarea și completarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 469 din 24 mai 2005 (nr. 104, 27 februarie 2017)

163. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 291 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 105, 28 februarie 2017)

164. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 106, 28 februarie 2017)

165. Hotărîre pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 107, 28 februarie 2017)

166. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 (nr. 108, 28 februarie 2017)

167. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova” (nr. 109, 28 februarie 2017)

168. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu domnul Alexei BOLDESCU (nr. 111, 1 martie 2017)

169. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 (nr. 112, 1 martie 2017)

170. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice al României privind Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020, semnat la Chișinău la 12 decembrie 2016 (nr. 113, 1 martie 2017)

171. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice al României privind Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 pentru Program ul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020, semnat la Chișinău la 12 decembrie 2016 (nr. 114, 1 martie 2017)

172. Dispoziţie (nr. 8-d, 23 februarie 2017)

173. Dispoziţie (nr. 9-d, 23 februarie 2017)

174. Dispoziţie (nr. 10-d, 23 februarie 2017)

175. Dispoziţie (nr. 11-d, 23 februarie 2017)

176. Dispoziţie (nr. 12-d, 23 februarie 2017)

177. Dispoziţie (nr. 13-d, 23 februarie 2017)

178. Dispoziţie (nr. 14-d, 23 februarie 2017)

179. Dispoziţie (nr. 15-d, 23 februarie 2017)

180. Dispoziţie (nr. 16-d, 24 februarie 2017)

181. Dispoziţie (nr. 18-d, 27 februarie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

410. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 23 decembrie 2016 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017” (nr. 37, 17 februarie 2017)

411. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării (nr. 40, 21 februarie 2017)

412. Ordin cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normative ale Ministerului Finanțelor (nr. 41, 21 februarie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

413. Decizie cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene împotriva anumitor persoane şi entităţi din Tunisia (nr. 124-S-01, 14 februarie 2017)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

414. Ordin cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile din învățământ (nr. 42, 30 ianuarie 2017 şi nr. 20, 30 ianuarie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

415. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 79, 6 februarie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

416. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 71-O, 20 februarie 2017)

417. Ordin cu privire la completarea şi modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.390-O din 26 octombrie 2016 „Cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale” (nr. 75-O, 22 februarie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

418. Hotărâre cu privire la aprobarea Condiţiilor tehnice de transmitere a informaţiei de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgență 112 (nr. 31, 22 decembrie 2016)

419. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurilor şi limitelor tehnice pentru reducerea apelării abuzive, a alertării false şi a apelurilor involuntare către Serviciul 112 (nr. 32, 22 decembrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

420. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Instrucţiunea cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital (nr. 61/8, 9 decembrie 2016)

421. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/1, 24 februarie 2017)

422. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 7/4, 24 februarie 2017)

423. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 7/5, 24 februarie 2017)

424. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 7/6, 24 februarie 2017)

425. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 7/7, 24 februarie 2017)

426. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor organizații de microfinanțare (nr. 7/2-O, 24 februarie 2017)

427. Ordonanță cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „HRUȘOVA” (nr. 7/3-O, 24 februarie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

428. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădulenii Vechi, raionul Florești (nr. 671, 17 ianuarie 2017)

429. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Camenca, raionul Glodeni (nr. 672, 17 ianuarie 2017)

430. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hîncești (nr. 673, 17 ianuarie 2017)

431. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Onești, raionul Hîncești (nr. 674, 17 ianuarie 2017)

432. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni (nr. 675, 17 ianuarie 2017)

433. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tomai, raionul Leova (nr. 676, 17 ianuarie 2017)

434. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni (nr. 677, 17 ianuarie 2017)

435. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciutești, raionul Nisporeni (nr. 678, 17 ianuarie 2017)

436. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Soltănești, raionul Nisporeni (nr. 679, 17 ianuarie 2017)

437. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Naslavcea, raionul Ocnița (nr. 680, 17 ianuarie 2017)

438. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cogîlniceni, raionul Rezina (nr. 681, 17 ianuarie 2017)

439. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Echimăuți, raionul Rezina (nr. 682, 17 ianuarie 2017)

440. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lalova, raionul Rezina (nr. 683, 17 ianuarie 2017)

441. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Solonceni, raionul Rezina (nr. 684, 17 ianuarie 2017)

442. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rîșcani (nr. 685, 17 ianuarie 2017)

443. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrjota, raionul Rîșcani (nr. 686, 17 ianuarie 2017)

444. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 687, 17 ianuarie 2017)

445. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Biruința, raionul Sîngerei (nr. 688, 17 ianuarie 2017)

446. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Soroca (nr. 689, 17 ianuarie 2017)

447. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Voinova, raionul Strășeni (nr. 690, 17 ianuarie 2017)

448. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Găuzeni, raionul Șoldănești (nr. 691, 17 ianuarie 2017)

449. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Albota de Sus, raionul Taraclia (nr. 692, 17 ianuarie 2017)

450. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ciulucani, raionul Telenești (nr. 693, 17 ianuarie 2017)

451. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Năpădeni, raionul Ungheni (nr. 694, 17 ianuarie 2017)

452. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Teșcureni, raionul Ungheni (nr. 695, 17 ianuarie 2017)

453. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea Mare, raionul Ungheni (nr. 696, 17 ianuarie 2017)

454. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 697, 17 ianuarie 2017)

455. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului lunar al subvențiilor de la bugetul de stat pentru anul 2017 destinate partidelor politice conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 și alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 698, 31 ianuarie 2017)

456. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Racovăț, raionul Soroca (nr. 699, 31 ianuarie 2017)

457. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vatra, municipiul Chișinău (nr. 700, 31 ianuarie 2017)

458. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi (nr. 701, 31 ianuarie 2017)

459. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Badicul Moldovenesc, raionul Cahul (nr. 702, 31 ianuarie 2017)

460. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cociulia, raionul Cantemir (nr. 703, 31 ianuarie 2017)

461. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Enichioi, raionul Cantemir (nr. 704, 31 ianuarie 2017)

462. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Albina, raionul Cimișlia (nr. 705, 31 ianuarie 2017)

463. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Criuleni, raionul Criuleni (nr. 706, 31 ianuarie 2017)

464. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca, raionul Criuleni (nr. 707, 31 ianuarie 2017)

465. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Popeștii de Sus, raionul Drochia (nr. 708, 31 ianuarie 2017)

466. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Molovata Nouă, raionul Dubăsari (nr. 709, 31 ianuarie 2017)

467. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Japca, raionul Florești (nr. 710, 31 ianuarie 2017)

468. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Putinești, raionul Florești (nr. 711, 31 ianuarie 2017)

469. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul Glodeni (nr. 712, 31 ianuarie 2017)

470. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Nisporeni (nr. 713, 31 ianuarie 2017)

471. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorești, raionul Nisporeni (nr. 714, 31 ianuarie 2017)

472. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Seliște, raionul Nisporeni (nr. 715, 31 ianuarie 2017)

473. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gîrbova, raionul Ocnița (nr. 716, 31 ianuarie 2017)

474. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghetlova, raionul Orhei (nr. 717, 31 ianuarie 2017)

475. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuți, raionul Rîșcani (nr. 718, 31 ianuarie 2017)

476. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sîngerei (nr. 719, 31 ianuarie 2017)

477. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Rublenița, raionul Soroca (nr. 720, 31 ianuarie 2017)

478. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Rădeni, raionul Strășeni (nr. 721, 31 ianuarie 2017)

479. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Salcia, raionul Șoldănești (nr. 722, 31 ianuarie 2017)

480. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cairaclia, raionul Taraclia (nr. 723, 31 ianuarie 2017)

481. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Florițoaia Veche, raionul Ungheni (nr. 724, 31 ianuarie 2017)

482. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sculeni, raionul Ungheni (nr. 725, 31 ianuarie 2017)

483. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 726, 31 ianuarie 2017)

484. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Avdarma, UTA Găgăuzia (nr. 727, 31 ianuarie 2017)

485. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1029 din 9 decembrie 2011 ”Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Comisiei Electorale Centrale” (nr. 728, 31 ianuarie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

486. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei și norma rezervelor obligatorii (nr. 52, 22 februarie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte