Nr. 191-197 06.09.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

614. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale (nr. 783-VII, 28 august 2013)

615. Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale (nr. 162, 28 iunie 2013)

616. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 785-VII, 30 august 2013)

617. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 200, 12 iulie 2013)

618. Decret pentru promulgarea Legii privind contractele de credit pentru consumatori (nr. 786-VII, 30 august 2013)

619. Lege privind contractele de credit pentru consumatori (nr. 202, 12 iulie 2013)

620. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 787-VII, 30 august 2013)

621. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 203, 12 iulie 2013)

622. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (nr. 784-VII, 30 august 2013)

623. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (nr. 208, 12 iulie 2013)

624. Decret privind acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova studenților din instituțiile de învățămînt superior și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate pentru anul de studii 2013-2014 (nr. 782-VII, 26 august 2013)

625. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 788-VII, 2 septembrie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

36. Hotărîre privind Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 (nr. 41, 18 iulie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

736. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 (nr. 617, 20 august 2013)

737. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului dintre Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Serviciul Vamal Federal (Federația Rusă) privind recunoașterea reciprocă a anumitor rezultate ale controlului vamal la efectuarea operațiunilor vamale în privința mărfurilor și mijloacelor de transport deplasate între Republica Moldova și Federația Rusă și acordarea deplinelor puteri domnului Tudor BALIȚCHI, director general al Serviciului Vamal (nr. 635, 23 august 2013)

738. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Programului de cooperare în domeniul educației între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Educației, Științei, Cercetării și Sportului al Republicii Slovace (nr. 636, 23 august 2013)

739. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere dintre Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice a Republicii Moldova și Centrul de Radioprotecție al Republicii Lituania privind cooperarea în domeniul securității radiologice și acordarea deplinelor puteri dlui Artur BUZDUGAN, director al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (nr. 637, 23 august 2013)

740. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Republicii Armenia privind colaborarea economică și tehnico-științifică, semnat la Chișinău la 11 iulie 2013 (nr. 638, 23 august 2013)

741. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind conversiunea permiselor de conducere și acordarea deplinelor puteri dlui Pavel FILIP, ministru al tehnologiei informației și comunicațiilor (nr. 639, 23 august 2013)

742. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri doamnei Maia SANDU, ministru al educației (nr. 640, 23 august 2013)

743. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind cooperarea economică și tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la Chișinău la 10 iulie 2013 (nr. 641, 23 august 2013)

744. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament (nr. 642, 23 august 2013)

745. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind interpretarea unei sintagme din articolul 20 alineatul (3) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (nr. 643, 23 august 2013)

746. Hotărîre pentru desemnarea organului responsabil de realizarea prevederilor art. 14 al Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (nr. 644, 23 august 2013)

747. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 645, 23 august 2013)

748. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr. 215 din 4 noiembrie 2011 (nr. 646, 23 august 2013)

749. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 (nr. 647, 28 august 2013)

750. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 648, 28 august 2013)

751. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 649, 28 august 2013)

752. Hotărîre cu privire la modificarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2013 (nr. 650, 28 august 2013)

753. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 651, 28 august 2013)

754. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea punctului 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 652, 29 august 2013)

755. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 653, 29 august 2013)

756. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 654, 29 august 2013)

757. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situației de la 1 ianuarie 2013 (nr. 655, 29 august 2013)

758. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la locuințe (nr. 656, 29 august 2013)

759. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor autovehicule (nr. 657, 29 august 2013)

760. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 658, 29 august 2013)

761. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru completarea art. 39 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 659, 30 august 2013)

762. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 660, 30 august 2013)

763. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Biroului Comun de Informații și Servicii (nr. 661, 30 august 2013)

764. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 662, 30 august 2013)

765. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului III la Acordul de asistență între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creșterea economică, semnat la Chișinău la 6 iulie 2010 (nr. 689, 4 septembrie 2013)

766. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului III la Acordul de asistență între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru Proiectul de susținere a autorităților publice locale, semnat la Chișinău la 17 septembrie 2010 (nr. 690, 4 septembrie 2013)

767. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului III la Acordul de asistență între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru Programul de consolidare a instituțiilor statului de drept, semnat la Chișinău la 22 iulie 2011 (nr. 691, 4 septembrie 2013)

768. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Ion POCHIN (nr. 692, 4 septembrie 2013)

769. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat (nr. 693, 4 septembrie 2013)

770. Ordin (nr. 307-A, 2 septembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1345. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Țonu Nina (nr. 391, 2 septembrie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1346. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. AltNet-C.C. în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 35, 22 august 2013)

1347. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Dănis în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 36, 22 august 2013)

1348. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Iristel Mol în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 37, 22 august 2013)

1349. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. ITNET în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 38, 22 august 2013)

1350. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Voip Soluție în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 39, 22 august 2013)

1351. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Scortel în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 40, 22 august 2013)

1352. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. ITSC INT în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 41, 22 august 2013)

1353. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Metical în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 42, 22 august 2013)

1354. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Net-Connect Internet în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 43, 22 august 2013)

1355. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Optimtel în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 44, 22 august 2013)

1356. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Norma Telecom în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 45, 22 august 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1357. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. VALEA PODULUI (nr. 41/1, 23 august 2013)

1358. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. HОRTOPUL MIC (nr. 41/2, 23 august 2013)

1359. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut MUSTEAȚA (nr. 41/3, 23 august 2013)

1360. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut FĂLEȘTII NOI (nr. 41/4, 23 august 2013)

1361. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut DUȘMANI (nr. 41/5, 23 august 2013)

1362. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 41/7, 23 august 2013)

1363. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 41/8, 23 august 2013)

1364. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii cu Capital Străin Broker de Asigurare-Reasigurare AXA BROKER S.R.L. (nr. 41/9, 23 august 2013)

1365. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurări BROKER EXPERT S.R.L. (nr. 41/10, 23 august 2013)

1366. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare AUTOBIN GRUP S.R.L. (nr. 41/11, 23 august 2013)

1367. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare INVEST-BROKER S.R.L. (nr. 41/12, 23 august 2013)

1368. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare INTELMOD-ASIG S.R.L. (nr. 41/13, 23 august 2013)

1369. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/1, 4 septembrie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1370. Hotărîre cu privire la aprobarea, modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 157, 1 august 2013)

1371. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 174, 29 august 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte