Nr. 213-215 27.09.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

638. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 804-VII, 24 septembrie 2013)

639. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 161, 28 iunie 2013)

640. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători medicali (nr. 801-VII, 20 septembrie 2013)

641. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic unui grup de silvicultori (nr. 802-VII, 20 septembrie 2013)

642. Decret pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Republica El Salvador (nr. 803-VII, 23 septembrie 2013)

643. Decret privind eliberarea domnului Ion GANCEAR din funcția de judecător la Judecătoria Comercială de Circumscripție (nr. 805-VII, 24 septembrie 2013)

644. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 806-VII, 25 septembrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

857. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 754, 20 septembrie 2013)

858. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind serviciile aeriene, încheiat la Moscova la 26 septembrie 1994 (nr. 755, 20 septembrie 2013)

859. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Slovenia privind cooperarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 756, 20 septembrie 2013)

860. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al României privind cooperarea în domeniul învățămîntului militar (nr. 757, 20 septembrie 2013)

861. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Slovace privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 758, 20 septembrie 2013)

862. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la lucrările sesiunii a 68-a a Adunării Generale a ONU (New York, 25-27 septembrie 2013) (nr. 759, 23 septembrie 2013)

863. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la lansarea rutei aeriene low-cost a Companiei Wizz Air (Republica Italiană, 24-25 septembrie 2013) (nr. 760, 23 septembrie 2013)

864. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la Forumul Investițional și la întîlnirea cu reprezentanții diasporei moldovenești (Republica Italiană, 28-29 septembrie 2013) (nr. 761, 23 septembrie 2013)

865. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 762, 23 septembrie 2013)

866. Hotărîre cu privire la Regulamentul Cadastrului de stat al apelor (nr. 763, 23 septembrie 2013)

867. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 (nr. 764, 24 septembrie 2013)

868. Hotărîre cu privire la aprobarea Foii de parcurs privind acțiunile Guvernului în vederea eliminării constrîngerilor critice în calea mediului de afaceri pentru anii 2013-2014 (nr. 765, 25 septembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

869. Hotărîre privind agravarea situației prin izbucnirile epidemice de toxiinfecții alimentare și otrăvirile cu ciuperci (nr. 4, 16 septembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

1446. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de învățămînt superior de stat din Republica Moldova (nr. 748, 12 iulie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1447. Hotărîre cu privire la prescrierea Оntreprinderii Mixte Broker de Asigurare-Reasigurare OMERLANE INSURANCE S.R.L. de a prezenta rapoartele specializate (nr. 44/6, 13 septembrie 2013)

1448. Hotărîre cu privire la respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea de Asigurări ACORD GRUP S.A. (nr. 45/1, 20 septembrie 2013)

1449. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părții sociale deținute de COMPANIA FIDUCIARĂ COLABORARE S.A. în proces de lichidare (nr. 45/5, 20 septembrie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1450. Decizie cu privire la examinarea sesizării domnilor Lomachin Alexandr și Lungul Vadim (nr. 25, 4 martie 2013)

1451. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA în vederea efectuării unei vizite de lucru în Italia privind asigurarea accesului diasporei moldovenești la informații și la produsele audiovizuale din Republica Moldova (nr. 30, 11 martie 2013)

1452. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 18 din 15 februarie 2013 (nr. 38, 25 martie 2013)

1453. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a A.O. APOLLO privind anularea parțială a Deciziei CCA nr. 18 din 15.02.2013 (nr. 39, 25 martie 2013)

1454. Decizie cu privire la examinarea cererilor prealabile ale О.M. Sun Communications S.R.L. și S.A. Moldtelecom privind anularea Deciziei CCA nr. 21 din 21.02.2013 (nr. 40, 25 martie 2013)

1455. Decizie cu privire la examinarea sesizării Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 41, 25 martie 2013)

1456. Decizie cu privire la examinarea sesizării Procuraturii Generale a Republicii Moldova (nr. 45, 25 martie 2013)

1457. Decizie cu privire la examinarea demersului Inspectoratului Național de Investigații (nr. 46, 25 martie 2013)

1458. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităților de Reglementare (EPRA) și alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 48, 25 martie 2013)

Acte ale Consiliului Concurenței

1459. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind forma de notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat (nr. 1, 30 august 2013)

1460. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea acordurilor anticoncurențiale de transfer de tehnologie (nr. 15, 30 august 2013)

Acte ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat

1461. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat (nr. 32, 29 iulie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1462. Ordin despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor onești (nr. 1373, 17 august 2013)

1463. Ordin cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului IFPS nr. 1524 din 30.11.2012 (nr. 1666, 19 septembrie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1464. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (nr. 168, 19 august 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte