Nr. 198-204 13.09.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

626. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Hotărîrii Consiliului șefilor de stat al Comunității Statelor Independente cu privire la Programul interstatal al măsurilor comune privind lupta împotriva criminalității pentru anii 2014-2018 și aprobarea semnării acestuia (nr. 789-VII, 5 septembrie 2013)

627. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 790-VII, 5 septembrie 2013)

628. Decret privind abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 548-VI din 6 martie 2012 (nr. 791-VII, 5 septembrie 2013)

629. Decret privind eliberarea domnului Oleg BALAN din funcția de vicerector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 792-VII, 5 septembrie 2013)

630. Decret privind aprobarea componenței Colegiului militar al Ministerului Apărării (nr. 793-VII, 9 septembrie 2013)

631. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnului Oleg GOLIC (nr. 794-VII, 9 septembrie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

30. Decizie de suspendare a acțiunii Hotărîrii Guvernului nr. 321 din 30 mai 2013 cu privire la aprobarea concesionării activelor О.S. Aeroportul Internațional Chișinău și a condițiilor concesionării acestora (nr. 11, 10 septembrie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

37. Hotărîre privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat pe anul 2012 (nr. 40, 17 iulie 2013)

38. Hotărîre cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2012 (nr. 47, 26 iulie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

771. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 663, 30 august 2013)

772. Hotărîre cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorilor Centrului Național Anticorupție (nr. 664, 30 august 2013)

773. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 665, 2 septembrie 2013)

774. Hotărîre cu privire la acordarea titlului de parc industrial SRL ECO-GARANT și modificarea destinației unui teren (nr. 666, 2 septembrie 2013)

775. Hotărîre privind consemnarea aniversării a 25-a de la retragerea contingentului limitat al trupelor armate din Afganistan (nr. 668, 2 septembrie 2013)

776. Hotărîre privind aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiției, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013 (nr. 669, 2 septembrie 2013)

777. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 670, 2 septembrie 2013)

778. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 671, 2 septembrie 2013)

779. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 571-XIII din 22 iulie 1995 cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova (nr. 672, 2 septembrie 2013)

780. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 673, 2 septembrie 2013)

781. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare dintre Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice a Republicii Moldova și Autoritatea Suedeză de Securitate Radiologică, semnat la Chișinău la 23 august 2012 (nr. 674, 2 septembrie 2013)

782. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Chile privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice, de serviciu și oficiale, întocmit la Chișinău la 18 iulie 2013 (nr. 675, 2 septembrie 2013)

783. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind interpretările audiovizuale, semnat la Beijing la 24 iunie 2012 (nr. 676, 2 septembrie 2013)

784. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului privind cooperarea în domeniul culturii, întocmit la Chișinău la 24 iulie 2013 (nr. 677, 2 septembrie 2013)

785. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă (nr. 678, 2 septembrie 2013)

786. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 679, 2 septembrie 2013)

787. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 680, 2 septembrie 2013)

788. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 681, 2 septembrie 2013)

789. Hotărîre cu privire la casarea plantațiilor perene în anul 2013 (nr. 682, 2 septembrie 2013)

790. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind performanța energetică a clădirilor (nr. 683, 3 septembrie 2013)

791. Hotărîre cu privire la modificarea anexei șa Hotărîrea Guvernului nr. 248 din 8 aprilie 2010 (nr. 684, 3 septembrie 2013)

792. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015 (nr. 685, 4 septembrie 2013)

793. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 686, 4 septembrie 2013)

794. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru reforma administrației publice (nr. 687, 4 septembrie 2013)

795. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 688, 4 septembrie 2013)

796. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei generale de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc (nr. 694, 5 septembrie 2013)

797. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (nr. 695, 6 septembrie 2013)

798. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate, întocmite la Chișinău la 24 iulie 2013 (nr. 696, 6 septembrie 2013)

799. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Chile privind condițiile reciproce de călătorie aplicabile cetățenilor acestora, întocmit la Chișinău la 18 iulie 2013 (nr. 697, 6 septembrie 2013)

800. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Statului Qatar (nr. 698, 6 septembrie 2013)

801. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita de lucru a domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, în Ucraina (Kiev, 26-27 iulie 2013) (nr. 699, 6 septembrie 2013)

802. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului de executare nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 700, 6 septembrie 2013)

803. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 701, 6 septembrie 2013)

804. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la asigurarea cetățenilor Republicii Moldova cu buletine de identitate (nr. 703, 9 septembrie 2013)

805. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor autovehicule (nr. 704, 9 septembrie 2013)

806. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 705, 9 septembrie 2013)

807. Hotărîre privind aprobarea listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și gradelor speciale ce le corespund (nr. 706, 9 septembrie 2013)

808. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate (nr. 707, 9 septembrie 2013)

809. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (nr. 708, 10 septembrie 2013)

810. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul liniilor telefonice anticorupție (nr. 709, 10 septembrie 2013)

811. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Ștefan CREANGĂ (nr. 710, 11 septembrie 2013)

812. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Victor ZUBCU (nr. 711, 11 septembrie 2013)

813. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Oleg CARA (nr. 712, 11 septembrie 2013)

811. Dispoziție (nr. 106-d, 9 septembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1372. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 157, 4 septembrie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1373. Ordin privind modificarea pct. 5 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală (nr. 117, 6 august 2013)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

1374. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.05.03-2013 Stații multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid, hidrocarburi gazoase lichefiate și gaz natural comprimat (nr. 112, 21 august 2013)

1375. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.10-2013 Principiile și metodologia reglementării în construcții. Modul de remunerare a membrilor Comitetelor tehnice pentru normare tehnică și standardizare în construcții (nr. 113, 21 august 2013)

1376. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.09-2013 Principiile și metodologia reglementării în construcții. Modul de efectuare a expertizei proiectelor de documente normative în construcții (nr. 114, 21 august 2013)

1377. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.07-2013 Principiile și metodologia reglementării în construcții. Forma de prezentare a documentelor normative în construcții (nr. 115, 21 august 2013)

1378. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.02/E-2013 Niveluri și clase (nr. 116, 21 august 2013)

1379. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.03/002-2013 Estimarea termenului de exploatare a produselor pentru construcții în îndrumătoarele pentru evaluarea tehnică europeană, evaluările tehnice europene și standardele europene armonizate (nr. 117, 21 august 2013)

1380. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.03/003-2013 Estimarea termenului de exploatare a produselor pentru construcții (nr. 118, 21 august 2013)

1381. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.03/004-2013 Furnizarea de date pentru evaluările care conduc la evaluările tehnice europene (nr. 119, 21 august 2013)

1382. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 1 MD la Ordinul nr. 63 din 23.06.2010 Cu privire la respectarea calității lucrărilor de construcții montaj la realizarea investițiilor pentru construcția de locuințe din blocuri locative și încăperilor de menire social-culturală încorporate în ele (nr. 128, 4 septembrie 2013)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova

1383. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea conformității acestora (nr. 44, 23 mai 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1384. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 43/5, 6 septembrie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1385. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 53, 4 aprilie 2013)

1386. Decizie cu privire la ofertele serviciilor de programe retransmise (nr. 65, 22 aprilie 2013)

1387. Decizie cu privire la examinarea cererilor prealabile ale S.C. ARAX-IMPEX S.R.L. (nr. 66, 22 aprilie 2013)

1388. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la întrevederile bilaterale cu reprezentanții diasporei moldovenești și autoritățile de reglementare în domeniul audiovizualului din Republica Elenă și Republica Cipru și alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 75, 8 mai 2013)

1389. Decizie cu privire la examinarea sesizării О.M. TELEDIXI S.R.L. (nr. 81, 22 mai 2013)

1390. Decizie cu privire la executarea Deciziei Curții Supreme de Justiție din 10 aprilie 2013 (nr. 82, 22 mai 2013)

1391. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul I al anului 2013 (nr. 83, 22 mai 2013)

1392. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 85, 30 mai 2013)

1393. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 87, 30 mai 2013)

1394. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 88, 30 mai 2013)

1395. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a asociatului S.C. TRUC-3 S.R.L., Pantelei Sergiu (nr. 97, 13 iunie 2013)

1396. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune prin satelit A Film (nr. 99, 13 iunie 2013)

1397. Decizie cu privire la modificarea condițiilor la licența de emisie pentru postul de televiziune prin satelit Jurnal TV (nr. 100, 13 iunie 2013)

1398. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizația de retransmisie (nr. 101, 13 iunie 2013)

1399. Decizie cu privire la examinarea Hotărîrii Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (nr. 102, 13 iunie 2013)

1400. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 107, 28 iunie 2013)

1401. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizația de retransmisie (nr. 108, 28 iunie 2013)

1402. Decizie cu privire la cererea ОCS PRODIGITAL S.R.L. (nr. 109, 28 iunie 2013)

1403. Decizie cu privire la examinarea sesizării О.M. Sun Communications S.R.L. (nr. 110, 28 iunie 2013)

1404. Decizie cu privire la examinarea demersului Direcției de poliție a municipiului Chișinău (nr. 111, 28 iunie 2013)

1405. Decizie cu privire la examinarea sesizării AO Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 112, 28 iunie 2013)

1406. Decizie cu privire la nerespectarea prevederilor Deciziei CCA nr. 125 din 04.12.2007 (nr. 113, 28 iunie 2013)

1407. Decizie cu privire la examinarea solicitării ОM Noile Idei Televizate S.R.L. (nr. 114, 28 iunie 2013)

1408. Decizie cu privire la executarea Deciziei Curții Supreme de Justiție din 9 februarie 2012 (nr. 115, 28 iunie 2013)

1409. Decizie cu privire la examinarea solicitării Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și a unor distribuitori de servicii (nr. 116, 28 iunie 2013)

1410. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 119, 11 iulie 2013)

1411. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul II al anului 2013 (nr. 120, 11 iulie 2013)

1412. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA Cristina Mîțu (nr. 122, 26 iulie 2013)

1413. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA Vitalie Tabunșcic (nr. 123, 26 iulie 2013)

1414. Decizie cu privire la examinarea sesizării colectivului Judecătoriei Strășeni (nr. 124, 26 iulie 2013)

1415. Decizie cu privire la examinarea sesizării administrației Universității de Stat Alecu Russo din mun. Bălți (nr. 125, 26 iulie 2013)

Acte ale Consiliului Concurenței

1416. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale (nr. 14, 30 august 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1417. Ordin cu privire la stabilirea razei de deservire (nr. 1621, 2 septembrie 2013)

1418. Ordin cu privire la modificarea și completarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1080 din 10 octombrie 2012 (nr. 1628, 5 septembrie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1419. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii (nr. 127, 27 iunie 2013)

1420. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor (nr. 130, 4 iulie 2013)

1421. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind cerințele față de documentele contabile interne (nr. 159, 1 august 2013)

1422. Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 180, 5 septembrie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte