Nr. 212 24.09.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova
Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

34. Decizie de suspendare a acțiunii Hotărârii Guvernului nr. 715 din 12 septembrie 2013 pentru aprobarea Raportului privind derularea și rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor О.S. Aeroportul Internațional Chișinău (nr. 12, 19 septembrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

833. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 760 din 18 august 2010 (nr. 719, 16 septembrie 2013)

834. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 720, 16 septembrie 2013)

835. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 15 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 721, 16 septembrie 2013)

836. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 722, 16 septembrie 2013)

837. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 723, 16 septembrie 2013)

838. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul cu privire la coordonarea relațiilor interstatale în domeniul comunicațiilor poștale și electrice, încheiat la Bișkek la 9 octombrie 1992 (nr. 724, 16 septembrie 2013)

839. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 727, 16 septembrie 2013)

840. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare (nr. 728, 16 septembrie 2013)

841. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul Național de Acțiuni 2012, întocmit la Bruxelles la 14 iunie 2013 (nr. 729, 16 septembrie 2013)

842. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege priind modificarea prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 730, 16 septembrie 2013)

843. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 14 alineatul (2) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 731, 16 septembrie 2013)

844. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pe semestrul II al anului 2013 (nr. 733, 16 septembrie 2013)

845. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 132 din 4 martie 2011 (nr. 734, 16 septembrie 2013)

846. Hotărîre privind aprobarea uniformei și însemnelor distinctive ale colaboratorilor Centrului Național Anticorupție (nr. 735, 16 septembrie 2013)

847. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 906 din 28 iulie 2008 (nr. 736, 17 septembrie 2013)

848. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 739, 18 septembrie 2013)

849. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Anatol ARAPU, ministru al finanțelor (nr. 747, 19 septembrie 2013)

850. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 748, 19 septembrie 2013)

851. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 (nr. 749, 20 septembrie 2013)

852. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat (nr. 750, 20 septembrie 2013)

853. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000 (nr. 751, 20 septembrie 2013)

854. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind echipele mobile ale Poliției de Frontieră și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (nr. 752, 20 septembrie 2013)

855. Hotărîre cu privire la lichidarea unei întreprinderi de stat (nr. 753, 20 septembrie 2013)

856. Dispoziție (nr. 107-d, 19 septembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

1443. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.07.02-2012 Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții Cerințe și prevederi principale (nr. 130, 9 septembrie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1444. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei privind efectuarea verificării prealabile vămuirii (nr. 442-O, 12 septembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1445. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. VIIȘOARA-DOMNEASCĂ (nr. 44/4, 13 septembrie 2013)